Průlom  (Breach,The - KA)
R: Karel Steklý V: Státní výroba filmů, 1946 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Václav Dražil N: román Blázen z Lorety S: Karel SteklýJan Morávek AR: Jaroslav Mach K: Ferdinand Pečenka DK: Bohumil Kolátor AK: Bohumil Paris Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Peníze světem vládnou Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sbor Arch: Štěpán KopeckýFerdinand Fiala Kost: Bohumil SochorJ.M. Gottlieb Ma: Josef Kobík St: Jan Kohout Zv: Miroslav Prokeš Op: J.M. Gottlieb H: Jindřich Plachta (švec Matěj Domažlík), Ella Nollová (Domažlíkova žena Marjánka), Jan Pivec (řeznický tovaryš Vojta, ševcův syn), Theodor Pištěk (purkmistr Trachta), Jaroslav Marvan (předák horníků Václav Dudáček), Jiří Plachý (místodržící), Gustav Hilmar (sedlák a první radní Klepš), Marie Blažková (Klepšova žena), Jana Romanová (Milka, dcera Klepšových), Svatopluk Beneš (městský tajemník Kandler), R.A. Strejka (kancelista Špachta /Štěpina/), Vladimír Řepa (obecní strážník Rosůlek), Bedřich Vrbský (okresní hejtman), Marie Rosůlková (manželka hejtmana), Dana Medřická (číšnice Katy), František Filipovský (kořalečník a radní Jindřich Pacner), Vladimír Leraus (lékař MUDr.Vokoun), Miloš Nedbal (báňský rada provázející místodržíc), Miroslav Homola (místodržitelský aktuár Podraský), Jaroslav Vojta (stavitel a radní Částek), Antonín Soukup (radní), Jaromír Spal (horník Vojáček, člen hornické dele), Jiří Kačer (mladý horník), Milka Balek-Brodská (Trachtova žena), Otto Rubík (horník, člen hornické delegace), Vladimír Šmeral (horník Kverka), Emil Bolek (horník Křiváček), Alois Dvorský (horník Mlíčko, člen hornické deleg), Bolek Prchal (řezník Josef), Jaroslav Seník (hormistr Kordík), Bohuš Hradil (lékárník a radní Salivar), Oleg Reif (mladý horník), František Paul (horník), Jan W. Speerger (horník), Antonín Kandert (exekuční úředník), Ota Motyčka (radní), Antonín Holzinger (měšťanosta), Václav Trégl (sluha na radnici), Vilém Pfeiffer (horník Rezek), Antonín Jirsa (radní), Ema Skálová (služebná Anežka), Marie Nademlejnská (žena u plakátu), Svoboda Karel (herec) (tajemník místodržícího), Eduard Dubský (voják Jenda, syn Klepšových), Josef Kotapiš (četník) Spol: Frič Martin (umělecké vedení)Rudolf Lukeš Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 04.06.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Malé české město v šedesátých letech 19. století. Měšťané kdysi zbohatli z výnosu zlatých dolů, které jsou nyní zatopeny. Do jejich odvodnění nechtějí ale investovat, neboť jsou přesvědčeni, že se to nevyplatí. Zastavení těžby však uvrhlo do bídy havířské rodiny. Horníci se po marných žádostech o pomoc ve městě i na místodržitelství rozhodnou k vlastnímu činu. Vedeni ševcem Domažlíkem, který vypracoval plány, se pokusí odvést vodu starou štolou. Při práci málem zahyne Domažlíkův syn Vojta, ale dílo se podaří. Navíc je korunováno nálezem zlata. Svou rozhodností horníci také přispějí k odhalení špatného hospodaření městských radních. A Matěj Domažlík vyhraje svůj spor s měšťany, kteří ho chtěli připravit o domek a měšťanská práva.
   A small Czech town in the 1860s. The townspeople once became wealthy from the gold mines which are now flooded. They do not want to invest in drainage as they are convinced that it is not worth it. Closing down the mines, however, cast mining families into poverty. After futile requests for help in the town and the governor's office, the miners decide to take matters into their own hands. Led by the cobbler Domažlík who has worked out a plan, they try to drain the water through an old tunnel. Domažlík's son Vojta is nearly killed during the work but the task is accomplished. Furthermore, they are rewarded with the discovery of gold. Through their determined efforts, the miners also help to uncover the dubious management of the local councillors. Matěj Domažlík wins his dispute with the burghers who had tried to deprive him of his home and citizen's rights.