Kruh  (Circle,The - KA)
R: Ladislav Rychman V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Šmída - Kunc Dr: Václav Nývlt VV: Rudolf Hájek N: Jindřiška Smetanová S: Jindřiška SmetanováLadislav Rychman TS: Ladislav Rychman PR: Bohumil Kouba AR: René MattesAlena Svozilová K: Alois Jiráček DK: František Valert AK: Vladimír Pěkný Hu: Václav Lídl; archivní – píseň Na obloze jiskří večernice (Pochod) Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor mužský Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Libuše Hozová Ma: Jan Štětina St: Miroslav Hájek Zv: Josef VlčekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Vlasta Matulová (matka Marie), František Holar (otec), Jan Tříska (syn Honzík), Jaroslava Panýrková (dcera Helena), Michael Dáňa (syn Vašík), Anna Melíšková (babička, matka otce), Ema Skálová (Fanynka, otcova přítelkyně), Blanka Bohdanová (prodavačka v automatu Boženka), Dagmar Táborská (Andulka, Honzíkova přítelkyně), Nataša Gollová (Andulčina matka), Deyl Rudolf ml. (taxikář František, Boženčin muž), Libor Palisa (Jirka, Vašíkův kamarád), Václav Fišer (strojmistr v tiskárně), Elena Hálková (dělnice v tiskárně), Eva Svobodová (trafikantka), Margit Harníčková (žena v umývárně), Viola Zinková (dělnice v tiskárně), Josef Hlinomaz (taxikář), Vladimír Klemens (číšník v zájezdním hostinci), Jaroslav Cmíral (vedoucí v automatu Koruna), Jaroslav Zrotal (zákazník automatu), Václav Tomšovský (přítel Heleny) Spol: Bohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.11.1959 © Národní filmový archiv 
 
   I po dvaceti letech manželství se snaží Marie dorůstajícím dětem zachovat rodinu. Její muž, na němž je rodina finančně závislá, se dětem nevěnuje, svou ženu přehlíží a pravidelně se schází s milenkou. Starší syn Honzík a dcera Helena stojí na straně matky, ale malého Vašíka otec uplácí dárky. Honzík odchází na vojnu. Při rodinné večeři na rozloučenou dojde k incidentu, když zazvoní telefon a neodbytná milenka chce hovořit s otcem. Ten předstírá, že jde o omyl. Pak se zachová k Honzíkovi tak hrubě, že babička vezme Vašíka k sobě domů a starší děti přemlouvají matku, aby otce opustila. Marie se nastěhuje ke své tchyni a Helena ji brzy následuje. Marie si najde práci a prvně dostane výplatu. Je pyšná, že umí děti zaopatřit sama. Odmítne peníze, které chce otec poslat na Vašíka. Otec za ně koupí synovi kolo a chlapec má nehodu. Kolo je zničené a Vašík se bojí jít domů. Vypraví se za Honzíkem na vojnu, zatímco ho oba rodiče zoufale hledají. Nakonec se oba hoši vydají domů. Marie je vítá v novém domově u své tchyně. Tam přichází i provinilý otec. Zvoní u dveří a věří, že mu otevřou.
   Even after twenty years of marriage Marie is trying to keep her family and her adolescent children together. Her husband, on whom the family is dependent, does not have any time for the children, he ignores his wife and regularly meets up with his mistress. Honzík, the eldest son and the daughter Helena are on their mother's side, but the father buys little Vašík's favour with presents. Honzík leaves for his army service. During a goodbye family dinner an incident occurs - the telephone rings and the obstinate lover wants to speak to the father. He pretends it is a wrong number. He then treats Honzík so badly that their grandmother takes Vašík home with her and the older children try to persuade their mother to leave their father. Marie moves in with her mother-in-law and Helena soon follows. Marie finds work and gets her first wage. She is proud that she can look after the children herself. She refuses the money which her husband wants to send for Vašík's keep. The father buys his son a bicycle with the money and the latter has an accident. The bicycle is destroyed and Vašík is afraid to go home. He seeks out the army barracks where Honzík is posted while both his parents look for him desparately. Finally both boys set off for home. Marie welcomes them in their new home at her m