Rudá záře nad Kladnem  (Red Glow over Kladno,The - KA)
R: Vladimír Vlček V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Jiří Šebor N: román Rudá záře nad Kladnem S: Vladimír Vlček AR: Zdena PavlátováJordan BalurovJiří MikeťukJiří Svoboda K: Jan Stallich AK: Václav HojdaBohumil Hába Hu: Ludvík Podéšť; archivní – Pierre Degeyter: píseň Internacionála, píseň Nemelem, nemelem (parafráze), Karel Hašler: píseň Píseň o bolšánech (parafráze na Bílý kvíteček), píseň Spi, dítě, spi Nahr: FISYO, Pěvecký sbor Čs.rozhlasu, Hudba záv.klubu SONP Kladno Dir: František BelfínJaromír NohejlAntonín Vodrážka T: Antonín MacekJosef Skalák Zp: sborAlena KreuzmannováEva Jiroušková Arch: Bohuslav Kulič Kost: J.M. GottliebKarel PostřehovskýRůžena Adamcová Ma: Rudolf HammerJan Štětina St: Miroslav Hájek Zv: Emanuel Formánek H: Josef Bek (funkcionář sociální demokracie Ton), Vlasta Chramostová (Mařka, Toníkova žena), Jaroslav Průcha (horník Jan Vaněk), Marie Ježková (Vaňkova žena), Vlasta Fabianová (vdova Rézina), Jaroslav Vojta (horník Josef Šádek), Vilém Besser (dělník Václav), Jarmila Kurandová (vdova Minaříková), Eva Jiroušková (Anča, dcera Minaříkové, Václavova), Josef Beyvl (funkcionář sociální demokracie Dub), Oldřich Lukeš (hutník Feigl), Deyl Rudolf ml. (horník Karel Vrázek), Vlastimil Brodský (dělník Holeček), Alena Kreuzmannová (Růža, Holečkova dívka), Vladimír Leraus (JUDr.František Soukup), Felix le Breux (redaktor Antonín Němec), Vladimír Řepa (ministr Karel Prášek), Martin Růžek (okresní hejtman Rozsypal), František Vnouček (ministerský předseda Vlastimil Tus), Václav Kyzlink (JUDr.Bohumír Šmeral), Oldřich Vykypěl (správce velkostatku Loket), František Šlégr (strážmistr), Věra Kleinhamplová (Maňka, dcera Toníka a Mařky), Renata Borová (Jiřinka, dcera Toníka a Mařky), Karel Pavlík (policista), Gabriela Bártlová-Buddeusová (Rozsypalova žena), Josef Bláha (zemědělský dělník), Emil Bolek (předseda schůze komunistů), František Holar (zaměstnanec velkostatku), František Klika (kupec), Jan S. Kolár (ředitel velkostatků), Bohumil Křížek (posel z Prahy), Svatopluk Majer (četník), Hynek Němec (zemědělský dělník), Svoboda Karel (herec) (havíř), Jiří Němeček (velitel vojáků), Miloš Willig (železničář), Libuše Zemková (kladenská žena), Karel Hovorka (kamelot), Josef BartůněkKamil BlahovecNaděžda BlažíčkováSylva ByšickáFrantišek FišerVěra HanslíkováKarel KocourekStanislav LangerJosef LoskotRichard ZáhorskýNina ZvjaginaN. LedererováM. Kubalová Spol: Ústav dějin KSČ (historic.spol.)Juraj Červík Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 24.02.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Skončila první světová válka a vojáci ze všech front se vracejí domů. S nimi i Toník, jehož čeká v Kladně žena s dětmi a práce v sekretariátu sociální demokracie. Toník, plný odvahy a poznatků z revolučního Ruska, se spolu s ostatními členy strany pustí do práce. Ve svém úsilí však nemají podporu ze stranického ústředí, které rychle opustilo revoluční ideály. V prosinci roku 1920 obsadí policie Lidový dům v Praze. Kladenští vyhlásí okamžitě generální stávku a připravují se na ozbrojené povstání. Vedení odborové organizace železničářů však zradí a do Kladna přijede vojsko, které v krátkém čase pozatýká vůdce povstání v čele s Toníkem. Stávka je potlačena, poraženi jsou i dělníci v Praze. Levice sociální demokracie vyvodí z porážky jednoznačný závěr - vedení strany v boji zklamalo. V květnu roku 1921 svolá levice do Prahy sjezd, jehož se zúčastní i Toník s ostatními propuštěnými soudruhy. Na sjezdu je odhlasováno připojení ke III. internacionále a založení Komunistické strany Československa.
   The First World War has ended and soldiers are returning home from all the front-lines. Among them is Toník, whose wife and children are waiting in Kladno, as is his work in the secretariat of the Social Democratic Party. Filled with courage and lessons drawn from revolutionary Russia, Toník gets down to work together with other party members. However, their efforts have no support from the party's head office, which quickly forsakes its revolutionary ideals. In December 1920, police occupy the People's House in Prague. The people of Kladno immediately call a general strike and prepare themselves for an armed rebellion. Leaders of the railway workers union let them down, however, and the army comes to Kladno and soon arrests the rebellion leaders, headed by Toník. The strike is broken and the Prague workers are defeated. The left wing of the Social Democratic Party draws an unequivocal conclusion from the defeat - the party leadership failed in the struggle. In May 1921, the left wing calls a Congress in Prague, which Toník joins together with other released comrades. The Congress votes for an affiliation to the 3rd International and for the founding of the Communist Party of Czechoslovakia.