Psohlavci  (Dog-heads - KA)
R: Martin Frič V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Ladislav Terš N: román Psohlavci S: Martin FričOtakar KirchnerJiří Mařánek TS: Martin Frič AR: Rudolf JarošJaroslav PourMarie Hejzlarová K: Jan Stallich AK: Bohumil HábaVáclav Hojda Hu: E.F. BurianPinkas Vlastimil (instrumentace); archivní – píseň Hajej, dítě, kolíbám tě Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Jana Dítětová Arch: Bohuslav Kulič Kost: J.M. GottliebAša MatějovskáJ. Fifková Ma: Gustav Hrdlička St: Jan Kohout Zv: Josef Zora Op: Kramařík Jaroslav PhDr. /národop.Pulkrábek Jan mjr. /vojens.por./Gottlieb J.M. kom: Zdeněk Štěpánek H: Vladimír Ráž (Jan Sladký, zvaný Kozina), Jana Dítětová (Hančí, Kozinova žena), František Kovářík (rychtář Kryštof Hrubý z Draženova), Jarmila Kurandová (Kozinova matka, Kryštofova sestra), Zdeněk Štěpánek (Kozinův děd), Ladislav Pešek (dudák Jiskra Řehůřek), Jiřina Steimarová (Dorla, Jiskrova žena), Jaroslav Průcha (Matěj Příbek), František Smolík (starý Příbek, Matějův otec), Jana Štěpánková (Manka, Matějova dcera), Bohumil Švarc (Pavel Šerlovský, Mančin ženich), Jiří Dohnal (rychtář Adam Ecl, zvaný Čtverák), Radovan Lukavský (rychtář Syka), Jaroslav Vojta (Pajdár z Pocínovic), Miloš Nedbal (Wolf Maxmilián z Albenreuthu, zv.L), Marie Brožová (Lomikarova žena), Marta Fričová (Barbora, Lomikarova dcera), Věra Váchová (Marie, Lomikarova dcera), Miloš Kopecký (správce Koš), Oldřich Lukeš (trachtýř Just), Bedřich Vrbský (hrabě Šternberk), Jan Werich (rychtář z Pocínovic), Josef Gruss (hrabě z Vrtby), Ladislav Boháč (JUDr.Strauss), Bohumil Machník (purkrabí), Felix le Breux (plukovník Stambach), Bohuš Hradil (Chod), Josef Beyvl (přísedící Paroubek), Jan S. Kolár (soudce), Miroslav Svoboda (muž s listinou), Vladimír Leraus (soudce), Karel Pavlík (Psůtka z Postřekova), Lubomír Lipský (muž čtoucí rozsudek), Bedřich Bozděch (Josef Němec z Medákova), František Holar (Lomikarův voják), Josef Hlinomaz (dráb), Vlastimil Brodský (sekretář u soudu), Štěpán Bulejko (důstojník), Miroslav Ježek (dítě), Vladimír Klemens (kurýr), Josef Bartůněk (císařský úředník), Otto Tutter (šlechtic), Ladislav Gzela (setník), František Suk (správce), Ladislav Kulhánek (Chod), Alexej Solmar (prokurátor), Erik Zámiš (soudní úředník), Stanislav Langer (otec Wolfa Maxmiliána z Albenreuth), Otto Čermák (rychtář), Jaroslav Orlický (host), Mirko Čech (konšel), Jarmil Škrdlant (Chod), Dvořák Antonín (2) (přísedící), František Miroslav Doubrava (Chod), Jana Zahradníčková (tříletá Hanálka), Miloš Vavruška (Chod), T. Jaroš Chor: Oldřich StodolaZora Šemberová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.03.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Šumavské hranice střežili od nepaměti Chodové, kteří za tuto službu získali svobodu. Podléhali přímo králi. Po bitvě na Bílé hoře však byli prodáni říšskému radovi Lamingenovi zvanému Lomikar, který jejich práva neuznal a nutil je do roboty. Chodové se bouří, spoléhají na pergameny, které jim v minulosti zaručovaly svobodu. Po boji o staletou lípu se Lomikar zmocní pergamenů a spálí je. Dva nejdůležitější však předtím uschovala matka Jana Sladkého Koziny. S nimi se chodská deputace vypraví hledat spravedlnost nejprve do Vídně. Když neuspějí, obrátí se k pražskému apelačnímu soudu. Ani tady se nedovolají a navíc Kozina, Čtverák a Hrubý jsou uvězněni. Ostatní jsou přinuceni podepsat přísahu poslušnosti Lomikarovi. Na Chodsku Matěj Příbek zorganizuje povstání, zradou rychtáře Syky jsou však Chodové poraženi. Jejich vesnice je vypálena a Chodové, žalářovaní v Praze, jsou odsouzeni k smrti. 27. listopadu 1695 byla poprava vykonána. Kozina před smrtí vyzve Lomikara na boží soud - do roka a do dne. Po roce se na hostině Lomikar vysmívá Kozinově kletbě, při přípitku však klesne mrtev.
   The Šumava Mountains borders had always been guarded by the Chods who, in return, gained their freedom. They were answerable directly to the king. After the battle of the White Mountain, however, they are sold to the imperial councillor Lamingen, known as Lomikar, who refuses to recognize their rights and sends them into compulsory labour. The Chods rebel, relying on the parchment documents which had guaranteed their freedom in the past. After the battle for the hundred-year-old linden tree Lomikar seizes the parchments and burns them. Two of the most important documents, however, had previously been hidden by the mother of Jan Sladký, known as Kozina. A Chod delegation travels to Vienna with them to seek justice. When they are unsuccessful they turn to the Prague court of appeal. Their words are not heard even in Prague, and Kozina, Čtverák and Hrubý are even imprisoned. The others are forced to sign an oath of allegiance to Lomikar. Matěj Příbek organizes a rebellion in the Chod region, however, the Chods are defeated after the magistrate Syka betrays them. Their village is burned down and the Chods imprisoned in Prague are condemned to death. The execution is carried out on the 27th of November 1695. Before he dies Kozina challenges Lomikar to face the judgement of God - to th