Muž v povětří  (Man in the Air,The - KA)
R: Miroslav Cikán V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Jaroslav Jílovec N: Vladimír Kabelík S: Vladimír KabelíkJiří KarásekJosef Mach TS: Josef Mach AR: Jaroslav PourJana PokornáBohumil Kouba K: Jaroslav Tuzar DK: Jan Novák AK: Adolf Hejzlar Hu: Jiří Fiala; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý), píseň Zelení hájové, Eduardo di Capua: píseň Ó, sole mio Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Giovanni Capurro Zp: Vlasta Burian Arch: Jan Zázvorka Kost: Vladimír SynekJarmila Romanová Ma: Gustav HrdličkaFrantišek Novotný St: Jan Chaloupek Zv: František Šindelář H: Vlasta Burian (pyrotechnik Silvestr Čáp), Pavla Maršálková (Čápova žena), Alena Vránová (písařka Manka, dcera Čápových), Rudolf Hrušínský (reklamní odborník Pláňka), František Filipovský (vedoucí drogerie Hynek Zatrapa), Jiří Sovák (pyrotechnik Jan Pospíchal, Mančin), Hana Vítová (referentka MNV Koubová), Jaroslav Seník (předseda závodní rady Potůček), Eman Fiala (člen závodní rady Máca), Růžena Šlemrová (Janurová, Čápova soudsedka), Václav Trégl (keramik Kořínek, Čápův soused), Karel Effa (listonoš Trdlitát), Růžena Lysenková (sousedka), František Hanus (pracovník Úřadu pro vynálezy), Jiří Vršťala (učitel), Stella Zázvorková (občanka), Fanda Mrázek (řidič autobusu), Karel Pavlík (vedoucí silniční správy), Milka Balek-Brodská (účastnice závěrečného ohňostroje), Sylva Daníčková (dívka s pletením na schůzi), Aleš Košnar (kluk s bouchacími kuličkami), Věra Váchová (prodavačka v drogerii), Jaroslav Jílovec (člen vedení sirkárny), Václav FišerStanislav JarešZ. ChalupníkJ. Vacek Spol: Tacl Václav (pyrotechnik)Novák Alois (pyrotechnik) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 20.01.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Už je to rok, co opustil vynálezce a pyrotechnik Silvestr Čáp sirkárnu, kde se po mnoha letech práce cítil zneuznán. Touží vymyslet věčnou sirku a je proto v rodném městečku Krásnově trochu považován za blázna. Jediný, kdo mu bezvýhradně věří, je jeho dcera Manka, která se kvůli němu rozejde i se ženichem Jendou Pospíchalem. Materiál pro své vynálezy získává Čáp na dluh od místního drogisty Zatrapy. Některým obyvatelům klidného městečka také vadí výbuchy, provázející Čápovu badatelskou činnost. Silvestr si naopak vůbec necení vynálezu látky Luxit, za kterou má být oceněn u příležitosti oslav 120. výročí založení sirkárny. Přijme nabídku připravit slavnostní ohňostroj. Při zapalování zkušební verze zcela selže jeho věčná sirka. Čáp odjíždí tajně do Prahy na Úřad pro vynálezy. V Krásnově vypukne panika, spoluobčané se domnívají, že se ze zoufalství utopil a hledají ho v rybníku. V Praze Čáp definitivně pochopí, že jeho vynález je hloupost. Vrací se domů. Manka se znovu sblížila s Jendou. Silvestr je odměněn a může zaplatit dluhy a Krásnovští obdivují jeho pěkně připravený ohňostroj.
   A year has passed since the inventor and pyrotechnic Silvester Čáp left the match-factory where he had worked; after years of service he felt that his work was not fully recognized. He is trying to invent the eternal match and in his native town of Krásnov he is therefore regarded as something of a madman. The only person who truly believes in him is his daughter Manka who even leaves her fiancé Jenda Pospíchal because of him. Čáp receives the materials for his inventions on credit from the local chemist Zatrapa. Some of the inhabitants of the quiet little town are alarmed at the explosions accompanying Čáp's research work. Silvester, on the other hand, does not appreciate the value of his invention Luxit for which he is to be awarded during the celebrations for the 120th anniversary of the founding of the match-factory. He accepts an offer to put together the grand firework display. His eternal match completely fails while he tries to light the test fireworks. Čáp leaves secretly for Prague to visit the Office for Inventions. Panic breaks out in Krásnov where the people think that he has drowned himself in despair and they search for him in the lake. In Prague Čáp finally realizes that his invention is a folly and will never work. He returns home. Meanwhile Manka has made it up