Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář  (Poacher's Foster Daughter,The - KA)
R: Martin Frič V: Československý státní film, 1949 Sk: Frič - Reimann VV: Eduard Šimáček N: Rudolf JarošMilan NoháčJosef NeubergFrantišek Vlček S: Rudolf JarošMilan NoháčJosef NeubergFrantišek Vlček AR: Václav Berdych K: Karel Degl AK: Kamil KadeřábekJosef Novotný Hu: Julius Kalaš; archivní – Julius Kalaš: píseň Ztratilo se štěstí někde na rozcestí, Julius Kalaš: píseň Já prostý kvítek Krušných hor, píseň Já jsem malý mysliveček, Julius Kalaš: píseň Když bouře burácí, Julius Kalaš: píseň V patách se mi smutek plíží, Julius Kalaš: píseň Nebe je čisté bez mráčku, Julius Kalaš: píseň Když do srdce chlad zavěje, Julius Kalaš: píseň Chci býti tvou, Julius Kalaš: píseň To láska přichází tak tiše, Julius Kalaš: píseň Po temné noci vzešel jasný den, Julius Kalaš: píseň Já o lásce jsem rozkošný sen snila, Julius Kalaš: píseň Ztratilo se štěstí někde na rozcestí, Julius Kalaš: píseň Jsem láska (opereta Srdce v deliriu), píseň To bylo v háji zeleném Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Josef NeubergFrantišek Vlček Zp: Vítová Hana [dab]Vilma MeyerováOldřich NovýBohuslav KupšovskýZdeněk DítěsborHana Vítová Arch: Karel Škvor Kost: Erna VeseláAdolf WenigMarie JindrováK. Krásný Ma: Ladislav BacílekRůžena Jezerská St: Jan Kohout Zv: Josef Zora Tr: Stanislav ŠulcFrantišek Jakubec H: Oldřich Nový (milionář René Skalský), Hana Vítová (Elén Hadrbolcová/Elénina matka zam), Ella Nollová (Bětuška Hadrbolcová, Elénina matka), Otomar Korbelář (pytlák Jan Dubský, Elénin otčím, h), Theodor Pištěk (továrník Richard Skalský, otec Ren), Zdeněk Dítě (houslista Pavel Sedloň), Bohumil Machník (sluha Bolton), Vítězslav Vejražka (ředitel divadelní agentury J.Malho), Arnold Flögl (herec Jan Balada, Elénin otec), František Paul (MUDr.Lexa Otok), Marie Blažková (Anita Nováková, Pavlova teta), Eman Fiala (učitel zpěvu Leonardo Bianchini), Jan W. Speerger (lupič Joe Pelíšek), Jarmila Smejkalová (Klára, schovanka Novákové), Irena Bernátová (Zuzana Hromasová, Reného sestra), Mirko Erben (statkář Zadina), Alena Pospíšilová (Yvettka, Sedloňova schovanka), Ilona Kubásková (Polánková, sousedka Hadrbolcových), Marie Kopalová (ošetřovatelka), Ferdinand Jarkovský (úředník z magistrátu), Růžena Lysenková (sekretářka u Malhorna), Felix le Breux (novinář Kirken), Emanuel Kovařík (inspektor Trench), Jindřich Doležal (major), Fanda Mrázek (číšník), Jaroslav Mareš (novinář), Vladimír Řepa (majitel baru), Mirko Čech (inspicient), Josef Hořánek (lodivod), Josef Bělský (šéf kosmetického salonu), Zdeněk Šavrda (průvodčí vlaku), Viktor Nejedlý (komorník Vilém), Viktor Očásek (listonoš), Saša Danešová (panská), Bohuslav Kupšovský (topič na parníku), Marie Hodrová (stará žena ve vlaku), František Voborský (přednosta stanice/Ind), Otto Tutter (myslivec), Dobroslav Čech (myslivec), Miroslav Grác (myslivec), Zdeněk Borovec (myslivec), Jiřina Bílá (koketka), Josef Příhoda (ředitel kočovné divadelní společno), Ota Motyčka (biletář), Růžena Jezerská (kadeřnice), František Holar (zloděj), Ludmila Plichtová (uvaděčka v divadle), Antonín Jirsa (námořník) Chor: Boris Milec Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 01.04.1949 © Národní filmový archiv 
 
   V den svých jedenadvacátých narozenin se krásná Elén dozví, že je nemanželským dítětem. Toho dne je její otčím Jan Dubský chycen při lesním pychu. Aby nebyl potrestán, má provdat Elén za majitele panství. Elén však odmítne a protože právě dostala pozvání na zkoušku do divadelní agentury, uteče s matčiným požehnáním z domova. Ve vlaku okouzlí milionáře René Skalského, ale při rozloučení mu neprozradí své jméno. Po čase se s ním setká v kosmetickém salonu, kde pracuje jako manikérka. Oba se těší ze vzájemné lásky. Milostnou romanci však Elén přeruší, když spatří Reného, jak se důvěrně chová ke známé herečce, o níž netuší, že je jeho sestrou. Elén ze žalu přijme nabídku k sňatku od houslisty Pavla Sedloně, který se jí kdysi ujal, když bloudila nepřátelským městem. Odmítnutý René zatím chřadne, zchudne a začne se živit psaním operetního libreta. Nezvyklé pracovní úsilí mu způsobí zánět mozkových blan. Věrný sluha Bolton sdělí smutnou zprávu Elén ve chvíli, kdy s Pavlem vycházejí po svatebním obřadu z kostela. Elén ihned spěchá do nemocnice a svým zpěvem přivede umírajícího Reného zpět k životu. Protože se ukáže, že její sňatek s Pavlem je neplatný, nebrání již Renému a Elén nic v jejich společném štěstí. Také ostatní Eléniny blízké osud odmění.
   On her twenty-first birthday the beautiful Elén discovers that she was born out of wedlock. That same day her step-father Jan Dubský is caught trespassing on private woodland property. Elén is to marry the owner of the estate to save her father punishment. Elén refuses, however, and since she has just received an invitation to a rehearsal at a theatre agency, she runs away from home with her mother's blessing. In the train she enchants the millionaire René Skalský but, when they part, she does not tell him her name. After a time she encounters him in a cosmetic salon where she works as a manicurist. Both are in love with each other. Elén interrupts the romance when she sees René behaving intimately with a well-known actress; she does not realize that this girl is his sister. In her anguish she accepts an offer of marriage from violinist Pavel Sedloň who once looked after her when she was wandering through the alien city. The rejected René falls ill, he loses his wealth and begins to earn a living as a writer of opera librettos. He is unused to working so hard and he is struck down by encephalitis. His loyal servant Bolton tells the sad news to Elén when she and Pavel are leaving the church as newly-weds. Elén rushes to the hospital and with her singing she brings the dying René b