Přicházejí z tmy  (They Come from the Dark - KA)
R: Václav Gajer V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: Josef Ouzký N: Miloslav Fábera S: Miloslav Fábera TS: Václav Gajer AR: Štěpán SkalskýMilada Řeháková K: Václav Huňka AK: Jiří Šafář Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Andulko, mé dítě Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sbor Arch: Chrudoš Uher Kost: Marie Jindrová Ma: Miloslav Jandera St: Josef Dobřichovský Zv: František Šindelář Op: Forejt Václav ppor.František VeselýZoubek Vilém MUDr. H: Jarmila Kurandová (vdova Anežka Martincová), Josef Mixa (kapitán SNB Jaroslav, syn Martinco), Adolf Král (dělník Karel, syn Martincové), Jiřina Švorcová (dělnice Tonička, dcera Martincové), Jaroslav Lišata (školák Frantík, nejmladší syn Mart), Soběslav Sejk (zemědělec Václav Kovář), Jaroslav Vojta (předseda MNV Alois Plavec), Helena Kružíková (dělnice Krista, Plavcova dcera), Skála Petr (herec) (nadporučík SNB Jindřich Votava), Vilém Besser (strážmistr SNB Antonín Hudeček), Josef Kemr (zemědělec Štěpán Tomek), Alena Kautská (chalupnice Svobodová), Gustav Hilmar (statkář Ferdinand Junek), Miroslav Doležal (agent Rudolf, Junkův syn), Dana Medřická (Růžena, Junkova dcera, Kovářova mi), Eduard Cupák (Ludvík, zvaný Svatý Ludvík, Junkův), Rudolf Hrušínský (diverzant Ladislav, Junkův syn), Štěpán Bulejko (agent Willy), Blanka Skalická (Gwendolyna, Willyho společnice), Vladimír Řepa (hostinský a řezník Josef Záhora), Bohuš Záhorský (podúředník na penzi Vincenc Řehoř), Marta Májová (matka Václava Kováře), Josef Najman (starý vesničan), Karel Pavlík (vesničan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 18.06.1954 © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1951 se v malé jihočeské vesnici chystají založit zemědělské družstvo. Jeden z nejaktivnějších mladých mužů Václav Kovář nedbá, že dostává výhružné dopisy. Jedné noci syn sedláka Junka Ladislav podpálí stoh, od kterého začnou hořet i sousední domy. Vesničané obětavě hasí a spoluobčany, kteří přišli o střechu nad hlavou, ubytují ve svých chalupách. Příslušník SNB Jaroslav Martinec se vydá se svým kolegou Votavou po stopách žháře a v šeru lesa ho mladý Junek postřelí. Toho dne se po vypršení trestu vrací z pracovního tábora kulak Junek. Ladislava zbije za to, že propil pár koní, ale za žhářství ho pochválí. Růžena, Junkova dcera, je nešťastná. Miluje Václava Kováře, ale zároveň nechce udat svého bratra. Na pomoc sabotérům přichází tajně z ciziny Junkův nejstarší syn Rudolf s úmyslem zavraždit obyvatele vesnice, kteří jsou záškodníkům nepohodlní. Při útoku na samotu Martincových zraní jejich starou matku. Příslušníci SNB však teroristy dopadnou a zatknou. Vesničané, pevně rozhodnutí založit družstvo, se společně zúčastní radostného mírového pochodu.
   It is 1951. The inhabitants of a southern Bohemian village are preparing to found an agricultural cooperative. One of the most active of the young men, Václav Kovář, receives threatening letters which he ignores. One night farmer Junek's son Ladislav sets fire to a haystack and the fire spreads to the neighbouring houses. The villagers selflessly help to put out the fire and offer accommodation in their cottages to those who lost their homes. Policeman Jaroslav Martinec and his colleague Votava set off on the trail of the arsonist and, in the dusky light of the woods, young Junek shoots him. That very day kulak Junek returns home from the work camp where he has been serving a sentence. He beats up Ladislav for selling the horses and drinking his way through the money but he praises him for the arson. Růžena, Junek's daughter, is unhappy. She loves Václav Kovář but does not want to inform on her brother. Rudolf, Junek's eldest son, returns secretly from abroad to assist the saboteurs in the murder of any inhabitants of the village who are troublesome for their cause. During a strike on the Martinec family's secluded home, he wounds their old mother. The police attack the terrorists and arrest them, however. The villagers, firmly resolved to found their cooperative, participate in