Probuzení  (Awakening - KA)
R: Jiří Krejčík V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Hanuš - Pavlíček VV: František Milič N: Otakar Kirchner S: Otakar KirchnerJiří Krejčík TS: Jiří Krejčík PR: Věra Ženíšková K: Vladimír Novotný AK: Miloš PetrolínJan Kváča Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Mambo, mambo, píseň Kvítečku můj něžný, voňavý Nahr: FISYO, Orchestr Karla Krautgartnera, Kučerova instrumentální skupina Dir: František Belfín Zp: Vostřáková Milena [dab]Marta Kučerová Arch: Karel Škvor Kost: Ota JanečekSlávka TišnovskáLadislav Tomek Ma: Otakar KošťálAnežka KunováMilan Novák St: Josef Dobřichovský Zv: František Fabián NT: Ota Janeček kom: Václav Voska H: Jana Brejchová (Jitka Andrášová), Jan Šmíd (číšnický učeň Tonek), Petr Kostka (automechanik Vilda), Jiří Kodet (automechanik Emil), Jiří Štíbr (automechanik Marcel), Ladislav Pešek (Tonkův otec, číšník v jídelním voz), Eva Šenková (Tonkova nevlastní matka), Zuzana Ondrouchová (Ivanka, Tonkova nevlastní sestra), Vlasta Chramostová (vychovatelka v domově mládeže), Marie Brožová (ředitelka domova mládeže), Vladimír Menšík (vrchní), Valentina Thielová (kadeřnice), Josef Kemr (prodavač obuvi), Milena Vostřáková (jazzová zpěvačka), Vladimír Hlavatý (staršina SNB), Zdena Kožíková (Vildova matka), Jiří Sovák (vedoucí kadeřnictví), Vladimír Brabec (okradený mladík), Eva Očenášová (mladíkova přítelkyně), Heda Marková (sousedka), Růžena Lysenková (sousedka), Taťána Vavřincová (přítelkyně Vildovy matky), Libuše Švormová (Hanka, dívka z osady), Helga Čočková (okradená dívka v samoobsluze), Pavel Spálený (řidič autobusu), Karel Pavlík (mistr v autodílně), Luba Skořepová (vyděšená žena u autonehody), Karla Chadimová (Hančina kamarádka), Jan Přeučil (výrostek v partě na Petříně), Eduard Pavlíček (host u stolu), František Paul (politý host v restauraci), Jan Kačer (mladík z osady), Emilie Hráská (Marcelova matka), Nina Popelíková (kadeřnice), Václav Švec (muž na ulici), Ladislav Gzela (trafikant), Oldřich Janovský (brýlatý muž v kavárně), Karel Exner (číšník v nádražní restauraci), Vítězslav Černý (muž v bufetu) Spol: Oldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.02.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Šestnáctiletá Jitka, nedoučená kadeřnice bez rodičů, uteče z výchovného ústavu a vrátí se ke staré partě, která tráví čas návštěvami restaurací, pitím a krádežemi. Partu ovládá Jitčin milý, násilnický Vilda. Při návštěvě taneční kavárny, odkud parta uteče bez placení, se Jitka zalíbí mladému číšníkovi Tonkovi. Kvůli Jitce se osamělý Tonek přidá k partě. Po jedné nezdařené krádeži se členové party ukryjí na chatě, která patří Tonkovým známým. Zde na břehu řeky, v krásné přírodě a po setkání s Tonkovými přáteli, si Jitka uvědomí, že má Tonka také ráda a že chce žít jinak než dosud. Vilda nechce dívku ztratit, pobije se proto s Tonkem a Jitku násilím odvede. Jitce se však podaří Vildovi uprchnout a najít Tonka. V Praze pak spolu procházejí městem a večer usnou pod Tonkovým kabátem na lavičce. Ráno po probuzení se Jitka rozhodne změnit svůj život a vrátí se do ústavu. Po nějakém čase, jiná než bývala, se shledá s Tonkem v zahradní restauraci na Petříně.
   Sixteen-year-old Jitka, an orphaned hairdressing trainee, runs away from her children's home back to her old gang who spend their time eating in restaurants, visiting bars and stealing. The gang is led by Jitka's beloved, the brutal Vilda. During a visit to a dance café from where the gang run off without paying, Jitka catches the eye of the young waiter Tonek. Just to get the chance to see Jitka more often, the lonely Tonek joins the gang. After an unsuccessful robbery the gang members hide out in a cottage belonging to friends of Tonek. Here on the riverbank, surrounded by beautiful countryside and after meeting Tonek's friends, Jitka realizes that she has also grown fond of him and wants to live a different kind of life now. Vilda does not want to lose the girl, so he fights with Tonek and forces Jitka to go with him. Jitka manages to escape and finds her way back to Tonek. In Prague they stroll together through the city and fall asleep in the evening on a bench under Tonek's coat. Jitka wakes up in the morning, set on changing her life, and she returns to the children's home. After a time, now a different person, she meets Tonek in the garden restaurant on Petřín hill.