Jan Hus  (Jan Hus - KA)
R: Otakar Vávra V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: František Milič N: román Mistr Jan, Miloš V. Kratochvíl: román Pochodeň; Otakar Vávra S: Miloš V. KratochvílOtakar Vávra TS: Otakar Vávra PR: Věra Ženíšková AR: František MatoušekLenka Němečková K: Václav Hanuš AK: Josef HanušMiloš Petrolín Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Proto jsou svatí mučedníci, píseň Byť se mi dostalo jíti, píseň Jezu Kriste, štědrý kněže, píseň My jsme rytíři boží Nahr: FISYO, Český pěvecký sbor Dir: Milivoj UzelacJan Kühn Zp: sborZdeněk ŠtěpánekEduard CupákJosef MixaAntonín Šůra Arch: Karel Škvor Výtv: Jiří TrnkaVladimír Sychra Kost: Jiří TrnkaVladimír SynekFernand VáchaJ.M. GottliebLadislav Tomek Ma: Otakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk) Tr: Chrudoš UherMilan NejedlýStanislav ŠulcJosef BůžekVladimír Dvořák Op: Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch.Macek Josef PhDr.DrSc. /historie/Jan DurdíkWagner Eduard pplk. kom: Miroslav Doležal H: Zdeněk Štěpánek (Mistr Jan Hus/Jan Žižka z Trocnova), Karel Höger (král český Václav IV.), Jan Pivec (král římský a uherský Zikmund Luce), Vlasta Matulová (královna česká Žofie), Ladislav Pešek (králův šašek Miserere), Gustav Hilmar (Jan z Chlumu), Vítězslav Vejražka (Václav z Dubé), Eduard Kohout (Lefl z Lažan), Bedřich Karen (kardinál Pierre d'Ailli), František Smolík (papežský legát biskup z Lodi), Otomar Krejča (Mistr Štěpán Páleč), Vladimír Řepa (farář Jan řečený Peklo), Marie Tomášová (služka Johanka), Josef Mixa (kameník Martin), Eduard Cupák (kamenický tovaryš Stašek), Vladimír Hlavatý (krejčí Polák), Deyl Rudolf st. (Mistr Stanislav ze Znojma), František Kreuzmann (papežský komisař děkan Tiem), Vilém Besser (tesař Jíra), Marie Brožová (matka tovaryše Staška), Ladislav Boháč (Mistr Jakoubek ze Stříbra), Josef Kemr (student Ješek, Husův žák), Antonín Šůra (kamenický tovaryš Jan), Vydra Václav ml. (německý kurfirst), Miloš Nedbal (novoměstský purkmistr Podvinský), Bohuš Hradil (švec), František Kovářík (venkovský stařík), Jiří Steimar (komoří), Miloš Kopecký (biskupský kancléř), Marie Svobodová (stařenka na faře), Václav Voska (Čeněk z Wartenberka), Vladimír Leraus (pražský purkmistr), Bohuš Záhorský (konšel Štumpfnagel), Marie Nademlejnská (Štumfnagelova žena), Jaroslav Mareš (student Prokůpek, Husův žák), Světla Amortová (vdova Fída v Kostnici), Radovan Lukavský (kaplan v Horní Falci), Rudolf Hrušínský (hejsek), Felix le Breux (purkmistr města Kostnice), Miroslav Doležal (šlechtic řídící Husovu popravu), J.O. Martin (německý sedlák Hans), Václav Švec (německý venkovan), Miroslav Šipovič (malý Janek, bratr tesaře Jíry), Vlastimil Brodský (mladík v Týnu), Libuše Pešková (manželka odvlečeného venkovana Šte), Stanislav Langer (kardinál při koncilu), Štěpán Bulejko (žoldnéř v kostele), Richard Záhorský (pražský konšel v červené čepici), Vojta Plachý-Tůma (venkovský kněz - výběrčí dávek), František Roland (konšel), František Marek (konšel), Oldřich Vykypěl (pražský kat), Karel Jelínek (papežský posel), Vojta Novák (konšel), František Klika (hospodský na dvorku), Hynek Němec (německý venkovan), Gustav Opočenský (pobočník u Zikmunda), Jiří Hurta (říšský maršál), Jaroslav Orlický (účastník koncilu /Šimon?/), Viktor Očásek (písař), Jarmila Krulišová (číšnice při svatbě), Hermína Vojtová (vyvolávačka artisty), Karel Pavlík (mistr na stavbě), Jaroslav Seník (konšel), Eva Strupplová Chor: Zora ŠemberováLaurette Hrdinová Spol: Oldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 29.04.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Praha roku 1412. Papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků, ale Pražané, poučeni kázáním Mistra Jana Husa se proti jeho nařízení bouří. Hus káže v Betlémské kapli a královna Žofie ho nabádá k umírněnosti. Tovaryši Jan, Stašek a Martin jsou zatčeni u Týnského chrámu, kde společně s Pražany bránili faráři Peklu v kázání o odpustcích. Purkmistr slíbí Husovi jejich propuštění, ale nakonec jsou veřejně popraveni. Papež vyhlásí nad Husem klatbu, a proto je Hus nucen uchýlit se na Kozí Hrádek. Tam Hus ve svých kázáních pokračuje a papež žádá českého krále Václava IV., aby Husa přiměl k cestě na koncil do Kostnice. Přes varování přátel se Hus do Kostnice vydá, když získá od římského a uherského krále Zikmunda glejt, který mu zaručuje bezpečnou cestu tam i zpět. V Kostnici je ale Hus uvězněn. Jeho přátelé získají od Zikmunda slib, že bude před koncilem veřejně vyslyšen. Hus však nemá před koncilem možnost obhajoby. Preláti žádají, aby své učení odvolal a hrozí mu upálením pro kacířství. Hus je ve svém přesvědčení neoblomný a 6. července 1415 je v Kostnici upálen. V Betlémské kapli předčítá Mistr Jakoubek poslední Husova slova. Jan Žižka z Trocnova přísahá za všechny přítomné věrnost Husovu učení.
   Prague in 1412. Pope John XXIII announced the sale of pardons but the Prague citizens, guided by the sermons of Master Jan Hus, raise protests in opposition. Hus preaches at the Bethlehem Chapel and Queen Sophia is prompting him to be moderate. The journeymen Jan, Stašek and Martin are arrested by the Týn Church, where, together with other Prague citizens, they prevented the priest Peklo giving a sermon about the pardons. The burgrave promises Hus that they will be released, but they are finally publicly executed. The Pope pronounces an anathema against Hus and so Hus has to withdraw to the Kozí Hrádek. There, Hus continues to preach and the Pope asks the Czech King Wenceslas IV to persuade Hus to attend the Council of Constance. Despite his friends' warnings, Hus goes to Constance after receiving a letter of safe-conduct from Sigismund, the King of Rome and Hungary, which should provide his safe journey and safe return. But Hus is imprisoned at Constance. His friends obtain a promise from Sigismund that he will be publicly heard before the Council. But Hus is not given a chance to defend himself before the Council. The prelates demand that he recants his teachings and threaten to burn him at the stake for heresy. Hus is firm in his belief and on July the 6th, 1415, he is burned