Plavecký mariáš  (Raftsmen's Card Game - KA)
R: Václav Wasserman V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: Josef Beran N: povídka Plavecký mariáš S: Miloslav StehlíkFrantišek Vlček TS: Josef NeubergFrantišek Vlček PR: Ivo Novák AR: Eliška ŠindelářováZdeněk Martínek K: Ferdinand PečenkaJosef StřechaBohumil Kolátor Hu: František Škvor; archivní – píseň Plavecká, píseň Z Kameníčka běží voda, píseň Na Štrachovci dřevo leží, píseň To nic, to nic, to nic nedělá, píseň Zasiala som bazaličku Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sborJaroslav MarvanSeimlová Stanislava [dab] Arch: Ferdinand Fiala Kost: Slávka SchejbalováFrantiška Smíšková Ma: Vladimír Petřina St: Marie Kopecká Zv: Miloslav Hůrka Op: Matěj Štofl kom: František Hanus H: Jaroslav Marvan (starý plavec Josef Váňa), Jiří Plachý (nahluchlý Šindelář, starý plavec), Eman Fiala (lovec zmijí Domáček, zvaný Haďař), Květa Fialová (Váňova vnučka Božka), Robert Vrchota (hajný Václav Maršík), L.H. Struna (kameník Josef Váňa ml.), Marie Brožová (Váňová, žena kameníka), Stanislav Šašek (Pepík Váňa, syn kameníka), Jaroslav Mareš (automechanik Franta Srba), Vilém Besser (referent ČSM Jarda Trnka), Stanislava Seimlová (copatá svazačka Anča), Gustav Nezval (polesný Šebek), Josef Chvalina (krajský referent Piskač), Theodor Pištěk (předseda MO KSČ Mančiňák, bývalý p), Vladimír Hlavatý (předseda JZD Vopálka), Bohdan Denk (učitel - svazák), Vladimír Bejval (Vašák), Josef Beyvl (dělník Jarda Trnka), František Kreuzmann (parťák v lomu), Vladimír Řepa (dělník Anton Vršník, bývalý plavec), Fanda Mrázek (dělník Kozderka), Jiří Sovák (vedoucí pily), Zdeněk Martínek (syn Kozdera), Alois Matoušek (kapitán), Jiřina Bílá (lesní dělnice Roušarová), Vlasta Deriová (Pepinka), Anna Melíšková (lesní dělnice Martínková), Jiří Vršťala (montér lanovky), Jan Rýz (správce), Michaela Lišková (holčička), Josef Příhoda (hrázný Mates Klásek), Karel Pavlík (lesák), J.O. Martin (předseda JZD Kameničky), Antonín Šůra (budovatelský referent), Václav Tomšovský (brigádník), Slávka Rosenbergová (lesní dělnice), Adolf Šmíd (zaměstnanec pily), Ferdinand Jarkovský (Charous), Jarmil Škrdlant (dělník), Emil Dlesk (lesní dělník), Josef Štofl (dubl za Marvana) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 24.04.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Na kopci Štrachovci leží už dva roky stromy vyvrácené vichřicí. Dřevo zpracovává pouze několik lidí primitivním způsobem bez jakékoliv mechanizace. Přestože je dříví zapotřebí v místním JZD, v nedalekém kamenolomu i na stavbě přehrady, nikdo není ochoten uvolnit lidi na jeho záchranu. Navíc není ani vyřešena doprava dřeva na pilu, která leží po proudu řeky. V nedaleké vesnici Kameničky žije několik starých vorařů, kteří však už léta dřevo neplavili. Starý Váňa se iniciativně záležitosti chopí. Přesvědčí bývalé kolegy i představitele různých organizací o tom, že je třeba dopravit dřevo na pilu dříve, než řeka zamrzne nebo je na jaře odnese velká voda. V lese je postavena lanovka na dopravu dřeva a kmeny jsou svázány do vorů. Vody v řece je však málo. Děda Váňa se nakonec domluví se správcem vodní nádrže v kopcích na postupném vypouštění zadržené vody a celé dílo se podaří úspěšně dokončit.
   Trees blown over in a storm two years ago are still lying on Štrachovec hill. The wood is cut up for lumber by only a small group of people using primitive methods without any machinery. Even though wood is needed for the local cooperative farm, the nearby stone quarry and for the construction of the dam, no-one is willing to release people to help save it before it rots. Neither has anything been done about the transportation of the wood to the sawmill which lies down river. A few old rafters live in the nearby village of Kameničky who, however, have not floated wood down the river for years. Old Váňa takes the initiative. He convinces his former colleagues and representatives of various organizations that they have to get the wood to the sawmill before the river freezes or before a flood carries it away in the spring. A cable for the wood's transportation is rigged up in the forest and the tree trunks are tied to the rafts. But there is not enough water in the river. Old Váňa finally arranges with the dam administrator in the hills that water will be gradually let into the river, and the job is successfully completed.