Pan Pokazil cestuje  (Mr Pokazil Travels by Train)
R: Rudolf Hlaváček V: KF Praha, 1948 VV: Vojtěch Červený S: Rudolf Hlaváček K: Josef Rudolf Zika Hu: archivní – píseň Od Prahy až po Brno Zp: hlasy mužské St: Jaromír Janáček kom: Antonín Zíb Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Komentář k filmu upozorňuje na to, kolik "Pokazilů" je mezi cestujícími ve vlaku. Ničí sedadla, kradou zařízení a znečišťují své okolí. Jiní jsou bezohlední ke svým spolucestujícím, které obtěžují svými řečmi a chováním. Někteří zkoušejí jezdit načerno a průvodčího, který to zjistil, se dokonce pokoušejí podplatit. Nakonec je zmíněn velmi nebezpečný zlozvyk - naskakování do rozjíždějícího se vlaku.
   The commentary to the film points out how many people on trains make it difficult for other passengers. They destroy the seats, steal parts of the train and leave rubbish in their wake. Others are inconsiderate towards their fellow passengers in their language and behaviour. Some people try to travel without paying and even bribe the guard if they are discovered. Finally the film warns of a highly dangerous practice - jumping onto a moving train.