Ošklivá slečna  (Plain Old Maid,The - KA)
R: Miroslav Hubáček V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Feix - Daniel VV: Antonín Bedřich N: Oldřich Daněk S: Oldřich Daněk PR: Oldřich Daněk AR: Anna LackovičováMiroslav Kubišta K: Stahl Rudolf ml. AK: Eduard KadeřábekBohumil Vodička Hu: Jan F. Fischer; archivní – Jan F. Fischer: píseň Plují lodi do Triany Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Bohuslav Kulič Kost: Pavla StahlováMilena Záhorská Ma: Vladimír Černý St: Jan Chaloupek Zv: Adolf BöhmBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Dana Medřická (účetní revizorka Hana Kalvodová), Karel Höger (vedoucí nakladatelství Záře Jiří Š), Otakar Brousek (ředitel nakladatelství Boleslav Hr), Světla Amortová (Čírkovská, matka defraudanta Karla), František Holar (vrchní Pepíček), Valentina Thielová (úřednice Eva), Vladimír Menšík (vrátný v hotelu), Václav Lohniský (vedoucí Štolfa), Nelly Gaierová (barmanka Božena), Jaroslav Heyduk (Karlíček), Eva Očenášová (servírka), Irena Juřičková (dívka v kavárně), Jan Maška (vrátný), Jana Hrdličková (Evina přítelkyně), Antonín KubovýJiří Jirmal (kytarista), Karel Krautgartner (klarinetista), Orchestr Karla Krautgartnera (orchestr ve vinárně) Spol: Věra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.06.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Účetní Hana Kalvodová, žena středního věku, má v nakladatelství Záře provést revizi, neboť zde došlo ke zpronevěře. Redaktor Jiří Štefl ji zasvětí do podstaty problému. Zpronevěru spáchal Karel Čírkovský, který inkasoval předplatné a polovinu peněz si nechával. Když hrozilo prozrazení, uprchl do ciziny. Šteflovi se Hana líbí a po několika dnech mezi nimi vznikne citové pouto. Strohá žena zkrásní a omládne. Čírkovského matka chce za syna zaplatit, ukáže se však, že částka je podstatně vyšší, než se stará paní domnívala. Hana zkoumá dál účty i stvrzenky a nakonec dojde k smutnému zjištění. Čírkovský opravdu zpronevěřil jen malou část peněz. Po jeho útěku pokračoval ve zpronevěrách ředitel Hronek za pomoci Jiřího Štefla. Jiří se po tragické smrti své ženy dostal do těžkostí a dluhů. Tehdy mu Hronek pomohl a zavázal si Jiřího mlčením. Jiří nechce jít do vězení, Hanu opravdu miluje. Hana by však nemohla žít s pocitem spoluviny. Slíbí Jiřímu, že na něho počká, až si odpyká spravedlivý trest.
   The middle-aged accountant inspector Hana Kalvodová has to make an audit in the Záře publishing house where there has been a embezzlement. Editor Jiří Štefl introduces her to the core of the problem. Karel Čírkovský, who was collecting subscription money, cheated the company by taking half of that money for himself. When he realized that his fraud was going to be revealed he escaped abroad. Štefl likes Hana and after a few days an emotional relationship grows between them. The strict woman starts looking younger and more beautiful. Čírkovský's mother wants to pay back the money for her son but the amount proves much bigger than the old lady thought it was. Hana keeps going through the bills and receipts and finally reaches a sad conclusion. Čírkovský really only stole a small sum. After his escape, manager Hronek continued misappropriating the funds with Jiří Štefl's help. Jiří got himself into debt and difficulties after his wife's tragic death. Hronek helped him then and thus obliged Jiří to keep silent about everything. Jiří doesn't want to go to jail, because he really loves Hana. However, Hana couldn't live with the feeling of complicity in their crime. She promises Jiří that she will wait for him while he serves his sentence.