Racek má zpoždění  (Mr Racek Is Late - KA)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1950 Sk: Vávra Otakar VV: Ladislav Hanuš N: Karel FeixIvan Osvald S: Ivan OsvaldKarel FeixOldřich Lipský AR: Oldřich Lipský K: Jan Roth DK: Josef Pechar Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Chceme píseň o jaru zpívat, píseň Aj lúčka, lúčka zelená Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor Arch: Alois Mecera Kost: František KrýslSlávka Schejbalová Ma: Rudolf Hammer St: Jan Chaloupek Zv: František Šindelář H: Vladimír Řepa (pekař Jan Racek), Deyl Rudolf ml. (pekař Kutílek), Lída Vostrčilová (Růžena Juklíčková, Rackova snouben), Antonín Šůra (Jirka Souhrada, Rackův synovec), Stanislava Seimlová (Věrka Bártová, Jirkova přítelkyně), Jaroslav Zrotal (horník a holubář Alois Karásek), Robert Vrchota (horník a pekař Vašek Holub), Marie Nademlejnská (hostinská, Rackova maminka), Bohuš Hradil (předseda závodní rady), Otto Čermák (topič Karel Bárta, Věrčin otec), Eman Fiala (listonoš Václav), Ota Motyčka (návštěvník hospody), Gabriela Bártlová-Buddeusová (návštěvníkova manželka), Viktor Očásek (vrátný Brynda), Darja Hajská (žena s dětmi v hospodě), Hynek Němec (horník), Otakar Brousek (pekař Karel), Karel Hovorka (pekař Tonda), Vladimír Hlavatý (pekař Frantík), František Holar (horník), Jan W. Speerger (hráč karet), Josef Hořánek (hráč karet), Viktor Nejedlý (hráč karet), Lubomír Lipský (pekař z černé pekárny), František KomendaPavel SalabaAntonín RýdlE. Dlouhý Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 22.12.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Pekař Jan Racek je velmi pracovitý a rozvážný muž. Jeho velkou láskou je chov holubů a také už mnoho let Růženka. Mají se brát, ale Racek svatbu zmešká, protože čeká návrat holubů. Oba snoubenci jsou již postarší a tak se jindy laskavá Růženka velmi rozzlobí a dá Rackovi na vybranou - buď ona nebo holubi. I ve svém podniku - Těspeči - má Racek problémy. Jednak pro dávné přátelství chrání ulejváka Kutílka a raději pracuje i za něj, a také proto, že se ještě nezúčastnil brigády v kladenských dolech. Ve volném čase totiž vypomáhá jako kuchař v hospodě, kterou vede jeho matka. Když je jako "tělesně neschopný" pranýřován na nástěnce, Racek se urazí a vezme si volno. Jede na Kladno pro chovného holuba a při hledání jeho majitele se dostane do dolů a shodou okolností i sfárá. Když zjistí, že se odtud jen tak nedostane, zapojí se do práce. Neobvyklá fyzická námaha ho zcela zdeptá, ale nakonec je šťasten. Rozhodne se nastoupit do dolů na delší brigádu. Růženka mu povolí chovat i v manželství holuby a lenoch Kutílek je z Těspeče vyhozen.
   Baker Jan Racek is a very hard-working and sensible man. His great passion is pigeon-keeping and also, for many years, Růženka. They are going to get married but Racek is busy waiting for the pigeons' return and misses the wedding. The engaged couple is already getting a little older so the otherwise kind Růženka gets very angry at this and gives Racek an ultimatum - it's going to be her or the pigeons. Racek also has problems in his company Těspeč. He is protecting the slacker Kutílek for the sake of an old friendship and does the work for both of them. In addition, he still hasn't done any voluntary work in the Kladno mines since in his free time he helps out as a cook in the pub owned by his mother. After he gets pinned onto the notice board as a "disabled person" Racek becomes offended and takes a leave from work. He goes to Kladno to fetch a breeding pigeon and while looking for its owner finds himself inside the mine and accidentally goes down into the pit. When he discovers he won't get out of there so easily he joins the work. The unusual physical strain exhausts him entirely but he feels really happy in the end. He decides to join the voluntary work in the mine for a longer period. Růženka lets him keep breeding the pigeons after they're married and the lazybones Kutílek