Punťa a čtyřlístek  (Doggy and the Four - KA)
R: Jiří Weiss V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Josef Ouzký N: Ota Hofman S: Ota HofmanJiří Weiss PR: Bohumil Svoboda AR: Milada ŘehákováAlena Nová K: Jaroslav Tuzar DK: Jan Novák AK: Adolf Hejzlar Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Když jsem husy pásala Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Bohuslav Kulič Kost: Karel PostřehovskýPavla StahlováRůžena Králová Ma: Josef MannAnna Mátlová St: Miroslav HájekMagda Hájková Zv: Emil Poledník NT: Adolf Hoffmeister Op: Václav Chmelíř H: Josef Bek (advokát JUDr.František Burda), Jarmila Smejkalová (Helena, Burdova žena), Aleš Košnar (Toník, syn Burdových), Nataša Gollová (Marie Prouzová), Václav Postránecký (Karel, syn Prouzové), Ema Skálová (Karlova tetička Růžena), František Roland (rozzlobený penzista), Zdeněk Dítě (strážmistr SNB Šimek), Miroslav Koukal (Pepík, Šimkův syn), Radovan Lukavský (železničář Svoboda), Věra Srbková (Lidka Čermáková, majitelka Punti), Deyl Rudolf ml. (učitel Hořejší), Vladimír Pucholt (žák), Běla Jurdová (prodavačka v hračkářství), Jiří Vršťala (příslušník SNB), Miloš Vavruška (příslušník SNB), Jan Maška (příslušník SNB), Gustav Heverle (velitel SNB), Rudolf Princ (úředník na ONV), Rudolf Křivánek (příslušník SNB Bureš), Dáša Neblechová (maminka Čermáková), Libuše Matějová (úřednice), Karla Svobodová (Helenka, dcera Burdových), Jarmila Pucholtová (žákyně), Čestmír Studna (kluk), Věra Kleinhamplová (dívka), Libuše ZemkováRuppert DubskýV. BobkováJ. TurekJ. HolubJ. ŠubrtJ. VacekZ. ChalupníkJ. ZelenkaV. Mikuláškovápes Broček (foxteriér Punťa, vl.jm. Asťa) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 15.04.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Žák třetí třídy Toník Burda není příliš dobrý fotbalista, proto musí moc prosit své kamarády Pepíka a Karla, aby ho vzali do týmu alespoň jako náhradníka. Cestou na hřiště se k Toníkovi přidá zaběhlý foxteriér. Jako majitel psa je náhle pro kluky zajímavý a je přibrán do hry. Karel a Pepík si psa Punťu, jak ho Toník pojmenoval, půjčí, ale ten jim za chvíli uteče. Uprchlíka kluci najdou v náručí malé Lidky, která mu říká Asťo a odmítne ho vydat. Kluci jí psa seberou, ale v tahanici si nevšimnou, že ztratil psí známku. Toník se stydí přiznat, že pes není jeho a tak si způsobí spoustu starostí. Doma zalže, že ho má pro učitelova známého nějakou dobu hlídat. Lži se začnou kupit a problémy rostou. Shodou okolností je Toník svědkem toho, jak jeho otec, který je právník, řeší případ chlapce, souzeného za krádež. Toník nakonec podlehne výčitkám svědomí a jede se přihlásit na Bezpečnost. Punťa mezitím utekl ke své majitelce a také ve škole a doma se všechno vysvětlí. Za účinnou lítost věnují rodiče Toníkovi štěně.
   Third-grader Toník Burda is not very good at football so it takes a lot of persuasion for his friends Pepík and Karel to get him on the team, at least as a substitute. A fox terrier runs up to Toník on the way to the football field. As a dog owner, he suddenly gains in importance to the boys and is accepted into the game. Karel and Pepík borrow the dog - Punťa as Toník calls him - but the dog runs away. The boys find the runaway in the arms of little Lidka who calls him Asťa and refuses to let them have him. The boys take the dog off her and, in the tussle, the dog's nametag is lost. Toník is ashamed to admit that the dog isn't his and thus he causes a lot of worry for himself. At home he tells the fib that he is to look after the dog for a time for his teacher's friend. The lies start accumulating and the problems grow. By chance Toník is witness to a case which his father, a lawyer, has taken on for a boy convicted of theft. Toník's bad conscience eventually gets the better of him and he goes to the police. In the meantime Punťa runs off to his mistress and everything is explained, both at school and at home. Toník's parents, seeing how sorry he is, buy him a puppy.