Ještě včera to znamenalo smrt  (Only Yesterday It Meant Death)
R: Zdenek Sirový V: Studio FAMU, 1960 VV: Hana LukášováEvženie Klapková S: Zdenek Sirový K: Jiří Volbracht Hu: archivní /Malý Jan/ St: Ljuljana Lorencová Zv: Oldřich Tichý H: Jan Tříska (Pavel), Jana Hlaváčová (Eva) Spol: Hubáček Miroslav /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Je rok 1942. Všude visí nacistické vyhlášky, vyhrožující trestem smrti. V pokoji jsou spolu mladík a dívka. Z hovoru vyplyne, že dívka je židovského původu a u chlapce se skrývá, protože se vyhýbá transportu. Chlapec ji těší a objímá. Oba však s úzkostí naslouchají zvukům z chodby domu. Dívka odmítá důvěrnější objetí, ale ráda si s mladíkem zatančí při hudbě z rozhlasu.
   It is 1942. There are German public notices hanging everywhere, threatening people with a death sentence. A young couple are together in a room. It is clear from their conversation that the girl is of Jewish origin and is hiding at the boy's place to escape the transports. The young man comforts and hugs her. But they are both listening with fear for the sounds from the corridor. The girl refuses a more intimate embrace but she gladly dances with the boy to the sound of radio music.