První parta  (First Rescue Party,The - KA)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Feix - Daniel VV: Jiří Pokorný N: román První parta S: Otakar Vávra PR: Jiří Mikeťuk AR: Milan Kadlec K: Jan Kališ AK: Alexandr RašilovBohumil Paris Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Stavěli tesaři zedníkům lešení, píseň Buď sbohem, milko má, píseň Černé oči, proč pláčete Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: hlas mužskýJaroslav VojtaJaroslav Rozsíval Arch: Karel Škvor Kost: Jarmila Romanová Ma: Otakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Miloslav Hůrka Tr: Chrudoš UherKarel CísařovskýFrantišek ŽemličkaJiří Rumler Op: Jaroslav HusákFrantišek JelínekProcházka Antonín (odbor.poradce) H: Eduard Cupák (vozač Stanislav Půlpán), Gustáv Valach (lamač Josef Adam), Jaroslav Vojta (starý lamač Antonín Suchánek), Deyl Rudolf ml. (havíř Pepek Falta), Jaroslav Rozsíval (tesař Jan Martínek), Milan Kindl (zedník František Matula), Bohuš Záhorský (dozorce Jan Andres), Marie Tomášová (Mařenka, Adamova žena), Vladimír Ráž (švédský inženýr Axel Hansen), Miriam Hynková (Hansenova žena), Otomar Krejča (primář), František Vnouček (ředitel dolu), Václav Lohniský (poddůlní Vojta), Valentina Thielová (ošetřovatelka), Gabriela Bártlová-Buddeusová (starší ošetřovatelka), Ladislav Gzela (havíř Kazimour), Margit Harníčková (Ramasová), Adolf Král (havíř Grygar), Otto Lackovič (havíř Baďura), Alena Kreuzmannová (Faltova žena), Anna Kadeřábková (Martínkova žena), Svatopluk Matyáš (lékař), Svatopluk Majer (náměstek ředitele), Hynek Němec (havíř), Libuše Šetelová (Kuldová, žena zasypaného havíře), Václav Švec (poddůlní), Karel Pavlík (vrátný), Jan Tříska (havíř), Bedřich Vrbský (profesor), Dagmar Doubravská (havířská žena) Spol: Oldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.02.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Mladičký Standa Půlpán nastoupí na Dole Kristina jako vozač. Ubytuje se u havíře Adama, jehož žena, něžná a smutná Marie, na citlivého mladíka zapůsobí. Práce v dole Standu vyčerpává. Těžce také nese, že ho havíři neberou vážně a proto se uchyluje do snů, v nichž vykonává hrdinské činy. Na dole dojde k závalu, v šachtě zůstali uvězněni tři havíři. Do záchranné čety se první přihlásí Standa, po něm pak další - Adam, děda Suchánek, Pepek, tesař Martínek, zedník Matula a dozorce Andres. Společné úsilí o záchranu druhů "první" partu sblíží a večer se všichni sejdou v hospodě. Další den fárají znovu, ale štěstí jim nepřeje. Nejdříve je zraněn Standa, který chce zachránit inženýra Hansena před kamenem z prolomeného stropu. Potom dojde k dalšímu závalu, který navždy pohřbí tři havíře a také Adama. Standa, o němž noviny píší jako o statečném člověku, během dramatických událostí dozraje a pochopí, co znamená neokázalé hrdinství a co je to solidarita.
   Young Standa Půlpán is starting work at the Kristina mine helping the coal transport. He has moved in with the miner Adam whose wife, the gentle but mournful Marie, touches the heart of the sensitive young man. Work in the mines exhausts Standa. He also finds difficult to bear the fact that the miners do not take him seriously and so he allows himself to daydream, imagining himself the centre of heroic deeds. One day part of the mine caves in and three miners are trapped in the shaft. Standa is the first to volunteer for the rescue team, the others follow - Adam, old Suchánek, Pepek, the carpenter Martínek, the mason Matula and the supervisor Andres. The joint effort to save their companions brings this "first" group together and they all go to the pub in the evening. They go down the pit the next day but fortune is not on their side. First Standa is injured while trying to rescue the engineer Hansen when a boulder falls down from the crumbling ceiling. This is followed by another cave-in which buries Adam and three other miners alive. The papers describe Standa as a courageous man, however, during the dramatic events he has matured and now realizes the difference between ostentatious heroism and solidarity.