Neporažení  (Unvanquished,The - KA)
R: Jiří Sequens V: Studio hraných filmů, 1956 Sk: Šmída - Kabelík VV: Jiří Pokorný N: divadelní hra Přísaha S: Milan JarišVladimír Bor TS: Jiří Sequens AR: Jaroslav PourHelena PokornáVladimír Zelenka K: Rudolf Milič DK: Vladimír Řezníček AK: Jaroslav Kupšík Hu: Miloš Vacek; archivní – Vacek Karel (hudebník): píseň U našich kasáren, píseň Ještě si já Zp: sbor mužskýJiří Sovák Arch: Karel Lier Kost: Marie Malá Ma: Vladimír PetřinaVěra Kotlanová St: Jan Chaloupek Zv: Dobroslav Šrámek Op: Nevěřil František plk.Železo Oldřich npor. H: Ladislav Chudík (štábní kapitán Richter), Gustav Heverle (desátník Říha), Jaroslav Mareš (vojín Pepík Bláha), Jiří Sovák (vojín Jarda), Martin Růžek (nadporučík Žáček), František Vnouček (štábní rotmistr), Jaromír Spal (četař Hrabák), Martin Ťapák (vojín Janko), Svatopluk Beneš (poručík Brandejs), Vladimír Krška (vojín Tonek), Jarmila Kurandová (Chválová), Jana Dítětová (Lída, dcera Chválové), Naděžda Gajerová (Anči, dcera Chválové), Deyl Rudolf ml. (ilegální pracovník Jura), Vladimír Salač (vojín Franta), Josef Vinklář (vojín Mirek), Miloš Nedbal (německý major), Ivo Gübel (německý kapitán), Marie Ježková (Bláhová, Pepíkova matka), Karel Hovorka (vojín), František Marek (generál), Jindřich Narenta (německý strážný na mostě), Karel Pavlík (německý plukovník), Jiří Suk (major), Josef Šidlichovský (hlídač v elektrárně), Miloš Vavruška (vojenský písař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 16.11.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Odhodlání československé armády bránit v září roku 1938 vlast je zmarněno mnichovským diktátem. V březnu roku 1939 střeží jednotka štábního kapitána Richtera skladiště obilí nedaleko nových hranic okleštěné republiky. Jednotka je bez spojení, a proto Richter pošle nadporučíka Žáčka pro instrukce na divizi. Žáček přiveze rozkaz: nepřekážet německé armádě při obsazování země a pořídit pro Němce seznam komunistů. Richter odmítne rozkaz splnit. Je však bezradný a od desátníka Říhy žádá o stanovisko komunistů k posledním událostem. Říha navrhuje spojit se s ostatními jednotkami a rozdat zbraně dělníkům. Jeho návrh je pro Richtera nepřijatelný. V noci rozhlas vysílá zprávu o obsazování země německými vojsky a rozkaz pro všechna velitelství složit zbraně do rukou Němců. Richterova posádka pod Říhovým velením se rozhodne pro boj. Žáček chce zbraní donutit Richtera ke kapitulaci a vojáci proto Žáčka zastřelí. Německá armáda se blíží k objektu posádky. Rozpoutá se zuřivý boj. Teprve německá dělostřelecká palba přiměje posádku k ústupu. Richter se v bezvýchodné situaci zastřelí, Říha kryje ústup. Zbytek statečných obránců odváží loďka přes řeku.
   The determination of the Czechoslovak army to defend its country in September of 1938 is rendered futile by the Munich dictate. In March 1939 a unit headed by Staff captain Richter is guarding a grain reserve not far from the new borders of the seized Republic. The unit has no radio contact and so Richter sends Lieutenant Žáček for instructions for the division. Žáček brings back the order: not to obstruct the German army in their occupation of the country and to compile a list of Communists for the Germans. Richter refuses to carry out this order. He is at a loss what to do, however, and asks Corporal Říha for the Communists' view of the most recent events. Říha proposes linking up with the other units and distributing weapons among the workers. Richter finds this proposal unacceptable. During the night the radio sends out a report of the occupation of the country by the German troops and the order for all commands to hand in their weapons to the Germans. Under Říha's authority, Richter's garrison decides to fight. With a weapon in his hand Žáček tries to force Richter to capitulate so the soldiers shoot him dead. The German army is approaching the garrison building. A furious battle ensues. Finally, German cannon fire forces the garrison to retreat. Richter, now in a hopeless s