Kudy kam?  (In a Fix - KA)
R: Vladimír Borský V: Studio hraných filmů, 1956 Sk: Šmída - Kabelík VV: Ladislav Kalaš N: divadelní hra Kudy kam? S: Oldřich KautskýOta Šafránek TS: Vladimír Borský PR: Jaroslav Balík AR: Bohumil KoubaEva Kubesová K: Jan Stallich AK: Karel HolubBohumil Hába Hu: Jiří Sternwald; archivní – Jiří Sternwald: píseň Svatební, Jiří Sternwald: píseň Bezstarostný den, píseň Tichá voda do Dunajka padala Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Milivoj UzelacKarel Vlach T: Vratislav BlažekZdeněk Borovec Zp: sbor dětskýJiří Sovák Arch: Jan Zázvorka Kost: Libuše HozováBohuslava Havrdová Ma: Václav KrolopErna Beranová St: Miroslav Hájek Zv: Stanislav VondrašFrantišek Fabián H: Jaroslav Marvan (tesařský mistr a přísedící u soudu), Nataša Gollová (Žofie, Mackova žena), Irena Kačírková (učitelka Růžena Koskubová), Jiří Sovák (učitel Vojta, Růženin manžel), Jiří Steimar (předseda soudu Jaroslav Souček), Deyl Rudolf ml. (předseda MNV Půlkrábek), Stella Zázvorková (Karásková, sousedka Koskubových), Bedřich Vrbský (ředitel školy Toman), Lubomír Lipský (obhájce), Eliška Svobodová (přísedící Plachá), Jaroslava Adamová (listonoška Hanička), Bohuš Hradil (úředník Svatky), Josef Hlinomaz (fotograf), Karel Hovorka (pomocník fotografa), Karel Kocourek (dělník), Ota Motyčka (hostinský), Zdeňka Reimannová (zapisovatelka u soudu), Blažena Slavíčková (divačka u rozvodu, nevěsta první s), Josef Šidlichovský (divák u rozvodu, ženich první svat), Václav Trégl (Ferda, dělník u telefonu), Eva Treybalová (úřednice Svatky), Gabriel Hart (gratulant), Milada Horutová (matka hovořící na schůzce rodičů), Renata Borová (holčička ve školce), Saskia Burešová (žákyně učitelky Koskubové) Spol: Oldřich Bosák Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 09.11.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Půl roku po svatbě stojí manželé Růžena a Vojta Koskubovi před rozvodovým soudem. Mladí lidé se zjevně stále mají moc rádi, ale je mezi nimi nesmiřitelný spor. Oba pracují jako učitelé. Talentovaná malířka Růžena se navíc zavázala ilustrovat školní atlas stromů. Požádá proto Vojtu, aby začal obstarávat jejich domácnost. Ten odmítne a tak byt začne pustnout. Přísedící soudu Macek žije se svou ženou Žofií už dvacet let ve šťastném manželství a rozhodne se mladou dvojici smířit. Domluva má však krátký účinek a po hádce Vojta odejde z domova. Zanedlouho se vrátí, ale Růženu nenajde. Začínají prázdniny a Mackovi ji pozvali na svou chatu. Tam se ukáže podstata Mackova štěstí. Žofie je žena v domácnosti a svého muže obskakuje a rozmazluje. Vojta přijede na chatu rozhodnut Růženě její snahu o rozdělení domácích prací znechutit. Má příležitost, protože paní Macková zastupuje v místní školce nemocnou učitelku a Růžena musí kreslit. Vojta okázale myje schody i nádobí a se zpěvem štupuje ponožky. Strhne i Macka a když praním zničí prádlo, pochopí oba, že obstarávat domácí práce není jednoduché. Zdá se, že v zájmu svých manželství oba muži přece jenom sleví ze své pohodlnosti.
   Six months after their wedding Růžena and Vojta Koskuba are about to get divorced. The young couple evidently still love each other but they are divided by an irreconcilable dispute. Both work as teachers. The talented artist Růžena has also agreed to illustrate the school atlas of trees. She thus asks Vojta to do his share of the housework. He refuses and so the flat starts to look neglected. The presiding judge Macek has been living with his wife Žofie for the last twenty years in a happy marriage; he decides to try and bring the two back together. The agreement they finally reach has little effect and, after an argument, Vojta leaves home. After a while he returns but Růžena is not there. The holidays have begun and the Maceks have invited her to their country cottage. Here she discovers the essence of the Maceks' happy marriage. Žofie is a housewife and she does everything to please her husband. Vojta arrives at the country cottage determined to put Růžena off her idea of divided household responsibilities once and for all. He finds an opportunity since Mrs Macková is standing in for a teacher who has fallen ill at the local kindergarten and Růžena has to continue drawing for the Atlas. Vojta ostentatiously washes the stairs and the dishes and darns socks, singing as he goes.