Chceme žít  (We Want to Live)
R: E.F. Burian V: Československý státní film, 1949 Sk: Hájek Jiří VV: Ladislav TeršBohuslav Kubásek N: román Chceme žít S: E.F. BurianBohuslav Březovský PR: Ivan Weiss AR: Miroslav Seemann K: Václav Huňka Hu: E.F. Burian; archivní – píseň Má milá Marjánko, píseň V míru chceme žít Nahr: FISYO, Pěvecký sbor Čs.rozhlasu Dir: Otakar PaříkJiří Pinkas Zp: sbor mužskýsbor Arch: Josef RabanFerdinand Fiala Ma: Karel Holek St: Jiřina Lukešová Zv: Emil Poledník H: Jaroslava Adamová (švadlena Marie Klímová), Gustav Heverle (sklář a zedník Josef Tomeš), Otylie Beníšková (bytná Dittrichová), Růžena Pochová (Božka, dcera Dittrichové), Jiří Sovák (řidič Jindřich), František Vnouček (stavitel Rudolf Müller), Milada Svobodová (Mariina teta), Ludvík Dvorský (policista Nouzar), Jarmila Korbelářová (Nouzarova žena), Zuzana Kočová (dělnice), Stanislava Strobachová (jeptiška), Ludmila Fraňková (švadlena Jarka), Ladislav Gzela (nezaměstnaný), Sylvie Havránková (manželka nezaměstnaného), Zdeňka Podlipná (Pohorská, majitelka Modes Robes), Vladimír Horáček (zedník Novotný), Bohuš Rendl (penzista), Josef Kozák (zedník s fajfkou), Leo SpáčilVlasta RendlováZdeněk ŘehořVítězslav BočekJiří PickKarel KřečekOldřich KubartEduard JarkovskýMiroslav Seemann Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 29.09.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Při návštěvě rodné vsi se švadlena Marie sblíží s přítelem z dětství, sklářem Josefem. Josefovu nabídku k sňatku však odmítne, neboť dobře ví, jak nejistý je život za hospodářské krize v roce 1933. Za krátký čas Josef ztratí místo a rozjede se proto do Prahy za Marií. Marně ji hledá na udané adrese. Podaří se mu najít práci na stavbě, kde zaskočí za zraněného dělníka. Později objeví Marii v nemocnici, kde se dívka léčí po nezdařeném potratu jejich dítěte. Josef si Marii odvede do nuzného pokojíku. Marie jen s obtížemi shání možnost skromného výdělku. Na stavbě se Josef přidá ke skupině komunistů, kteří po snížení mezd organizují stávku. Josef i ostatní komunisté jsou propuštěni, ale stávka přesto vyústí ve velkou demonstraci, které se zúčastní Josef i Marie. - Jdou léta a v roce 1949 pochoduje v sevřeném útvaru Lidových milicí i Josef. Z jásajícího davu ho zdraví Marie s dítětem v náruči.
   While visiting her home village, the seamstress Marie becomes close with her friend from childhood, glass blower Josef. Yet, she refuses Josef's offer to marry him, as she knows very well how uncertain life is in the economic crisis of 1933. Soon after that, Josef loses his job, and goes to Prague to see Marie. He looks for her in vain at the given address. He manages to find work on a construction site, where he jumps in to replace a wounded worker. Later, he finds Marie in the hospital, where the girl is recovering after an unsuccessful abortion of their child. Josef takes Marie to his destitute little room. Marie is earning a small income with great difficulty. Josef joins the group of communists on the construction site who organize a strike after the wages are lowered. Josef and other communists are fired but the strike still grows into a big demonstration in which Josef and Marie also participate. The years pass and, in 1949, Josef is marching in the serried ranks of the People's Militia. From the cheering crowd, Marie greets him with a child in her arms.