Severní přístav  (Northern Harbour - KA)
R: Miloš Makovec V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Jiří Šebor N: Miloš Velínský S: Miloš VelínskýJiří BrdečkaMiloš Makovec TS: Miloš Makovec AR: Jana PokornáVladimír Voves K: Rudolf Milič AK: Miroslav SinkuleKamil Kadeřábek Hu: Jiří Sternwald; archivní – píseň Vstávej, má milá, že je den bílý, Jiří Sternwald: píseň Remorkér Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Alena Vránová Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Erna VeseláFrantišek Mádl Ma: Václav Krolop St: Josef Dobřichovský Zv: Josef Vlček Op: Kamil Pixa H: Otomar Korbelář (ředitel přístavu Dušek), Gustav Heverle (vedoucí tranzitního oddělení Barto), Otomar Krejča (úředník Šubrt alias Lexa), Alena Vránová (Helena, Duškova dcera), Jiří Sovák (úředník Jiří Beránek), Vladimír Řepa (úředník Havelka), Deyl Rudolf ml. (agent Eduard Papoušek alias Karel), Miloš Kopecký (Vaňkův společník J.K.Berka), Irena Kačírková (servírka Emilka Tesařová), Jiří Dohnal (kapitán SNB Horák), Jiří Vršťala (poručík SNB Patera), Zdeněk Dítě (nadporučík SNB Halas), Miloš Vavruška (příslušník SNB v civilu), Emil Bolek (svědek nehody u výslechu), Josef Hlinomaz (vrátný na ředitelství), Zdeněk Kryzánek (muž u nehody na ulici), František Suk (cestující v autobusu), John Gollwell (úředník ředitelství přístavu), Vladimír Svitáček (úředník ředitelství přístavu), Suková (úřednice), Miloš Makovec (cestující ve vlaku s cigaretou), Červinka Josef [dab] (hlas v rozhlase), Jan Maška (muž s brýlemi), Josef Najman (Berkův soused), Míša Kříž (plačící chlapeček), Stanislav JunaFrantiška TeuchnerováFrantišek VandasErvín Tuháček Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.05.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Agent Papoušek má v Československu povzbudit činnost špionážní skupiny a provést sabotážní akci v Severním přístavu. Do Severního přístavu nastoupí nový vedoucí tranzitního oddělení Bartoš. Ředitel Dušek není jeho příchodem nadšený, domnívá se, že ho Bartoš má nahradit ve funkci. Nelíbí se mu také, že jeho dcera Helena začala s Bartošem chodit. Bartoš hned po nástupu učiní opatření, aby zabránil nebezpečnému úniku hospodářských informací. V jeho činech ho podporuje jen Šubrt, který neustále zdůrazňuje svou uvědomělost. Jedné noci je Bartoš napaden v kanceláři neznámým mužem. V době vyšetřování přijede do Severního přístavu Papouškův společník Berka. Před předáním tašky s výbušninou zpanikaří a zahyne pod koly auta. Berka byl už z Prahy sledován Bezpečností, která spojí záhy tento případ se záležitostí Bartošovou. V "uvědomělém" Šubrtovi pak odhalí záškodníka a dopadne ho i se společnicí. Papoušek zahyne při přestřelce s příslušníkem SNB. Po těchto událostech si všichni uvědomí nutnost bdělosti a ostražitosti. Ředitel Dušek pozná, že v Bartošovi má dobrého pomocníka a Heleně už nebrání ve známosti.
   Agent Papoušek has the task of encouraging the activity of a group of spies in Czechoslovakia to carry out sabotage at the North Docks. New manager of the transit department Bartoš joins the North Docks. General manager Dušek is not pleased by his arrival because he suspects that Bartoš is sent to take over his position. He also doesn't like the fact that his daughter Helena starts seeing Bartoš. As soon as he arrives, Bartoš makes sure that economic information about the Docks' activity doesn't leak out of the company. Only Šubrt, who constantly stresses his political awareness, supports him in this. One night, Bartoš is attacked in his office by an unknown man. During the investigation, Papoušek's accomplice Berka comes to the North Docks. He panics before passing on his bag carrying a bomb and dies under the wheels of a car. The Security officers had already followed Berka in Prague so they easily link this case with the attack on Bartoš. They discover the saboteur is the "politically aware" Šubrt and arrest him together with his female accomplice. Papoušek dies in a shooting with the police. After these events, everybody begins to understand the importance of watchfulness and care. General manager Dušek realizes that Bartoš is a good associate and stops trying to keep his dau