O medvědu Ondřejovi  (Bear and the Ghosts,The - KA)
R: Jaroslav Mach V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Hanuš - Pavlíček VV: František Sandr N: pohádka lidová; J.Z. Novák S: J.Z. Novák PR: Lada Vacková AR: Marie KřížováPavel Horák K: Václav Huňka AK: Ladislav VinklárekEmil Sirotek Hu: František Belfín; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha Ma: Miloslav JanderaAnežka KunováFrantišek Čížek St: Jiřina Lukešová Zv: Brunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Václav HuňkaMiloš Šauer H: Jaroslav Marvan (král), Aglaia Morávková (princezna Blanka), Jiří Papež (myslivec Ondřej), Miloš Nedbal (komoří), Jiřina Bohdalová (komorná Anežka), Vladimír Huber (Ondřejův tatínek), Heda Marková (služebná Háta), Soběslav Sejk (princ Hynek), Eman Fiala (vrátný), Jaroslav Vojta (dřevorubec), Josef Beyvl (dřevorubec), Vladimír Zoubek (princ Vítek), Jiří Ouhleda (princ Zbyněk), Miloš Nesvadba (hrabě Tadeáš), František Miroslav Doubrava (pekařský tovaryš), Déda Papež (komediant), Lubomír Bryg (tlustý nápadník), Vítězslav Černý (strážný s halapartnou), Miroslav Kalný (princ nápadník), Antonín Soukup (kuchař), Josef Šilhán (stráž u prince), Jan Pohan (herold), Petr Kocanda (páže), Pavel Kocanda (páže), Miloslav Novák (cizokrajný šlechtic), Věra Petáková (komorná), Marta Richterová (dvorní dáma) Spol: Jaroslav Krška Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Princezna Blanka se tajně schází se svým milým, myslivcem Ondřejem. Jejich lásce přeje jen komorná Anežka, královský otec se nesmí nic dozvědět. Blanka odmítá všechny ženichy, které král na zámek pozval. Nepochodí ani princ Hynek. Král už má rozmarů své dcery dost. Zavře ji ve věži, nápadníci ji mají hledat a ona se má provdat za toho, kdo ji najde první. Blanka si vymíní, že jí bude Anežka dělat společnost. Doufá, že komorná bude moci Ondřejovi ukázat tajný vchod do věže. Král ale zakáže Anežce vycházet. Zámek je plný ženichů, kteří hledají vchod do věže. Ondřej zatím marně čeká na Anežku a její rady. Když potká ve vsi medvědáře, napadne ho převléci se za medvěda a svého otce požádá, aby ho do zámku doprovodil. Král je nadšen kousky falešného medvěda a svolí, aby ho medvědář předvedl jeho dceři. Ondřej se tak dostane tajným vchodem do věže. Pak se převlékne a spěchá za Blankou. Král se zatím snaží naznačit princi Hynkovi, kde je tajný vchod. Když to Hynek konečně pochopí a dveře se otevřou, stojí za nimi Blanka s Ondřejem. Král konečně pozná, že Blanka je s myslivcem šťastná a oběma požehná.
   Princess Blanka is secretly meeting her beloved, huntsman Ondřej. Only the chamber-maid Anežka is in favour of their love but Blanka's father, the King, mustn't find out anything about it. Blanka is refusing all the bridegrooms the King has invited to the castle. Even Prince Hynek has no luck. The King has enough of his daughter's moodiness and shuts her up in the tower. The suitors must search for her and she is to marry the one who finds her first. Blanka begs that Anežka goes with her to keep her company. She hopes that the chamber-maid will then manage to show Ondřej the secret entrance to the tower. But the King forbids Anežka to leave the tower. The castle is full of suitors who are looking for the entrance to the tower. Ondřej is waiting in vain for Anežka and her help. When he meets the bear-tamer in the village he gets an idea to dress himself as a bear and asks his father to accompany him to the castle. The King is delighted with the fake bear's tricks and allows the bear-tamer to show it to his daughter. So Ondřej gets through the secret entrance to the tower. He then changes into his own clothes and hurries to meet Blanka. In the meantime, the King is trying to hint to Prince Hynek where the secret door is. When Hynek finally finds out and the door opens, Blanka is al