Partyzánská stezka  (Partisans' Path - KA)
R: Emanuel Kaněra V: KF Praha/SDF, 1959 VV: Zdeněk Novák N: Josef Picek S: Josef PicekEmanuel Kaněra PR: Jozef Režucha K: Míla Třešňák AK: Josef PivničkaVladimír Vízner Hu: Miloš Vacek; archivní – Zdeněk Liška: píseň Píseň pionýrů-cyklistů, Zdeněk Liška: píseň Závěrečná píseň Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Marie Žahourková Zp: sbor dětský Kost: Barbora Adolfová Ma: František Příhoda St: Jaromír Janáček Zv: Josef FraněkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/Hanuš SilveraAntonín Kleisner Op: Drahomíra ReisnerováTimko Alexander plk. H: Miroslav Zounar (starší svazák Vaněk, vedoucí pioný), František Wachtl (Kamil), Ivan Kohák (Polda Kovačik, předseda pionýrs.od), Petr Smolík (Jirka), Antonín Orlíček (Karlík), Václav Šarboch (Zdeněk), Milan Svoboda (Jindra), Jiří Houba (tábornický kuchař Pepíček), Pavel Nádvorník (František), František Ondráček (Eda), Jaroslav Šebek (Milan), Pavel Štaral (Toník), Michal Stránský (Vašek), Jiří Sedlmajer (Jarda), Michal Stolle (Slávek), Daniela Rybanová (Katka), Melita Molnárová (Marina), Václav Fišer (tavič Husar), Rúfus Peter (2) (hajný), Josef A. Stehlík (vedoucí Sběrných surovin Šalda), Rudolf Debnárik (Binko), Bohuš Králik (farmář), Jozef Režucha (agronom), pes Orest (pes Oro), Naděžda LetenskáAnna PleskotováMichaela PleskotováZdenka ProcházkováAlexander NardelliM. ProkešJ. SmejkalZ. Hlávková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 06.05.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Pionýři ze skupiny Vpřed vyhráli soutěž ve sběru železného šrotu. Za odměnu pojedou o prázdninách na pionýrský sraz do Bystré doliny na Slovensku. Před koncem školního roku se zúčastní s mistrem Husarem pionýrské tavby. Konečně jsou prázdniny a pionýři na kolech vyjíždějí na velkou cestu. Vezou s sebou balíček, v němž je partyzánský nůž, mapa a dopis. Bývalí partyzáni ukládají dětem úkoly, které je mají dovést k partyzánskému pokladu. Jejich splněním získá družina právo nést jméno slavného partyzánského oddílu. Na cestě se hoši seznámí se slovenskými pionýrkami, které rovněž míří na sraz. Jeden z chlapců, Kamil, se pochlubí pionýrce Katce s jejich posláním. Na důkaz svého tvrzení vezme Kamil tajně nůž z batohu předsedy pionýrského oddílu Poldy a ukáže jej Katce. Nešťastnou náhodou ho pak ztratí. Při dalším pátrání chlapci objeví vzkaz, že novou stopu najdou v noži, ale ten v batohu není. Naštěstí jej našla Katka a podá o tom Kamilovi zprávu. Kamil s pomocí chlapců, kterým se přiznal, získá nůž zpět. Podle návodu, ukrytého ve střence nože, najdou poklad - skříňku se signálními pistolemi. Vypálením raket je zahájen sraz pionýrů s parašutisty bývalých partyzánských jednotek. Mezi nimi je i tavič Husar - za války kapitán Hora.
   Pioneers from the group known as "Forwards" won a competition to collect the most scrap iron. As a reward they are taken during the holidays to a rally in a pioneer camp in Bystrá dolina in Slovakia. At the end of the school year they attend the pioneer iron smelting process with master Husar. Finally the holidays arrive and the pioneers set off on a long outing by bike. They take with them a parcel containing a partisan's knife, map and letter. Former partisans give the children tasks to do which will lead them to the partisan's treasure. Once the tasks are fulfilled the group will then have the right to use the name of a famous partisan unit. On the way the boys meet some Slovak pioneer girls who are also making their way to the meeting point. Kamil, boasts to pioneer Katka about their mission. To prove it, Kamil takes the knife from the rucksack of the Pioneers' president Polda and shows it to Katka. He then manages to lose it. Following the instructions hidden in the knife-handle, they find the treasure. Fortunately, Katka finds the knife and tells Kamil. With the help of the other boys Kamil, who owns up to having lost it, gets the knife back. They find the treasure by reading the instructions hidden within the knife handle - a box containing signalling pistols. The meeting