Jan Roháč z Dubé  (Jan Roháč of Dubá - KA)
R: Vladimír Borský V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Feix Karel VV: Bohumil Šmída N: divadelní hra Jan Roháč S: Vladimír BorskýOtakar RůžičkaSonja Špálová K: Jan Stallich AK: Václav HuňkaAlois Jiráček Hu: Otakar Jeremiáš; archivní – píseň Ó, přelaskavý Ježíši, píseň Ktož jsú boží bojovníci, píseň Ach ty lesy, píseň Povstaň, povstaň, veliké město pražské, píseň Život ztratiti pro lásku Nahr: FISYO, Sbor opery Národního divadla v Pra Dir: Otakar PaříkOtakar Jeremiáš Zp: sborMiloš LinkaLilli Hodáčová Arch: Jan Zázvorka Výtv: Zdeněk BurianMiloslav Dvořák Kost: J.M. Gottlieb Ma: Gustav HrdličkaOtakar KošťálOldřich MachKarel Suchánek St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Op: Pulkrábek Jan mjr. /vojens.por./ H: Otomar Korbelář (Jan Roháč z Dubé), Ladislav Boháč (kněz Jan Rokycana), Emil Bolek (puškař Zelený), Felix le Breux (polský rytíř Výšek Račinský), Otto Čermák (císař Zikmund), Deyl Rudolf ml. (bojovník Hrdinka), Gustav Ekl (velitel kumánů Orságh), Lilli Hodáčová (Ludmila, Roháčova dcera), František Kulhánek (hofmistr Hynek Ptáček z Pirkenštej), Antonín Kurš (novoměstský kazatel Jakub Vlk), Bohumil Machník (kněz Ambrož z Hradce), Viktor Nejedlý (kněz Martin z Prostředka), Viktor Očásek (kněz Filibert), Karel Pavlík (kněz Příbram), Theodor Pištěk (konšel Velvar), Jiří Plachý (Oldřich z Rožmberka), Vojta Plachý-Tůma (kardinál Palomar), Aleš Podhorský (Menhart z Hradce), Marie Ptáková (chůva Eliška), Karel Rint (Bedřich ze Strážnice), František Salzer (kancléř Kašpar Šlik), Jaroslav Seník (Bořek z Miletínka), Jaroslav Vojta (husitský bojovník Baba), Hermína Vojtová (raněná husitská žena), František Marek (měšťan), Alois Dvorský (Zikmundův sluha), František Matějovský (Čapek ze Sán), F.X. Mlejnek (tlustý měšťan), Jan Kühnmund (bakalář před Sionem), František Holar (kumán v krčmě), Jaroslav Štercl (student), Miloš Kopecký (student), Josef Bláha (student), Zdeněk Borovec (panoš Zbyšek), Antonín Soukup (tlouštík na Sioně), Jiří Ouvín (student Benjamin), Miloš Linka (kněz před radnicí), Josef HořánekMiluše ZoubkováFrank Rose-RůžičkaIlona KubáskováVojtěch Záhořík Chor: Nina Jirsíková Spol: Miroslav HrachovecJan PacákPavlík František /umělecký malíř/ Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 28.03.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Po porážce husitských vojsk u Lipan v roce 1434 odejde Jan Roháč z Dubé na Tábor a pak na hrad Sión, odkud hodlá bojovat proti nástupu císaře Zikmunda Lucemburského na český trůn. V odporu nezviklá Roháče ani kněz Jan Rokycana, představitel smírného křídla husitů, kteří jsou ochotni Zikmunda přijmout. Zikmund slíbí kališníkům ústupky a v roce 1436 se stane českým králem. Proti Roháčovi, opevněnému na Siónu, pošle maďarské Kumány a zesílí teror proti bouřícímu se pražskému lidu. K lidu se přidá i Jan Rokycana. Boj mezi husity a Kumány je krutý. Padne v něm mnoho bratří a také Roháčova dcera Ludmila. Jan Roháč je zajat a oběšen se svými stoupenci. Jejich poprava však vzbudí proti Zikmundovi takový odpor, že vyděšený král ze země uprchne. Roháčův boj nebyl marný - český lid se obrací na polského krále, aby přijal pro sebe nebo pro svého syna českou korunu.
   After the defeat of the Hussite armies at Lipany in 1434, Jan Roháč of Dubá goes to Tábor and then to castle Sion, from where he intends to struggle against the Emperor Sigismund's succession to the Bohemian throne. Even the priest Jan Rokycana, representative of the moderate Hussite wing which is prepared to accept Sigismund, doesn't manage to dissuade Roháč from his rebellion. Sigismund promises concessions to the Utraquists and becomes the King of Bohemia in 1436. Against Roháč, entrenched in Sion, he sends Hungarian Cumans' regiments and increases the terror against the rebelling people of Prague. Jan Rokycana joins the people. The battle between the Hussites and Cumans is severe. Many Czech Brethren die in it, and so does Roháč's daughter Ludmila. Jan Roháč is captured and hanged together with his followers. Their execution provokes such a strong revolt against Sigismund that the frightened King escapes from the country. Roháč's struggle was not in vain - the Czech people turn to the Polish king to take the Czech crown for himself or for his son.