Nikola Šuhaj  (Nikola Šuhaj - KA)
R: Miroslav J. Krňanský V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Feix Karel VV: František Milič N: román Nikola Šuhaj, loupežník S: Miroslav J. Krňanský AR: Lubomír KaválekJosef Pitrák K: Karel Degl AK: Václav PazderníkJosef Novotný Hu: Jaroslav Křička; archivní – píseň Ze země té, zvedněte mne Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: Gustav NezvalVladimír Salač Arch: Ferdinand Fiala Kost: Antonín MichalčíkPavla StahlováFrantišek Říha Ma: Karel Marek St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník Op: Žabokrtský J. poručík SNBAntonín MichalčíkVladimír Libovický H: Gustav Nezval (Nikola Šuhaj), Lída Vostrčilová (Eržika, Nikolova dívka), Jiří Plachý (kupec Abram Beer), Saša Rašilov (notář Molnár), Vladimír Salač (Juraj, Nikolův bratr), Jaroslav Vojta (Pedro Šuhaj, Nikolův otec), Otto Rubík (četník Imre Fekete), František Kovářík (Derbak Derbačok), Jiří Dohnal (Danilo Jasinko), Miroslav Homola (opilec Ihnát Sopko), Stanislav Neumann (švec Lejb Abrahamovič), Vilém Pfeiffer (vrchní strážmistr Sýkora), Vítězslav Vejražka (kandidát poslanectví), Anna Kubalová (kandidátova žena), Lída Matoušková (Rusínka), Antonín Soukup (Davidovič), Lola Skrbková (vesničanka zvaná baba Jaga), Emanuel Kovařík (Adam Chrepta, Derbakův syn), Stanislava Strobachová (Sopkova manželka), Vladimír Řepa (notář), Marie Vášová (Olena Dacová), Hermína Vojtová (Pedrova manželka), Vladimír Šmeral (rusínský poddůstojník), Hana Alexandrová (Beerova dcera Hanele), Světla Svozilová (Molnárova žena), František Miška (židovský student), Jana Romanová (Jefka, dcera baby Jagy), Helena Bártlová (Vasja, Beerova služka), František Marek (četník Vaněček), Ella Nollová (Rusínka), Jára Pospíšil (Zlatnikov), Karel Kolár (revoluční starosta), Jiří Steimar (představitel vlády), Vlasta Vlasáková (Anča, Jasinkova dívka), Anna Kadeřábková (Hafa Subotová), Darja Hajská (Molnárova služka), Emanuel Hříbal (Rusín s dýmkou), Václav Trégl (Rusín), Antonín Jedlička (mladík spící ve stáji), Josef Hořánek (řečník v cylindru), Antonín Jirsa (přepadený muž v koženém kabátě), Martin Raus (mladý vyšetřovatel vraždy), Karel Kalista (gazda), F.X. Mlejnek (řečník v rubášce), Jan W. Speerger (četník Kraus), Lída Jírů (manželka kandidáta), Zdeněk Borovec (pasáček), Josef Vinklář (pasáček), Lída Chválová (světlovlasé děvče), Jiří Vondrovič (přepadený muž), Josef Chvalina (mladý voják/vesničan), Theodor Pištěk (úředník), Alois Dvorský (starší veničan), Zdeněk Šavrda (voják), Marie Blažková (vesničanka), Zita BergerováZdenka BezručováKarel PfeifferVěra MotyčkováMarta MájováJaroslava Ziková Spol: Bohuslav Kulič Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 28.02.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Koncem první světové války dezertují Nikola Šuhaj a jeho kamarád z armády. Cestou domů, do vesnice Koločava, najdou oba útočiště u baby Jagy. Jaga jim namíchá nápoj, který je má ochránit před smrtícími kulkami. Mládenci jí za nápoj musí slíbit, že se ožení s jejími dcerami, jinak je stihne trest. Nikola najde rodnou ves v bídě. Postaví se proti mocným a bohatým a ti na něho poštvou četníky. Nikola se před nimi ukryje do lesů, kde zůstane i po skončení války, protože pro vesničany se nic nezměnilo. Z bídy a beznaděje se k Nikolovi přidávají další muži a společně přepadají zbohatlíky. Získanou kořist Nikola rozděluje chudým a potřebným, kteří v něm vidí svého ochránce a hrdinu. Po čase někteří z Nikolových mužů začínají přepadat na vlastní vrub a dokonce i vraždí. Jejich činy připisují četníci Nikolovi. Na Nikolovu hlavu je vypsána značná odměna. Nakonec je Nikola zrádně zabit sekerou jedním z vesničanů. Jeho obětí se stane i Nikolův mladší bratr Juraj, který jediný zůstal zbojníkovi věrný.
   Nikola Šuhaj and his friend are deserters from the army at the end of the First World War. On their way home to the village of Kolochava they both find refuge with an old crone. The crone mixes them a potion which is to protect them against lethal bullets. In return for the drink the young men have to agree that they will marry her daughters, otherwise they will be punished. Nikola finds his native village in a pitiful state. He makes a stand against the powerful and wealthy inhabitants who send gendarmes after him. Nikola hides out in the woods where he remains even after the end of the War since, for the villagers, nothing has changed. Out of wretchedness and hopelessness other men join Nikola and they attack the nouveaux riches. Nikola divides the booty they have plundered among the poor and needy who see him as their protector and a hero. After a time some of Nikola's men begin making assaults for their own gain, even murdering to get what they want. The gendarmes blame Nikola for their acts. A large reward is out on Nikola's head. In the end Nikola is killed with an axe by a traitor from the village. Nikola's younger brother Juraj also becomes his victim, the only one to remain loyal to the outlaw.