Pět z milionu  (Five in a Million - KA)
R: Zbyněk Brynych V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Šmída - Kunc Dr: Václav Nývlt VV: Jaroslav Prokop N: Vladimír KalinaZbyněk Brynych S: Vladimír KalinaZbyněk Brynych TS: Zbyněk BrynychJan Čuřík PR: Jiří Hanibal AR: Zdenek SirovýDagmar Zelenková K: Jan Čuřík DK: Jan Němeček AK: Ivan Šlapeta Hu: Jiří Sternwald; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Slovanské tance, Jiří Sternwald: píseň Bonifác, píseň Tak hodně štěstí do manželství Nahr: Orchestr Karla Krautgartnera Dir: Karel Krautgartner T: Josef Kainar Zp: Valentina ThielováFanda MrázekEman Fiala Arch: Bohuslav Kulič Kost: Libuše Hozová Ma: Miloslav KoubekRůžena Plašilová St: Miroslav Hájek Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jaroslav Marvan (mistr Karpíšek), Jan Tříska (učedník Vašek Janura), František Kreuzmann (důchodce Hanousek), Hermína Vojtová (sousedka Čeledová), Josef Beyvl (listonoš Fiala), Bedřich Bozděch (důchodce), Josef Bláha (Frantík, Hanouskův syn), Viola Zinková (Hanouskova snacha), Hanuš Bor (Petřík, Hanouskův vnuk), Jiří Mikota (Král, Frantíkův vedoucí), Marie Mikotová (Irena, Králova žena), Jan Čuřík (kameraman při filmování), Václav Wasserman (režisér při filmování), Zbyněk Brynych (muž v komparzním rejstříku), Valentina Thielová (Dáša Jiroušková), Vlastimil Brodský (Jiří, Dášin manžel), Svatopluk Skládal (pásek v Parku kultury), Otakar Skalski (páskův kamarád), Zdeněk Řehoř (muž s kyticí), Fanda Mrázek (harmonikář Vilda), Eman Fiala (houslista Martin), Anna Melíšková (hostinská U staré basy), Vlastimil Hašek (novomanžel Honza Hašek), Miriam Hynková (novomanželka Eva Hašková), Milka Balek-Brodská (svatebčanka), Libuše Švormová (svatebčanka), František Husák (svatebčan), Vladimír Jedenáctík (svatebčan), Karla Chadimová (Kateřina Pešková), Luděk Munzar (Karel Hodek), Marie Marešová (Pešková, matka Kateřiny), Eva Svobodová (Hodková, matka Karla), Alena Procházková (Alena), František Vláčil (tramp Franta), Jiří Krampol (tramp), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Kateřiny), Jiřina Bílá (teta), J. HořejšováJana BrabcováHelena ČumpelíkováA. KrásnáJ. VokurkováOldřich Musil Spol: Luděk Škuta Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.08.1959 © Národní filmový archiv 
 
   1. Učedník Vašek pracuje s mistrem Karpíškem na věži mikulášského chrámu. Karpíšek je ze staré školy a jeho výchovné metody se Vaškovi nezamlouvají. Je rozhodnut od Karpíška odejít, tak jako před ním devatenáct jiných učedníků. Při hádce kvůli cigaretám Karpíšek přepadne přes lešení. Vašek se bez váhání vrhne mistrovi na pomoc. Chvíle smrtelného nebezpečí oba sblíží a Vašek už nemyslí na výpověď. Zůstane Karpíškovým dvacátým učedníkem. 2.Důchodce Hanousek je čilý stařík, stále něco podniká a stále má co dělat. Jednoho dne půjčí synovi peníze na nové auto a syn ho pozve na nedělní výlet. Hanousek se těší a odřekne proto obtížně získané zaměstnání průvodce Prahou. Když však v neděli přijde za synem, je jeho místo v autě obsazené synovým nadřízeným. 3.Mladí manželé Jirouškovi oslavují v den svatého Bonifáce své seznámení. Tento den si vždy zopakují všechno, co před lety prožili. Pak se vracejí ke svému synkovi. Seznámení si zopakují zase za rok. 4.Muzikanti Vilda a Martin týden co týden vyhrávají na svatbách. Jednoho dne jim místo výslužky zahraje mladý novomanžel klavírní skladbu. Krása hudby v nich vyprovokuje zamyšlení nad životem. 5.Poslední dny před nástupem do prvního zaměstnání tráví mladičká Kateřina v rekreační osadě. Nemá už zájem o dětské hry svých přítelkyň. Toulá se
   Mistr a dvacátý učedník The apprentice Vašek works with master Karpíšek on the tower of St Nicholas' church. Karpíšek is of the old school and his methods of instruction do not appeal to Vašek. He decides to leave his teacher, just like the nineteen other boys before him. During an argument about cigarettes Karpíšek falls from the scaffolding; Vašek rushes to his master's aid without a second's thought. This moment of mortal danger brings the two closer together and Vašek forgets about his notice to quit. He remains as Karpíšek's twentieth apprentice. Každý týden je neděle The pensioner Hanousek is an agile old man, he always has something up his sleeve and always has something to do. One day he lends his son money for a new car and the latter invites him on a Sunday outing. Hanousek is looking forward to this and thus cancels a hard-fought job as a Prague guide. When he calls on his son on Sunday, however, he finds that his place in the car is occupied by his son's boss. To zavinil Bonifác Young Mr and Mrs Jiroušek are celebrating the day they met on St Boniface's day. On this day they always relive the things they experienced together when they first met. They then return to their small son. They will repeat this re-acquaintance in a year's time. Otrhaná písnička The musicians