Komedianti  (Fairground Entertainers - KA)
R: Vladimír Vlček V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: Rudolf Hájek N: povídka Bratr Žak S: Vladimír Vlček PR: Milan Vácha AR: Jordan BalurovLibuše Junková K: Stahl Rudolf ml. AK: Felix LeiblJan Němeček Hu: Jan Kapr; archivní – píseň Příteli můj, milý bratře Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Jaroslav Vojtasbor Arch: Miroslav Hrachovec Výtv: Tichý František (malíř) Kost: Marie Rubášová Ma: Karel MarekJan Štětina St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Boris MilecTichý František (malíř) H: Jaroslav Vojta (starý komediant, otec Žaka,Fricka), Ladislav Pešek (komediant Žak), Jaroslav Mareš (komediant Fricek, Žakův bratr), Alena Martinovská (komediantka Olga, Žakova sestra), Marie Vášová (majitelka cirkusu Medrano), Rudolf Hrušínský (obchodník s dobytkem Havránek), Libuše Zemková (krasojezdkyně Margit, dcera maj.Me), Svatopluk Beneš (bohatý pan Bohoušek), Marie Nováková (Bohouškova slečna Žužu), Theodor Pištěk (hostinský Pazdera), Věra Kalendová (rychtářka a hostinská Amálka), František Filipovský (rychtář a hostinský), Eva Jiroušková (Anka, Havránkova dívka), Josef Hlinomaz (policajt), Aleš Podhorský (četník), Bedřich Vrbský (komisař), Václav Švec (tesař), Václav Trégl (hospodský), Karel Hovorka (host v hospodě), Jiří Vršťala (host v hospodě), Karel Richter (host v hospodě), Antonín Soukup (muž u poštovní přepážky), Bohuslav Kupšovský (policajt), Gabriela Bártlová-Buddeusová (návštěvnice cirkusu Luisa), Karel Haase (artista), Jaroslav Kryl (artista), Miroslav Merbs (artista), Jindřich Merbs (artista), Soňa Merbsová (artistka), Vlasta Špačková (Rosamunda, dcera majitelky Medrana), Dáša Kellnerová (Luciana, dcera majitelky Medrana), Vlasta Landová (artistka), Karel Nygrýn (chlapec na pouti), Otto Čermák (hostinský), Jiřina Bílá (žena v obecenstvu), Jaroslav Seník (poštovní úředník), František Klika (policajt), Karel Pavlík (divák v hospodě), Josef Příhoda (divák v hospodě), Josef Najman (divák v hospodě), Milan Jedlička (listonoš), František Vnouček (sedlák), Jaroslav Synák (tajný policista) Chor: Zora ŠemberováLuboš Ogoun Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 16.04.1954 © Národní filmový archiv 
 
   V době před první světovou válkou putuje Čechami v maringotce tažené malým koníkem starý komediant se svými dospělými dětmi Žakem, Frickem a Olgou. Pantomima, kterou obohatili svůj artistický program, má u diváků úspěch. Na jarmarku projeví o hezkou Olgu zájem chlípný obchodník s dobytkem Havránek, ale Fricek dívku ihned odvede. Havránek se pomstí a při artistické produkci střelí Fricka do oka peckou z třešně. Jen náhodou se artisté těžce nezraní. Fricek se na Havránka vrhne. Komedianti stojí však na společenském žebříčku velmi nízko a proto je "počestní občané" vyženou. Rodina se připojí k cirkusu Medrano, ale dcery majitelky žárlí na Olgu a tak znovu táhnou komedianti po štacích. Po čase je prosí majitelka cirkusu dopisem o návrat. Žak se za cirkusem do ciziny vydá zatím sám. Bez něho rodina končí tragicky. Starý otec se upije a zbídačelá Olga s Frickem musí prodat koně i maringotku. Olga znovu potká Havránka a ten se jí pokusí zmocnit násilím. Fricek ho omráčí kamenem a je nařčen z loupežného přepadení. Žak se po návratu do Čech setká se svými sourozenci u soudu. Ve svědecké výpovědi vysloví naději, že nastane doba, kdy budou komedianti posuzování stejně jako ostatní lidé.
   During the period before the First World War an old circus artiste with his grown-up children Žak, Fricek and Olga are travelling through Bohemia in a caravan drawn by a little horse. The mime show incorporated into their artistic programme is a great success with audiences. The lecherous cattle-dealer Havránek arrives at the fair and his eye is drawn to the pretty Olga, however, Fricek immediately steps in and takes the girl away. Havránek gets his revenge and, during the show, shoots a cherry stone in Fricek's eye. Luckily the artistes are saved from serious injury. Fricek throws himself on Havránek. The comedians, however, are very low down on the social ladder and thus the "respectable citizens" drive them out. The family teams up with the Medrano circus but the owner's daughters are jealous of Olga and the family has to move on once more. After some time the circus' proprietress asks them by letter to return. Žak continues travelling with the circus alone on its trip abroad. Without his presence, however, the family comes to a tragic end. The old man drinks himself to death and the impoverished Olga and Fricek have to sell the horse and caravan. Olga meets Havránek again who still wants her, this time resorting to violence. Fricek stuns him with a stone and is charged with a