Muži ve fraku  (Men in Tails)
R: Jan Svoboda V: KF Praha, 1947 VV: Vojtěch Červený S: Jan Svoboda K: Josef Střecha Hu: Jan Rychlík; archivní – píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj St: Oldřich Speerger H: Antonín Strnad (zkušený číšník), Rudolf Pešek (číšník Karel), Miroslav Horníček (číšník Josef), Karen Ostrá (dirigentka krojovaného orchestru), Oto Ledecký (harmonikář), J. BuriánekF. SatoriováO. Hampejzová Fo: 35 mm Ve: česká D: Čs.filmová společnost © Národní filmový archiv 
 
   Nahrávané scénky podrobně předvádějí práci číšníků na různých místech - ve vinárně, v kavárně, v závodní jídelně i v luxusním hotelu. Chlapec, který se rozhodl vyučit tomuto oboru, se seznamuje s druhy příborů, nádobí i stolního textilu. Naučí se odborně nosit jídlo i narážet nový sud s pivem. Na příkladu číšníka Josefa, který v noci navštěvuje pochybné podniky, hraje hazardní hry a druhý den je v práci nevyspalý a nesoustředěný, je ukázán špatný přístup k tomuto zodpovědnému povolání.
   The film shows in detail recorded scenes which demonstrate different tasks required of waiters in various positions - in a winebar, coffee-house, factory canteen and in a luxury hotel. A young boy who has decided to train as a waiter learns about different table settings, dishes and tableware. He learns how to carry food professionally and how to open a new keg of beer. Following the example of the waiter Josef, who visits dubious bars at night, plays cards and the next day at work is tired and unfocused on his work, thus an example of a negative approach is shown to this responsible form of employment.