Jak se Franta naučil bát  (Bear and the Ghosts,The How Franta Learnt to Fear)
R: Jaroslav Mach V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Hanuš - Pavlíček VV: František Sandr N: J.Z. Novák S: J.Z. Novák PR: Lada Vacková AR: Marie KřížováPavel Horák K: Václav Huňka AK: Ladislav VinklárekEmil Sirotek Hu: František Belfín; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha Ma: Miloslav JanderaAnežka KunováFrantišek Čížek St: Jiřina Lukešová Zv: Brunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Václav HuňkaMiloš Šauer H: Josef Kemr (strašidlo Bonifác), František Filipovský (strašidlo Cyril), Ladislav Trojan (Franta), Jana Andrsová (mlynářova dcera Verunka), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Verunky), Oldřich Velen (mlynář), Miluše Zoubková (mlynářka), Jaroslav Vojta (dřevorubec), Josef Beyvl (dřevorubec) Spol: Jaroslav Krška Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Dva dřevorubci si krátí dlouhou chvíli strašením pocestných. Chasník Franta se jim vysměje a přizná, že se ani bát neumí. Rád by pocit strachu poznal. Dřevorubci ho proto pošlou do mlýna, kde prý straší. Franta chce ve mlýně přenocovat. Ani mlynář, který se ze mlýna právě vystěhoval, ho nemůže odradit. Frantovi se líbí jeho dcera Verunka a slíbí, že strašidla ze mlýna vyžene. Verunka za Frantou večer přijde a dá mu škapulíř, který ho má chránit. V noci začnou ve mlýně strašit dva duchové, ale nebojácný Franta jim ještě zatleská. Když se pak strašidla chystají odlétnout oknem, Franta jedno z nich chytí. To mu pak za svobodu slibuje peníze, ukryté ve sklepě. Duchové se přiznají, že jsou zakletí mlynáři a že kdysi okrádali lidi. Nyní za trest musí strašit. Franta zbaví duchy kletby, když jim dá přivonět ke škapulíři. Peníze s dopisem na rozloučenou nechá mlynáři, aby je rozdal chudým. Pak běží dřevorubcům vyprávět, jak duchy zahnal a přizná, že z mlýna odešel, protože měl strach, že ho Verunka nebude chtít. Když si ale uvědomí, že dosud neznámý pocit strachu právě zažil, spěchá za Verunkou. Najde ji uplakanou a ví, že už se bát nemusí.
   Two woodcutters are passing their time by frightening the travellers. The robust young Franta laughs at them and admits that he doesn't even know how to become afraid. He would gladly learn what it felt like to be frightened. So the woodcutters send him to the mill, which is supposed to be haunted. Franta wants to spend the night inside the mill. Even the miller, who has just moved out from the mill, can't dissuade him. Franta likes his daughter Verunka and he promises to chase the ghosts out of the mill. Verunka comes to Franta in the evening, and gives him a scapulary which is supposed to help him. In the night two ghosts start haunting the mill but the fearless Franta even claps in approval. When the ghosts try to fly out of the window, Franta catches one of them. The ghost promises to give him the money that is hidden in the cellar if he lets him go. The ghosts admit that they are cursed millers who used to steal from the people. Now they have to haunt the mill for punishment. Franta frees the ghosts from their curse when he lets them smell at the scapulary. He leaves the money to the miller to give it to the poor, together with a farewell letter. Then he runs to tell the woodcutters how he drove away the ghosts, and admits to them that he left the mill because he was afraid