Postel o 5 HP aneb Probuzení na ulici  (5-HP Bed or Waking Up on the Street)
R: Emanuel Kaněra V: KF Zlín, 1948 VV: Jaroslav Novotný N: Emanuel KaněraBedřich Jurda S: Emanuel KaněraBedřich Jurda K: Bedřich Jurda Hu: Zdeněk Liška St: Zdeněk Stehlík H: Ota Varský (muž v posteli), Anna Melíšková (žena na ulici), Jiří Adamíra (muž na kole), členové Divadla pracujících Zlín Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Automobilista se ubytuje v hotelu. Před spánkem si pro jistotu přiváže automobil zaparkovaný pod oknem pokoje k posteli. Ráno dvojice zlodějů vůz ukradne a postel i s mužem táhne za sebou. Zloději jsou pronásledováni policisty, připomínajícími strážníky z amerických grotesek. Po přestřelce dojde k havárii. Ukáže se, že zlodějům nešlo o automobil, ale o "úžasné nové pneumatiky Barum Superb".
   A motorist checks into a hotel. Just to be on the safe side he ties his car parked below his window to the bed. In the early morning a pair of thieves steal the car and drag the bed and its occupant with them. The thieves are chased by policemen resembling police officers from early American silent-screen comedies. An accident occurs during the shoot-out. It turns out that the thieves were not interested in the car, but in the "wonderful new tyres from Barum Superb".