Pára nad hrncem  (Steam Above a Pot - KA)
R: Miroslav Cikán V: Československý státní film, 1950 VV: František Milič N: Vladimír Slavínský S: Miroslav CikánJaroslav Mottl AR: Karel Klikar K: Václav Huňka Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Zázvorka Kost: Pavla Stahlová Ma: Ladislav Bacílek St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník H: Vladimír Ráž (ing.František Kohout), Eva Marie Kavanová (sekretářka Helena Jansová), Robert Vrchota (montér Vašek Zuna, Františkův přít), Hana Kavalírová (jeřábnice Jarmila Jeřábková), Vladimír Řepa (mistr Tonda Klimeš), Stanislav Neumann (číšník U zbrojnoše), Světla Svozilová (teta Anička), Marie Grossová (teta Tonička), Jiří Valenta (učedník Pepík), Josef Chvalina (dělník Vedral), Eman Fiala (fotograf), František Hanus (ředitel továrny), Jiřina Bílá (pradlena Pepina), Emil Bolek (oddávající úředník NV), Deyl Rudolf ml. (vedoucí pracovník), Miloš Hájek (magistrátní úředník), Emil Kavan (kuchař), Ota Motyčka (taxikář), Ladislav Janeček (šofér), Bohuslav Kupšovský (listonoš), J.O. Martin (vrátný), Jaroslav Malík (předseda závodní rady), Hynek Němec (člen závodní rady Fanda), Zdenka Procházková (sekretářka), Ladislav Sedláček (úředník), Eva Svobodová (Holá, členka závodní rady), Meda Valentová (vedoucí vinárny), Karel Vavřík (člen závodní rady), Josef Najman (starý dělník), Nina Ninon (žena s psíkem), Nita Romanečová (dělnice), Alois Dvorský (muž s bradkou), Jaroslav Zrotal (host na svatbě), Jana Koulová (květinářka), Josef Steigl (muž před NV), Stanislav Lužický Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 20.10.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý nadaný inženýr Kohout pracuje v továrně na výrobu obráběcích strojů na konstrukci nového automatu. Čas od času na pár dní zmizí a toulá se po barech a vinárnách. Kohoutovy absence kryje jeho přítel a spolubydlící v tovární svobodárně, montér Vašek. Po jednom několikadenním flámu je Kohout málem vyhozen z práce. Zachrání ho přímluva přátel a také obava, že továrna nesplní plán. Kohoutovi spolupracovníci dospějí k přesvědčení, že jedině žena může zabránit Kohoutovým výstřelkům a proto se rozhodnou, že inženýra ožení. Za manželku mu vyberou Helenu, která bydlí s Vaškovou dívkou Jarmilou rovněž na svobodárně. Helena kupodivu souhlasí. Aby Helena s Kohoutem měli kde bydlet, musí se oženit i Vašek s Jarmilou. Vše je připraveno ke dvěma svatbám, nevěsty a svatebčané čekají ženichy na radnici. Ti se však pustili do montáže nového automatu a na svatbu zapomněli. Po celé řadě nedorozumění a honiček nakonec všechno dobře dopadne.
   The young and talented engineer Kohout works in a factory producing machine tools for the construction of a new automatic machine. From time to time he disappears and wanders about the night clubs and winebars. His friend, the fitter Vašek who lives with him in the factory hostel, always makes excuses for his absence. After one spree lasting several days Kohout is almost fired. He is saved by his friends who cover up for him and also because the management fears the factory will not fulfil its plan. Kohout's colleagues are convinced that only a woman can prevent his excesses and they decide to marry him off. They choose Helena who lives with Vašek's girlfriend Jarmila in the hostel. Helena surprises them by agreeing. In order that Helena and Kohout have somewhere to live, Vašek and Jarmila also have to get married. Everything is prepared for the two weddings, the brides and guests await the bridegrooms at the town hall. The boys, however, are in the middle of assembling a automatic new machine and forget about the wedding. After a series of misunderstandings and chases, everything turns out well in the end.