Roztržka  (Breach - KA)
R: Miroslav Hubáček V: Studio hraných filmů, 1956 Sk: Feix - Daniel VV: Gustav Rohan N: Jiří MuchaMiroslav HubáčekZbyněk Brynych S: Jiří MuchaMiroslav HubáčekZbyněk Brynych PR: Zbyněk Brynych AR: Václav VorlíčekJana Pokorná K: Václav Huňka DK: Jiří Štaud AK: Ladislav VinklárekJiří Štaud Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – Jacques Offenbach: převzatá Hoffmannovy povídky /Les contes d'Hoffmann/, Dalibor C. Vačkář: píseň Zdál se mi sen Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Herbert WardJiří Brdečka Zp: Zuzka Lonská Arch: Boris Moravec Kost: Libuše HozováMarie Rubášová Ma: Miloslav KoubekRůžena Plašilová St: Josef Dobřichovský Zv: Karel Cajthaml H: Stanislava Seimlová (úřednice Jana Černá), Václav Voska (inženýr Petr Černý, Janin manžel), Otto Lackovič (Toník, Janin kamarád z dětství), Věra Bublíková (Helena Králová, Janina přítelkyně), Martin Růžek (Král, Helenin muž, Petrův nadřízen), Zdeňka Baldová (Petrova matka), Bedřich Vrbský (Petrův otec), František Holar (inženýr Kováč), Terezie Brzková (Dvořáková), Jana Brejchová (dívka tančící v baru), Josef Vinklář (mladík tančící v baru), Václav Dobeš (elegán), Eman Fiala (prodavač tureckého medu Procházka), Miroslav Svoboda (prodavač planet), Zuzka Lonská (zpěvačka), Sylva Daníčková (laborantka), František Miroslav Doubrava (laborant), Anna Pitašová (žena v Esplanadu), Jiří Sehnal (muž u baru) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 15.02.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Manželství Jany a Petra je v krizi. Petr nemá na Janu čas a také soužití s Petrovými rodiči v jednom bytě přináší mnoho konfliktů. Mladí manželé doufají, že se jejich vztahy zlepší na společné dovolené. Jana odjede na dovolenou do svého rodiště sama, Petr má za ní přijet později. Mladá žena stráví příjemný den s přítelem z dětství Toníkem, ale po marném čekání na Petra se vrátí do Prahy. Toník, v němž setkání s přítelkyní probudí dávnou lásku, požádá Janu o schůzku. Toníkův dopis způsobí v manželství velkou roztržku, Petr žárlí a Jana ho opustí. Inženýr Král, Petrův nadřízený, spatřuje hlavní příčinu neshod mladých manželů v tom, že nemají soukromí. Dá proto přestěhovat Petra do služebního bytu v ústavu. Petr však zůstane v bytě sám. Jana se rozjela za Toníkem, který pracuje na stavbě mostu. Tady však zjistí, že také Toník má svou práci, která ovlivňuje jeho soukromý život. Jana se vrátí do Prahy a v ještě neuspořádaném bytě se s Petrem usmíří.
   Jana and Petr's marriage is in crisis. Petr has no time for Jana and life in the same flat with Petr's parents also brings a lot of problems. The young couple is hoping that their relationship will improve over a holiday spent together. Jana goes alone to her hometown for the holiday. Petr will join her later. Young woman spends a pleasant day with her boyfriend from youth Toník. After waiting in vain for Petr she then returns to Prague. Toník, who after meeting his old girlfriend falls in love again, asks Jana to meet him. A letter from Toník provokes a big argument between the married couple. Petr is jealous and Jana leaves him. Engineer Král, Petr's superior, feels that the main cause for the young couple's problems is the fact that they have no privacy. So he moves Petr to a company flat inside the company buildings complex. But Petr stays in the flat alone. Jana hurries after Toník, who is working on the building of a bridge. There she discovers that Toník also has his work which is influencing his private life. Jana returns to Prague and reconciles with Petr in their still unkempt flat.