Kam čert nemůže  (Where the Devil Cannot Get - KA)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Brož - Ptáček VV: Josef Ouzký N: František DanielMiloš V. Kratochvíl S: František DanielMiloš V. Kratochvíl TS: Zdeněk Podskalský AR: Milada MikešováAlena UrbanováJan MimraZdenka Barochová K: Jiří Šafář AK: Miroslav Sinkule Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Boris Moravec Kost: Lída Novotná Ma: Karel Marek St: Zdeněk Stehlík Zv: Milan R. NovotnýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Vladimír DvořákJiří RumlerMiloš Šauer H: Miroslav Horníček (MUDr.František Průcha, zvaný Faust), Jana Hlaváčová (průvodkyně Čedoku Mefistofela), Jiří Sovák (předseda JZD Pepa Hátl), Vlastimil Brodský (kastelán František Borovička, otec), Rudolf Hrušínský (psychiatr MUDr.Vágner), Jarmila Smejkalová (MUDr.Špačková, Faustova kolegyně), František Miška (MUDr.Strnad, Faustův kolega), Bohumil Bezouška (muž s renaultem), Nina Popelíková (zdravotní sestra Běla), Věra Budilová (zdravotní sestra Marta), Darja Hajská (družstevnice ve slepičárně), Josef Bulík (přednosta stanice), Ivan Helcl (přihlížející družstevník), Karel Hospodský (učitel), Otto Hradecký (řidič autobusu Venca), Beyvl Josef [dab] (hlas řidiče autobusu), Václav Švec (družstevník Vojta), Vítězslav Černý (smějící se muž), Josef Příhoda (muž se svíčkou na přednášce) Spol: Zbyněk HlochMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.03.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Ve Faustově domě, současném sídle nemocnice, má pracovnu doktor František Průcha, kterému přezdívají Faust. Z přemíry práce je vyčerpán, takže ani nevnímá zájem žen o svoji osobu. Jedna z nich se nečekaně objeví na jeho přednášce. V červených šatech vypadá jak Mefistofeles v sukních a Faust ji v duchu pojmenuje Mefistofela. Po návratu domů ji najde za záhadných okolností ve svém pokoji a domnívá se, že trpí halucinacemi. Se svými obavami se svěří i psychiatrovi Vágnerovi, který ho přišel navštívit. Vágner mu dá léky a doporučí pobyt na venkově. Po jeho odchodu dívka opustí úkryt a znovu se Faustovi zjeví. Faust je rozjařen po požití léků a odjede s ní bez námitek na venkov. Tam pro něho dívka uspořádá soukromou noční prohlídku hradu. Faust před ní uprchne a rád by odjel domů, ale nemá peníze na cestu. Proto hledá pomoc v kanceláři JZD, ale jeho svérázné chování budí obavy. Zaměstnanci ho zavřou do sklepa a vyrozumí doktora Vágnera. Po jeho příjezdu najdou sklep prázdný, pouze na stěně je nápis Fausta vzal čert. Faust s Mefistofelou míří do Prahy. Záhada je objasněna. Ukázalo se, že dívka je dcerou kastelána a průvodkyní Čedoku a chtěla originálním způsobem dokázat Faustovi, že život není jenom věda. Faust se jí z vděčnosti upíše na radnici.
   The study of Dr František Průcha, who bears the nickname Faust, is located in Faust's House, now converted into a hospital. Dr Průcha is worn out from overwork, thus he does not even notice the interest he is generating among the women around him. One of them unexpectedly appears at one of his lectures. In her red dress she looks like Mephistopheles dressed as a woman and Faust privately calls her Mephistopheles. After he returns home, under strange circumstances, he finds her in his room and he begins to think he is suffering from hallucinations. He confides in the psychiatrist Vágner about his fears when the latter comes to visit him. Vágner gives him some medicine and recommends that he take a break in the country. After the psychiatrist's departure the girl leaves her hiding-place and again appears before Faust. Faust is in high spirits after taking some of the medicine and eagerly leaves with her for the country. There the girl arranges a private night-time tour of the local castle for him. Faust tries to run away from her; he wants to go home but he has no money. He goes off to the local farming cooperative office to look for help but his distinctive behaviour generates fear among the staff. They lock him in the cellar and inform Dr Vágner. After the latter's arrival they f