Léto  (Summer - KA)
R: K.M. Walló V: Československý státní film, 1948 Sk: Borský - Sinnreich VV: Jaroslav Niklas N: divadelní hra Léto S: K.M. Walló AR: Oldřich Holíček K: Jan Stallich AK: Rudolf MiličBohumil Hába Hu: Otakar Jeremiáš; archivní – píseň Lásko, bože, lásko, píseň Na Křinecký hrázi Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: Jaroslav Mareš Arch: Jan Pacák Kost: Václav SuldovskýFrantiška Smíšková Ma: Oldřich MachJosef KobíkAnežka Kunová St: Jiří Sobotka Zv: Černý František (zvuk) Op: Josef Fejfar H: Jaroslav Mareš (student Jan Skalník), Alena Kreuzmannová (služka Stázka Kabrnová), Jiří Dohnal (redaktor Tomáš Perout), Jiřina Štěpničková (redaktorka Valča, Tomášova žena), Karel Höger (básník dr.Jiří Chvojka), Růžena Nasková (hospodyně Růženka), František Smolík (farář Hora, Janův strýc), Jaroslav Vojta (Kabrna, Stázčin otec), J.O. Martin (hospodář Josef Perout, bratr Tomáš), Božena Půlpánová (Tereza, Josefova žena), Eman Fiala (listonoš), Hermína Vojtová (Kabrnová), Bolek Prchal (sazeč Bárta), Karel Pavlík (sazeč Zástěra), Emil Bolek (venkovan), Emanuel Hříbal (hospodář Havlas), M. Pilát (venkovan) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 08.04.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Manželé Peroutovi tráví dovolenou na venkově u Peroutova bratra. Redaktor Tomáš Perout se věnuje náruživě rybaření, jeho žena Valča pokračuje v literární práci a s neklidem vzpomíná na svého pražského ctitele - básníka Jiřího Chvojku. Jan Skalník, který je na prázdninách v sousední vesnici u strýčka faráře Hory, přinese Tomášovi své verše. Při té příležitosti se seznámí s Valčou, která ho okouzlí svou zralou krásou a vyvolá v něm neuvědomělou touhu po lásce. Od setkání s Valčou se změní a téměř si nevšímá své kamarádky Stázky, která mu marně připomíná minulé, společně prožité prázdniny. Za Peroutovými přijede Jiří Chvojka. Zapůsobí na něho zvláštní letní atmosféra a on poprvé vyzná Valče lásku. Druhý den za letní bouře spolu odjedou, Tomáš zůstane sám. Nešťastný Jan se pomalu smiřuje s odjezdem Valči. Pod vlivem probuzených milostných citů začne vnímat najednou Stázku jinýma očima a večer se s ní vydá ruku v ruce do vonících luk. "Léto budiž pochváleno."
   Mr and Mrs Perout are spending their summer holidays in the country with Perout's brother. Editor Tomáš Perout is a passionate fisherman, his wife Valča continues her literary work and has disturbing recollections of her admirer from Prague - the poet Jiří Chvojka. Jan Skalník, on holiday in the neighbouring village with his uncle, Father Hora, brings Tomáš his poetry. On this occasion he meets Valča who captivates him with her mature beauty and evokes in him his unconscious desire for love. After meeting Valča he changes and almost takes no notice of his friend Stázka who vainly tries to remind him of their summer spent together the year before. Jiří Chvojka comes to visit the Perouts. The special summer atmosphere affects him to the extent that he declares his love to Valča for the first time. The following day the couple depart during a summer storm leaving Tomáš alone. The unhappy Jan gradually comes to terms with Valča's departure. His feelings, however, have been awakened and he suddenly begins to view Stázka with new eyes and that evening they walk hand in hand in the fragrant meadows. "Summer be praised".