Muzikanti  (Musicians,The)
R: Václav Vorlíček V: Studio FAMU, 1954 VV: Fiala Karel (výroba) N: román Paní komisarka S: Václav Vorlíček K: Ján Cifra Hu: archivní – Wolfgang Amadeus Mozartpřevzatá, Johann Sebastian Bachpřevzatá, Pavel Vranickýpřevzatá Nahr: Topinka V., Škampa Milan PhDr., Klement Miloslav H: František Kovářík (učitel Eisenhut), Vlasta Jelínková (Eisenhutova žena), Miroslav Zounar (učitelský pomocník Alois Jindřich) Spol: Tomsa Milan (2)Věra PlívováJiří KadaňkaJ. Fallada Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Venkovský učitel a jeho žena očekávají příchod nového učitelského mládence. Učitel se obává, aby nebyl stejný jako jeho předchůdci, kteří nebyli vlastenci a s oblibou "němčili". Blíží se večer a konečně vchází do místnosti mladý muž. Učitel pozná z jeho prvních slov, že je to věrný vlastenec. Chce si však vyzkoušet, jaký je hudebník. Učitelský mládenec hraje na několik nástrojů, ale přednost dává houslím. Starý učitel mu jen zdráhavě půjčí svůj drahocenný nástroj. Sám hraje na klavír. Ukáže se, že mladík je výborný muzikant a tak ho učitel s nadšením přijme do služby.
   A village teacher and his wife are awaiting the arrival of a new young colleague. The teacher is worried in case he is like his predecessors who were not patriotic and were fond of speaking German. The evening approaches and the young man finally enters the room. The teacher realizes from his first few words that he is a loyal patriot. He also, however, needs to ensure that he is a good musician. The young teacher plays on a few instruments but he prefers the violin. The old teacher is reluctant to lend him his valuable instrument. He, himself, plays the piano. It turns out that the young man is an excellent musician and thus his older colleague is glad to welcome him to the school.