Housle a sen  (Violin and Dream)
R: Václav Krška V: Státní výroba filmů, 1946 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Václav Dražil N: Václav Krška S: Václav Krška AR: Jaroslav Mach K: Ferdinand Pečenka AK: Bohumil ParisBohumil Kolátor Hu: František Škvor; archivní – Hector Berlioz: převzatá Římský karneval /Le carnaval romain/, Fryderyk Chopin: převzatá Revoluční etuda, Fryderyk Chopin: převzatá Nocturno, František Benda: převzatá Pastorale (kvintet), Ludwig van Beethoven: převzatá Adagio, Ludwig van Beethoven: převzatá Coriolan, Niccol˘ Paganini: převzatá La Campanella, Niccol˘ Paganini: převzatá Nel cor piu non mi sente, Slavík Josef (hudba): převzatá Koncert a moll, Slavík Josef (hudba): převzatá Koncert fis moll, píseň Zdálo se mi, zdálo, anonym /15. stol./: píseň Narodil se Kristus pán, píseň Miserere (círk.skladba ze XIII.stol.) Nahr: FISYO, Dechový kvintet členů ND, Šroubek Karel, Jílek Zdeněk, Vojtek Jaroslav /varhany/ Dir: Otakar Pařík T: Jan Franus Zp: Pěvecký sbor Čs.rozhlasusbor dětský Arch: Štěpán Kopecký Kost: Adolf Wenig Ma: Josef KobíkF. Kobíková St: Jan Kohout Zv: Miroslav Prokeš Tr: František Jakubec Op: Vilém Prokop Mlejnek H: Jaromír Spal (houslista Josef Slavík), Vlasta Fabianová (komtesa Anna Zásmucká), Václav Voska (skladatel Frederic Chopin), Karel Dostal (houslista Niccol˘ Paganini), Libuše Zemková (Henrietta Astfeldová), Jiřina Krejčová (Magdalenka), Marie Vášová (neznámá), Eduard Kohout (hrabě Pavel Adam Lažanský), Vladimír Řepa (učitel W.W.Würfel), František Smolík (páter Quardian), František Roland (Slavíkův otec), Ella Nollová (Slavíkova matka), Václav Švorc (Antonín, Josefův bratr), Jaroslav Mareš (Václav, Josefův bratr), Jiří Mazáč (Jan, Josefův bratr), Jan Mimra (Rudolf, Josefův bratr), Blanka Macková (Barbora, Josefova sestra), Jarmila Kronbauerová (madame de Valveur), Jarmila Švabíková (Constance Bayerová), Jiří Steimar (baron Astfeld, Henriettin otec), Karel Jelínek (baletní mistr Coco Cavalleno), Anna Melíšková (Schneiderová, Slavíkova bytná), Ela Šárková (Mimi), Lída Matoušková (Fany), Jan W. Speerger (rváč), Zvonimir Rogoz (dirigent), Karel Kalista (generál Kučera), Marie Nademlejnská (žena v dostavníku), Slávka Vorlová (Chloe), Karel Lukšík (Dafnis), Blažek Jiří (herec) (Satyr), Vojta Novák (hrabě Evžen Vilém Vrbna z Hořovic), Antonín Kandert (muž v dostavníku), Marta Májová (hraběnka Marie Adéla z Vrbna), Antonín Šolc (lokaj), Kamil Olšovský (Quido Astfeld), Růžena Gottliebová (mladá dáma v dostavníku), FISYO (symfonický orchestr), Otakar Pařík (dirigent) Chor: Nina Jirsíková Tan: Baletní soubor Velké operyBaletní soubor Národního divadla Spol: Rudolf Lukeš Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 16.01.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Houslový virtuos, skladatel Josef Slavík v horečce bloudí Vídní. Vzpomíná na těžké umělecké začátky. Vyrostl v Hořovicích a po studiu na pražské konzervatoři se stal členem dvorní kapely ve Vídni. Nesnesl však ponížení, kterého se mu dostalo, když ho kapelník nazval Paganinim z Hořovic, a kapelu opustil. Pochopení našel u bohaté komtesy Anny Zásmucké, ale její zájem odmítl. S Paganinim se později seznámil osobně a virtuosovo uznání ho potěšilo. Slavík uspořádal v Praze velkolepý koncert, jehož se zúčastnila i Anna. Houslista měl však oči jen pro komtesu Henriettu. Baron Astfeld, její otec, Slavíka ponížil a urazil ho i hrabě Lažanský, Henriettin nápadník. Zastání našel opět u Anny. Zdrcený Slavík si přestal věřit a vrátil se do Hořovic. Na pozvání Anny pak odjel do Vídně, kde se setkal s hudebním skladatelem Chopinem. Při společné práci došlo mezi oběma muži k roztržce kvůli Anně. Slavík opustil Vídeň a spolu s Annou odešli na venkov. Tam se však Anně začal dvořit další muž a ona nakonec přiznala svoji touhu po volnosti. Slavík je psychicky vyčerpán. Po úspěšném koncertu získal uznání Henrietty i hraběte Lažanského. S podlomeným zdravím odjíždí do Budapešti, ale cestou umírá.
   The virtuoso violinist and composer Josef Slavík is wandering around through Vienna in a fever. He is remembering his difficult artistic beginnings. He grew up in Hořovice and, after completing his studies at the Prague Conservatory, became a member of a court orchestra in Vienna. However, he couldn't bear the humiliation he felt when the conductor called him Paganini from Hořovice, and he left the orchestra. He found sympathetic understanding from the rich young countess Anna Zásmucká, but was not interested in her. He later personally met with Paganini and virtuoso's respect meant a great deal to him. Slavík gave a magnificent concert in Prague where Anna was also present. But the violinist had eyes only for countess Henrietta. Baron Astfeld, her father, offended Slavík. Count Lažanský, Henrietta's suitor, also insulted him. Again, he found support in Anna. The broken-hearted Slavík stopped believing in himself and returned to Hořovice. On Anna's invitation, he went to Vienna again, where he met with music composer Chopin. The two men, who began to work together, split because of Anna, and Slavík left Vienna and together with Anna went to the countryside. Another man started to flirt with Anna there and she finally admitted her longing for freedom. Slavík is mentally exhausted.