Návštěva z oblak  (Visitors from the Clouds - KA)
R: Miloš Makovec V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Rudolf Fencl N: Vratislav Blažek S: Vratislav BlažekMiloš Makovec AR: Štěpán SkalskýMiroslav KubištaZdena Štekrová K: Stahl Rudolf ml. AK: Eduard Kadeřábek Hu: Jan RychlíkVlastimil Hála; archivní – Felix Mendelssohn-Bartholdy: převzatá Svatební pochod, píseň Bolo nás jedenáct, už je nás len desať Nahr: Orchestr Karla Vlacha Dir: Karel Vlach Zp: sbor Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Magdalena BalíkováErna Veselá Ma: Ladislav Bacílek St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek H: Zdeněk Dítě (předseda JZD Martin Bláha), Jaroslav Vojta (předseda MNV Kalvoda), Vlastimil Brodský (mládežník Honza, Kalvodův syn), Alena Kreuzmannová (Marie, Honzova dívak), Deyl Rudolf ml. (družstevník Adam), Stella Zázvorková (Amálie, Adamova žena), Irena Kačírková (dopisovatelka Obrany lidu Alena Ve), Jaromír Spal (představitel Svazarmu), Jan Maška (rozhlasový reportér), Jiří Sovák (výsadkář, nastávající ženich), Lubomír Lipský (výsadkář Svazarmu), Dvořák Vladimír (herec) (výsadkář Svazarmu), Vladimír Pucholt (mladý fotoamatér), Václav Trégl (otec mladého fotoamatéra), Zdeněk Mošnička (hromotluk), Ladislav Mrnka (hromotluk), Ervín TuháčekEmil Bolek (družstevník), Antonín Soukup (družstevník), Emil Kadeřávek (mladý družstevník), Vladimír Brabec (výsadkář radista), Jiří Němeček (radista Svazarmu), Rudolf Jelínek (mladý družstevník), Darja Hajská (žena na taneční zábavě), Vratislav Blažek (holič), Josef Najman (trafikant), Zdeněk Martínek (mladý družstevník), Antonín Hardt (mladý družstevník), Rudolf BůčekVratislav Klégr Spol: Ústřední výbor SvazarmuKrajský automotoklub Sv.Pardubice Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 12.08.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Družstevníci v Trnkově spolu s předsedou MNV a předsedou družstva jsou přesvědčeni, že dokáží v případě nutnosti uchránit výsledky své práce. Proto pokládají za zbytečné zakládat v obci odbočku Svazarmu. Představitelé Svazarmu z patronátního závodu se rozhodnou, že jim dají lekci. U příležitosti Dne brannosti vyhlásí veřejně, že do Trnkova pošlou skupinu výsadkářů s úkolem do čtyřiadvaceti hodin zajmout předsedu družstva Martina Bláhu. Družstevníci výzvu přijmou, přidělí Martinovi tělesnou stráž a rozestaví hlídky. Několikrát se domnívají, že už jsou výsadkářům na stopě, ale zkušená parta vždy unikne a dokonce uzme z budovy MNV čestnou standartu za nejvyšší hektarový výnos v kraji. Před stanovenou lhůtou pak zajme Martina novinářka Alena Veselá, která rovněž patří ke skupině výsadkářů. Martin sebekriticky dozná, že nestačí jen dobře pracovat. Prohra mu také nebrání v jeho sympatiích k Aleně.
   Cooperative members in Trnkov, the chairman of the Municipal National Committee and the chairman of the cooperative are convinced that they will be able to protect the results of their work if needs be. Thus they deem it unnecessary to establish a branch of the Svazarm (Union for Cooperation with the Army) in their village. The representatives of Svazarm from the sponsoring concern decide to teach them a lesson. On the Day of Defensive Power they publicly announce that they will send a group of paratroopers to Trnkov with the task of capturing the chairman of the cooperative Martin Bláha within 24 hours. The cooperative members take up the challenge, they employ a bodyguard for Martin and station various watches. On several occasions they believe that they are on the paratroopers' trail but the experienced group always give them the slip and even steal from the Committee building the honorary standard awarded for the greatest yield per hectare in the region. Before the time is up Martin is captured by Alena Veselá, a journalist and also part of the paratrooper division. In self-critical mode, Martin admits that hard work is not enough. Losing the game, however, does not prevent him from developing feelings for Alena.