Kasaři  (Safebreakers - KA)
R: Pavel Blumenfeld V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šebor - Kratochvíl VV: Josef Ouzký N: Miloš V. KratochvílZdeněk Podskalský S: Miloš V. KratochvílZdeněk Podskalský TS: Pavel Blumenfeld AR: Milada MikešováEva Vošmiková K: Josef StřechaJiří Šafář AK: Bedřich BaťkaEduard KadeřábekVojtěch KuthanAlexandr Rašilov Hu: Jiří Šust; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Vladimír Labský Kost: Karel PostřehovskýMiloslava ŠmídováEva Vaníková Ma: Gustav HrdličkaWeber Richard (3)Marie Koulová St: Miroslav Hájek Zv: Josef VlčekJiří LenochEmil Poledník H: Ladislav Pešek (zámečník Fiala, dř.kasař Josef Pro), Jan Pivec (poručík SNB Josef Rybák), Rudolf Hrušínský (kapitán SNB Šmok), Josef Gruss (náčelník SNB nadporučík Vejrych), Josef Beyvl (účetní Háša), Josef Kemr (pokladník Krumpera), Martin Růžek (ředitel továrny Prokeš), Eduard Kohout (tovární mistr Alois Boček, bývalý), Eman Fiala (kostelník František Kilián, bývalý), František Kreuzmann (kasař Kosík), Ivo Palec (elektrikář Karel, Fialův syn), Jiřina Bohdalová (Slávka Vokáčová, Karlova snoubenka), Ludmila Píchová (sekretářka Nováková), Václav Trégl (vrátný Horák), Ota Motyčka (Vokáč, Slávčin otec), Jan Matýsek (Šmokův asistent), Oldřich Hoblík (inženýr Sláma), Arnošt Faltýnek (zámečník), Eva Svobodová (Vokáčová, Slávčina matka), Josef Šidlichovský (hostinský Bouzák), Mirko Musil (příslušník SNB), Miloslav Homola (dělník), Lubomír Kostelka (příslušník SNB), Richard Záhorský (Kosíkův kumpán), Miloš Liška (vyděšený úředník), Marcela Sedláčková (Kosíkova společnice), Rudolf Široký (úředník na poště), Emil Dlesk (vrátný na poště), Jana Hrdličková (telefonistka), Vladimír Pucholt (zámečnický učedník), Josef Příhoda (poštovní zřízenec), Milka Balek-Brodská (žena myjící okno), Jiřina Bílá (sekretářka SNB Jiřinka) Spol: Městská správa VB PrahaJuraj Červík Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.06.1958 © Národní filmový archiv 
 
   V továrně Sitex zabouchnul někdo omylem dveře nedobytné pokladny a v ní nejenom klíče, ale i důležitou dokumentaci, která se má druhý den projednávat na ministerstvu. Zámečníci by mohli použít autogen, ale vše papírové by shořelo. Ředitel podniku požádá o pomoc poručíka Veřejné bezpečnosti Rybáka. Ten ví o jedné možnosti. Požádá o pomoc bývalého kasaře, nyní řádně žijícího občana. Je ochoten ho v noci anonymně přivést do továrny. Vdovec Procházka byl před válkou kasařem, za války prošel koncentračním táborem, po válce si změnil jméno na Fiala a živí se poctivě. Jeho syn nemá o otcově minulosti tušení a navíc má před svatbou. Na Rybákovo naléhání nakonec Fiala s akcí souhlasí a pokladnu otevře. Za čtrnáct dní je však pokladna v noci vyloupena. Nejpodezřelejší se zdá právě Fiala. Rybák mu však věří. Fiala se vydá do Prahy za bývalými kumpány, aby zjistil pachatele. Všichni, až na Kosíka, žijí spořádaně. Kosík však loupil jinde a je zatčen. Vyšetřování prokáže nakonec Fialovu nevinu. Situaci zneužil účetní Háša, který peníze ukradl a loupež jenom fingoval. Spokojený Fiala se může v klidu zúčastnit synovy svatby.
   In the Sitex factory someone shut the door to the safe by mistake, leaving not only the keys inside but also important documents which are to be discussed the next day at the Ministry. The locksmiths could use oxyacetylene burner to open the safe but all the papers would be destroyed. The company director asks police Lieutenant Rybák for help; he knows of only one possibility. Rybák seeks help from a former safe-cracker, now a decent reformed citizen. He is willing to take him at night to the factory in secret. The widower Procházka was a safe-cracker before the War, he spent the War in a concentration camp, after the War he changed his name to Fiala and is now earning an honest living. His son has no idea about his former life and he is about to get married. At Rybák's insistence Fiala finally agrees to the job and opens the safe. Two weeks later, however, the safe is robbed during the night. Fiala is seemingly top of the list of suspects. Rybák, however, trusts him. Fiala sets off for Prague to seek out his former gang in order to find the culprit. All of them, with the exception of Kosík, are living an honest life now. Kosík, however, committed another robbery and was arrested. A subsequent investigation proves Fiala's innocence. The accountant Háša had seized his opportunity