Láska ve třech podobách  (Three Faces of Love)
R: Jan MimraVladimír BreberaVěra Plívová V: Studio FAMU, 1955 VV: Miroslava Jasná S: Jan MimraVladimír BreberaVěra Plívová K: Jiří Kadaňka AK: Jiří VojtaJozef Grussmann Hu: archivní – píseň Má milá je kvítek bílý Zp: hlas ženskýhlas mužský H: Vladimír Ráž (panoš Petr/vynálezce Petr/malíř Pe), Nováková Věra (2) (Eliška), Felix le Breux (rytíř Jakub Vlk/továrník/profesor), Hermína Vojtová (hospodyně) Spol: Zeman Bořivoj /režie/ (pedagog. vedení, ,Tuzar Jaroslav /kamera/), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagog. vedení, ,Zelenka Antonín /střih/) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1409 se vdává panna Eliška za majitele hradu, postaršího rytíře Jakuba Vlka ze Sedla, kterému byla zaslíbena ještě v kolébce. Zatímco se ženich veselí s hosty, Eliška sedí smutná v kuchyni. Tam za ní přichází její milý - panoš Petr. Petr Elišku přemlouvá k útěku a neví, že jejich rozhovor poslouchá stará hospodyně. Ta také upozorní pána a Petr je chycen a spoután. Eliška má na důkaz věrnosti ženichovi vypálit Petrovi na čelo cejch. Dívka však místo toho Petra obejme. Milenci jsou za trest zazděni. Než zemřou, zpívají milostnou píseň. Uplynulo pět století. Na zdi, za kterou Petr s Eliškou zemřeli, je namalovaná freska zobrazující milence v objetí. Podle pověsti budou vysvobozeni až jiný milenecký pár vyslechne do konce jejich píseň, kterou zpívají vždy o půlnoci. Hrad nyní vlastní továrník a jeho romantická dcera Eliška do místnosti přivedla mladého vynálezce, který doufá ve finanční podporu od jejího otce. Bohatý továrník nepřeje lásce své dcery a když dvojici v komnatě překvapí, Petr dá zbaběle přednost svému vynálezu před láskou. Děj se přenese do současnosti. Fresku restaurují dva studenti malířství - Eliška a Petr. Mladého muže práce nebaví a rozhodne se opustit hrad i Elišku. V hádce jí rozbije i gramofonovou desku se starou milostnou písní. Do místnosti vstoupí starý
   The year is 1409. The maiden Eliška is marrying the castle's owner, ageing knight Jakub Vlk of Sedlo, to whom she had been promised at birth. While the groom merrily celebrates with the guests, the bride sadly sits in the kitchen. Her beloved - page Petr - comes to meet her there. Petr persuades Eliška to escape with him. He doesn't suspect that their conversation is overheard by the old housekeeper, who warns her master about their plans. Petr is caught and bound in chains. As proof of her fidelity to her bridegroom, Eliška must burn a mark on Petr's forehead. Instead, the girl embraces Petr. For punishment, the lovers are enclosed in a wall. Before they die, they sing a song of love. Five centuries pass: On the wall behind which Eliška and Petr died is a fresco depicting two embracing lovers. The story has it that they shall be freed when another loving couple hears their song, always sung at midnight, from beginning to end. The castle now belongs to an industrialist and his romantically minded daughter Eliška has brought a young inventor, Petr, to the wall; he is hoping to win her father's support. The rich industrialist doesn't agree with his daughter's choice and when he surprises the couple at the wall, Petr cowardly puts his ambition before his love. The events move into t