Legenda o lásce  (Legend about Love,A - KA)
R: Václav Krška V: Filmové studio Barrandov/Studija za igralni filmi Sofija, 1956 Sk: Feix - Daniel VV: Antonín BedřichNikola Vlčev N: divadelní hra Legenda o lásce S: Nazim HikmetVáclav Krška PR: Jaroslav BeránekKiril Ilinčev AR: Vladimíra ČečetkováMichail Lazarov K: Ferdinand Pečenka AK: Rudolf JoklJosef Novotný Hu: Veselin StojanovJarmil Burghauser; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Bohuslav KuličAsen Samokovlijski Kost: Fernand VáchaNevena Baltova Ma: Miloslav JanderaAnežka Kunová St: Jan Kohout Zv: Adolf Nacházel Tr: Vladimír Dvořák Op: Popov Georgi /výtvarný por./Baltova Nevena /výtvarný por./ kom: Zdeněk Štěpánek H: Vlasta Fialová (princezna Mechmene Banu), Jana Rybářová (Širín, sestra Mechmene Banu), Apostol Karamitev (malíř Ferchad), František Smolík (Neznámý), Otylie Beníšková (chůva, matka malíře Ešrefa), Přemysl Kočí (vezír), František Kovářík (Bechzad, Ferchadův otec), Josef Kotapiš (nejvyšší lékař), Gustav Nezval (hvězdopravec), Stefan Petrov (hlavní mistr), Libuše Zemková (Servinaz), Miloš Kopecký (obchodník s koberci), Deyl Rudolf ml. (hrnčíř), Veličko Bonev (hlasatel), Aleš Košnar (Memed), Dagmar Kofroňová (krásná dívka), Hermína Vojtová (žena se synem), Zdeněk Kampf (malíř Ešref), Kiril IlinčevEmil RohanB BorisovaP. IvančevAlexandr MilkovskiLjubomir DimitrovDosju DosevA. LazarovaVoska Václav [dab] (hlas Ferchada), Štěpánek Zdeněk [dab] (hlas Železné hory) Spol: Věra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 09.08.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Železná hora skrývá pramen vody, ale lidé z Arzenu k němu nemají přístup a trpí žízní. Do paláce vládkyně Mechmene Banu vozí vodu karavany. Širín, sestra vládkyně, onemocní a nikdo jí neumí pomoci. Záhadný Neznámý slíbí, že Širín vyléčí, když se vládkyně vzdá své krásy a pro Širín dá postavit palác. Mechmene Banu bez váhání souhlasí. Její tvář v té chvíli zestárne a Širín se uzdraví. Mezi dělníky, kteří staví palác, je i malíř Ferchad. Obě sestry se do něho zamilují, ale Ferchad dá přednost krásné Širín. Vládkyně žárlí a slíbí Ferchadovi Širín, když přivede do Arzenu vodu z Železné hory. Ferchad souhlasí, i když ví, že práce bude trvat léta a po celou dobu Širín neuvidí. Po deseti letech dostane Širín svolení Ferchada přivést zpátky. Oba ale cítí, že nebudou šťastni, dokud budou lidé žíznit a proto Ferchad v práci pokračuje. Konečně vytryskne z Železné hory voda. Ferchad se vrací do města a Mechmene Banu stále doufá, že získá jeho lásku, když Širín léty zestárla. Na radu Neznámého se omývá vodou z hory a opět zkrásní, ale Ferchad jejím půvabům nepodlehne. Stále miluje věrnou Širín.
   A spring is hidden in the Iron Mountain but the people of Arzen cannot get to it and they are suffering from thirst. Caravans bring water to the palace of princess Mekhmene Banu. Shirin, the princess's sister, falls ill and no-one can help her. The Mysterious Unknown promises that he will cure Shirin if the princess forsakes her beauty and has a palace built for her. Mekhmene Banu agrees without hesitation. Her face grows old that very minute and Shirin recovers. The artist Ferkhad is part of the work team building the palace. Both sisters fall in love with him but Ferkhad has eyes only for the beautiful Shirin. The princess is jealous but promises Ferkhad that he can have Shirin if he brings Arzen water from the Iron Mountain. Ferkhad agrees even though he knows that this task will take years and he will not see his Shirin for a long time. Ten years pass and Shirin is permitted to bring Ferkhad back. Both know, however, that they cannot be happy if the people continue to suffer from thirst so Ferkhad continues his search. Finally, water starts gushing out of the Iron Mountain. Ferkhad returns to the city and Mekhmene Banu is still hoping that she will win his love since Shirin has aged during his absence. On the advice of the Unknown, she washes her face in the water from the mo