Romeo,Julie a tma  (Romeo, Juliet and Darkness - KA, KO)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Novotný - Kubala VV: František Milič N: novela Romeo,Julie a tma S: Jiří WeissJan Otčenášek PR: Věra Ženíšková AR: Zdenek Sirový K: Václav Hanuš AK: Ladislav ChroustIvan ŠlapetaJosef Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – Sláva Eman Nováček: píseň Jen pro ten dnešní den T: Josef Gruss Zp: Blanka Bohdanová Arch: Karel Škvor Kost: Ota JanečekLadislav TomekSlávka Tišnovská Ma: Otakar KošťálMilan NovákLibuše Švejdová St: Miroslav Hájek Zv: Emil Poledník H: Ivan Mistrík (student Pavel Rumler), Dana Smutná (židovská dívka Hanka Ledererová), Jiřina Šejbalová (krejčová Jarmila Rumlerová,Pavlova), František Smolík (hodinář Mrázek, Pavlův dědeček), Blanka Bohdanová (Kubiasová), Eva Mrázová (Alena Doležalová, Pavlova spolužač), Karla Chadimová (švadlena Josefka), Vladimír Ráž (třídní učitel), Miloš Nedbal (ředitel gymnázia), Anna Melíšková (zákaznice Kubrychtová), Václav Lohniský (železničář Souček), Ladislav Kazda (tiskař Melichar, Pavlův soused), Zuzana Fišárková (Melicharova žena), Josef Kozák (domovník), Jiří Kodet (Vojta Nerad, Pavlův spolužák), Jindřich Narenta (německý důstojník, milenec Kubiaso), Miroslav Svoboda (Wurm), Alexandra Myšková (Wurmova žena), Karla Svobodová (Martička, dcera Wurmových), Pavel Bártl (gestapák), Ivo Gübel (gestapák), Josef Vorel (gestapák), Marie Marešová (sousedka Tichá), Ela Poznerová (sousedka), Věra Váchová (Irena, přítelkyně Kubiasové), Věra Tichánková (selka Anči), Stanislav Langer (lékař), Ladislav Mrkvička (Jan Bubeník, Pavlův spolužák), Ladislav Gzela (soused), Jan Pelikán (stařík), Rudolf Princ (šmelinář), Jan Skopeček (tajný), Václav Sloup (Pavlův spolužák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 15.04.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Květen roku 1942. Židovská rodina Wurmových odchází do transportu. Jejich soused, student Pavel Rumler, se s nimi jako jeden z mála loučí a slíbí, že se postará o opuštěné morče. V prázdném bytě se setká s židovskou dívkou Hankou, která se minula se svými příbuznými. Sama se vyhnula transportu a u Wurmových hledá pomoc. Pavel dívku ukryje v komůrce na půdě. Do bytu po Wurmových se nastěhovala slečna Kubiasová, milenka německého důstojníka. Pavel se nesvěří své ovdovělé matce ani dědečkovi a nosí tajně Hance jídlo. Ve vypjaté době po atentátu na Heydricha ohrožuje Pavlovo tajemství životy celé rodiny i sousedů. Vztah mladých lidí přerůstá v lásku. Kubiasová, která Pavlovi nadbíhá, vytuší jeho tajemství a navštíví kvůli tomu jeho matku. Pavel chce Hanku zachránit a najde pomoc u železničáře Součka. Už je však pozdě. V Praze je vyhlášeno stanné právo a v nedalekém kostele se skrývají atentátníci. Po hysterické scéně, kterou ztropí Kubiasová, vyběhne Hanka na ulici. Zoufalý Pavel se jí marně snaží zadržet a za vraty už jen slyší dávku ze samopalu.
   It's May 1942. The Jewish Wurm family is being taken away in a transport. Their neighbour, student Pavel Rumler, is one of the rare people to bid them good-bye and he promises to look after the guinea-pig which they are leaving behind. In the empty flat he meets the Jewish girl Hanka who came to visit her relatives and missed them. She escaped the transport and was looking for help from the Wurm family. Pavel hides the girl in an attic closet. Miss Kubiasová, a German officer's mistress, moves into the Wurm family's flat. Pavel doesn't confide in his widowed mother or his grandfather and secretly takes food to Hanka. In the difficult times after the assassination of Heydrich Pavel's secret is putting the lives of the entire family and neighbours in danger. The young people's relationship grows into love. Miss Kubiasová who is openly flirting with Pavel guesses what his secret is and visits his mother because of this. Pavel wants to protect Hanka and the railwayman Souček is willing to help. But it's already too late. Martial law has been proclaimed in Prague and the church in which the assassins are hiding is very near the house. After Kubiasová's hysterical scene Hanka runs out to the street. Despairing Pavel tries to prevent her but in vain; standing behind the door, all he hea