Muzikant  (He Was a Czech Musician - KA)
R: František Čáp V: Československý státní film, 1947 Sk: Vávra - Feix VV: Karel Šilhánek N: povídka Muzikant S: Josef TrojanFrantišek Čáp AR: Jaroslav KnížeJiří Šafář K: Václav Huňka Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Tajná láska, ta mě trápí, Alois Jelen: píseň Zasviť mi ty, slunko zlaté /Vystěhovalec/, píseň Plavala husička po Vltavě, lidová píseň: píseň Okolo Hradce Nahr: FISYO, Kawaciuk Ivan Dir: Milivoj Uzelac T: Karel Maria Drahotín Villani Zp: Lída Vostrčilová Arch: Karel Škvor Kost: Fernand Vácha Ma: Josef MannRůžena Jezerská St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: František Miška (muzikant Tóna Juchek), František Hanus (muzikant Franta Jirman), Lída Vostrčilová (hospodyně Baruška), Pavla Vrbenská (Růža Zábranská), Ladislav Hájek (Petr, Tónův bratr), Dana Medřická (Fanka), Jaroslav Vojta (muzikant Cabalka), Ota Motyčka (muzikant Vodseďálek), Eman Fiala (muzikant Tonda Nyklíček), Ella Nollová (Nyklíčkova žena), František Kovářík (muzikant Zábranský, Růžin otec), Milada Smolíková (Růžina matka), Marie Nademlejnská (Cabalkova žena), Hermína Vojtová (vesničanka), Antonín Holzinger (hostinský U tří housliček), Fráňa Vajner (hostinský), Jan W. Speerger (muzikant), Václav Trégl (muzikant), Zvonimir Rogoz (ředitel cirkusu), Meda Valentová (cirkusačka Henrietta), Božena Helclová (pletařka Válková), Hana Šolcová (děvče), Gustav Hilmar (sedlák Páv ze Svojšína), Ferdinand Jarkovský (vetešník), Helena Tomanová (sestra v nemocnici), František Marek (dozorce v přádelně), Durdík Vladimír st. (kapelník v cirkuse), Karel Effa (muzikant), Josef Kemr (muzikant), Alois Dvorský (Makovec), Emanuel Hříbal (muzikant), Jindřich Fiala (muzikant), Antonín Frič (sedlák), Miloš Vavruška (muzikant v cirkuse), Antonín Šolc (stařeček muzikant), Čermáková (žena v přádelně), Inka Horáková (žena v přádelně), Josef Hlinomaz (vrátný v přádelně Pokorný), Ada Dohnal (kupec krávy), Václav Švec (kupec krávy), Miloš Šubrt (majitel harmoniky), Antonín Jirsa (cirkusový silák), Jindra Hermanová (venkovanka), Jiřina Bohdalová (děvče na taneční zábavě) Spol: Miroslav Pelc Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 21.05.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Chudí vesničtí muzikanti Tóna a Franta si vydělávají přes zimu v cirkusovém orchestru. Na podzim, po sezóně, se vracejí domů, kde na Tónu čeká mladší bratr, sirota Baruška a milovaná Růža. Cestou se oba kamarádi zastaví v městečku, kde je tancovačka. Tóna hraje na harmoniku a Franta celou noc protancuje s místní kráskou, dělnicí Fankou. Ráno hrají ve fabrice Fance dostaveníčko. Potěšená dívka se dívá z okna, najednou však zmizí, ozve se výkřik a hlasy hovořící o nemocnici. Zděšení mladíci utečou. Od této příhody pronásledují Tónu výčitky svědomí. A když se dozví, že ženě byla amputovaná ruka, zřekne se úplně muziky. Z veselého mládence se stane zasmušilým člověkem. Vesnice se od něho brzy odvrátí a Růža se provdá za Frantu. Tóna tvrdě pracuje, aby nahradil výdělek za muziku. Po čase se mu podaří ušetřit na krávu. Vydá se na trh do městečka. Tam se setká znovu s Fankou - živou a zdravou. Od ní se dozví, že výkřik z továrny tehdy patřil její těhotné kolegyni. Šťastný Tóna koupí místo krávy harmoniku a s muzikou se vrací k bratrovi a Barušce.
   Poor village musicians Tóna and Franta make extra money during the winter working in the circus orchestra. In the autumn, when the season has ended, they return home where Tóna's younger brother, the orphan Baruška and his beloved Růža are waiting for him. On their way home the friends stop in a little town where a dance is being held. Tóna plays on his accordion and Franta spends the whole night dancing with the local beauty, a worker named Fanka. In the morning they play a serenade for Fanka at the factory. The girl is entranced by the music, she gazes out of the window but then suddenly disappears. There is a cry and voices, people talking about hospital. The frightened young men run away. Tóna is plagued by a guilty conscience after the incident. When he hears that a woman's hand was amputated, he gives up his music. The spirited youngster becomes a saddened man. The village soon turns its back on him and Růža marries Franta. Tóna works hard in order to make up the money he lost from giving up his music. After a time he is able to save up to buy a cow. He sets off to the market in town. There he meets Fanka again - alive and healthy. He discovers from her that the cry from the factory had come from her pregnant colleague. The delighted Tóna buys an accordion instead of the co