Mezi nebem a zemí  (Close to the Sky - KA)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šebor - Kratochvíl VV: Jaroslav Jílovec N: Vlastimil BrodskýZdeněk Podskalský S: Vlastimil BrodskýZdeněk Podskalský PR: Vladimír Brebera AR: Jana PokornáJaroslav Ullmann K: Jan Novák AK: Adolf HejzlarKarel Hejsek Hu: Julius Kalaš; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Boris Moravec Kost: Lída NovotnáPavla StahlováVilemína Skalická Ma: Gustav HrdličkaVáclav KrolopJiřina Bissingerová St: Miroslav Hájek Zv: František ŠindelářAdolf Nacházel Tr: Ján ŠmokVladimír Dvořák kom: František Smolík H: Vlastimil Brodský (úředník František Nováček), Marie Landová (sekretářka Boženka Kalinová/Andělk), Martin Růžek (ředitel Josef Korejs/sv. Tadeáš), Miloš Kopecký (úředník Leopold Matějka), František Smolík (hodinář/Pán Bůh), Jiří Sovák (zaměstnanec Pohřební služby Emil B), Josef Bláha (kameník), František Šlégr (vrátný Hromádka/sv. Petr), Ladislav Pešek (listonoš/sv. Florián), Lubomír Lipský (redaktor), Stella Zázvorková (učitelka hudby/nebeská dirigentka), Walter Taub (lékárník), Ota Motyčka (redaktor Šalplachta), Arnošt Faltýnek (trafikant), Viktor Očásek (muž v trafice), Josef Vošalík (revizor z kraje), Bedřich Zelenka (revizor z kraje), František Černý (úředník z ministerstva), Vladimír Hrubý (úředník z ministerstva), Václav Kaňkovský (úředník z ministerstva), Oldřich Musil (úředník z ministerstva), Antonín Soukup (hostinský), Darja Hajská (andělská matka), Zdeněk Hodr (lékař), Lubomír Bryg (pacient), Milan Neděla (pokrývač Tonda), Zdeněk Najman (pokrývač Lojza), Zdeněk Řehoř (holič Krupička), Václav Wasserman (pacient), Josef Kruml (kluk s novinami/čertík), František Suk (žadatel Houf), Hynek Němec (pacient), Ladislav Gzela (muž v hospodě), Jaroslav Jílovec (žadatel na úřadě) Spol: Bohumil Pokorný Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.10.1958 © Národní filmový archiv 
 
   V městečku Pivonice má všechny potíže vyřešit Nováček, svědomitý, leč bázlivý úředník, ochotný každému pomoci i mimo pracovní dobu. Jednoho dne se Nováček z přepracování zhroutí a je převezen do nemocnice. Zde z útržků rozhovorů nabude přesvědčení, že je těžce nemocný a že do čtrnácti dnů zemře. Nová situace změní Nováčkův postoj k životu. Postaví se proti byrokratickému řediteli Korejsovi a bez zbytečných průtahů vyřizuje žádosti občanů. S pomocí ředitelovy sekretářky Boženky, která ho miluje, odjede Nováček dokonce do Prahy na ministerstvo, aby zde získal podporu. Kompetentní náměstek však mezitím odjel na revizi do Pivonic. Nováček se domnívá, že svůj boj prohrál. Jedinou útěchou mu zůstává Boženčina láska. V noci se ve snu ocitne v nebi. V rozhovoru s Pánem Bohem se dozví, že nezemře, ale také to, že lidské záležitosti si musí lidé vyřídit sami, bez božího zásahu. Ráno se Nováček probudí zdravý a s potěšením vyslechne stanovisko ministerské kontroly, která potvrdila oprávněnost jeho kritiky.
   In the small town of Pivonice all troubles are resolved by Nováček, a conscientious but timid clerk, willing to help anyone who needs it, even outside office hours. One day Nováček is overcome by exhaustion through overwork and is taken to hospital. From snatches of conversation it transpires that he is seriously ill and that he has fourteen days to live. This new situation changes Nováček's attitude to life. He makes a stand against the bureaucratic director Korejs and resolves the citizens' problems without unnecessary delay. With the help of the director's secretary Boženka, who loves him, Nováček even travels to Prague to visit the Ministry in order to gather support. The deputy who is responsible for their region, however, has just left for Pivonice to review the situation. Nováček thinks that his battle is lost. The only consolation left to him is Boženka's love. One night he dreams of being in heaven. In a dialogue with God he discovers that he will not die and also that people must sort out their problems for themselves, without God's intervention. In the morning Nováček awakes fully recovered and with satisfaction hears the results of the ministerial review which justifies his criticism.