Haškovy povídky ze starého mocnářství  (Hašek's Tales from the Old Monarchy)
R: Miroslav Hubáček V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: František Sandr N: povídka Polévka pro chudé děti, Jaroslav Hašek: povídka Trampoty pana Tenkráta, Jaroslav Hašek: povídka Schůze obecního zastupitelstva v Mejdlovarech, Jaroslav Hašek: povídka Vzpoura trestance Šejby S: Ivan OsvaldKarel Feix PR: Oldřich Lipský AR: Jiří Mikeťuk K: Josef Střecha Hu: Jan Rychlík; archivní – Jan Rychlík: píseň Vítej, kníže milené, Mirko Hanák: píseň Krásný vzhled je na ten boží svět, píseň Ó, líbej mě, Eda Mach: píseň Za jeden krásný pohled tvůj, Jan Rychlík: píseň Kdo zboží za chňap kupuje, píseň Vínečko, víno, víno Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: František HrubínVáclav PoláčekEda Mach Zp: Kühnův dětský pěvecký sborJaroslav Vojtahlas mužskýJaroslav MarvanFanda MrázekAntonín Holzinger Arch: Jan ZázvorkaČerný Karel (architekt) Kost: J.M. Gottlieb Ma: Gustav HrdličkaVáclav Volk St: Antonín Zelenka Zv: Stanislav Vondraš H: František Smolík (kníže Robert Mechlínský), Růžena Šlemrová (kněžna Adéla), Jaroslav Vojta (obecní policajt Pazourek), Josef Kemr (učitel), Jan Pivec (starosta a hospodský Bálek), Jiřina Šejbalová (Mařena, starostova žena), Vladimír Řepa (myslivec Machlíček, starostův námě), Stanislav Neumann (kostelník), Václav Trégl (pastýř Kačírek), Jiří Plachý (kameník a pytlák Kořenář), Jaroslav Marvan (vrchní rada Josef Banzet), Zdeňka Baldová (Běta, Banzetova manželka), Hana Kavalírová (Matylda, dcera Banzetových), Rudolf Hrušínský (svůdce Syrovátko), Ladislav Pešek (úředník Jan Tenkrát), Alois Dvorský (sluha Karpíšek), Světla Svozilová (teta Krauthauerová), Eman Fiala (vězeň Josef Šejba), Bohuš Záhorský (správce věznice), Vladimír Hlavatý (dozorce), Ladislav Sedláček (dozorce), František Filipovský (kaplan), Svatopluk Majer (zemský rada), Viktor Očásek (soudce), Jiří Dohnal (obhájce), František Kreuzmann (žalobce), Jaroslav Seník (obchodník Just), Fanda Mrázek (vězeň), Bedřich Vrbský (komorník), Antonín Holzinger (člen komise), Martin Raus (vězeň), František Černý (hostinský Na Zavadilce), Ferdinand Jarkovský (úředník), Marie Nademlejnská (domovnice), Bedřich Bozděch (člen výboru Lojzek), Bohuš Hradil (učitel, vychrtlý člen výboru), Věra Kalendová (Kořenářova žena), Josef Příhoda (člen výboru), Karel Effa (porotce), Jan S. Kolár (porotce), Vladimír Bejval (kluk Karel Malina), František Marek (starosta), Viktor Nejedlý (člen zastupitelstva), Josef Vošalík (stavitel, svědek u soudu), Otto Čermák (šišlavý člen výboru), František Klika (farář), Bohumil Machník (člen výboru, obchodník), J.O. Martin (člen výboru), Miloš Nesvadba (písař u soudu), Věra Matějová (světoobčanka), Václav Švec (sluha Franc), Richard Záhorský (kněz), Josef Hlinomaz (člen komise ve vězení), Antonín Jirsa (policajt), Hermína Vojtová (žena u obchodu), Milka Balek-Brodská (zákaznice), Antonín Soukup (muž honící zloděje), Josef Najman (strážník), Stanislav ŠašekKühnův dětský pěvecký sbor (děti) Spol: Lipský Oldřich (režie) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.12.1952 © Národní filmový archiv 
 
   Polévka pro chudé děti Kníže Robert se rozhodne pokračovat v rodinné tradici a udělat dobrý skutek - uvaří polévku pro chudé děti. Slavnostně oškrábe první brambor, dokončení polévky svěří policajtovi Pazourkovi. Ten si pošle pro kořalku a usne. Děti využijí Pazourkova spánku a vhodí do kotle jeho vysoké boty. Kníže po návratu z projížďky sní s chutí polévku. Když však spatří v kotli plovoucí boty, zařekne se, že již polévku nikdy vařit nebude. Schůze obecního zastupitelstva Obsah: Do posledního kola konkursu na místo obecního policajta se dostali tři kandidáti: pastýř, kostelník a kameník. Všichni tři uplácejí zastupitelstvo pivem a husami. Nakonec zvítězí kameník, který prokázal schopnost hájit právo tím, že na rozkaz vlepil starostovi jednu facku a náměstkovi dvě. Trampoty pana Tenkráta Matylda, dcera pana vrchního rady, se musí vdávat. Je však třeba nejdříve najít ženicha, neboť pan Syrovátko, s nímž Matylda strávila noc, je již ženat. Volba pana rady padla na jeho nesmělého podřízeného pana Tenkráta. Pan Tenkrát záhy pochopí situaci, ale jeho odpor je marný - je oženěn a pak povýšen. Vzpoura trestance Šejby Do věznice přijede na inspekci komise, která se má také zúčastnit mše. Trestanec Šejba však odmítne ministrovat, neboť správce mu za tento úkon nechce přidat knedlík. Po dlouhých tahanicích Šejba prosadí svou a k přilepšení si pomůže i kaplan. Mše se ale nakonec nekoná, protože členové komise, vedené zemským radou, nejsou schopni se po hostině udržet na nohou.
   Polévka pro chudé děti Prince Robert decides to continue with a family tradition and do a good deed - make soup for the poor children. He solemnly peels the first potato, and leaves the rest of the cooking to the policeman Pazourek. Pazourek sends for the brandy and falls asleep. The children take advantage of Pazourek sleeping to throw his jackboots into the pot. After returning from a ride, the prince heartily eats the soup. When he sees the boots floating inside the pot, he promises himself never to make soup again. Schůze obecního zastupitelstva Three candidates reached the last round of the job contest for the job of a local copper: the shepherd, the parish clerk and the stone-mason. All three bribe the Council members with beer and geese. Finally, the stone-mason wins, after he demonstrates his ability to uphold the law. When he is commanded to give the chairman a good slap and two to the deputy, he does so readily. Trampoty pana Tenkráta Matylda, the daughter of a high official, has to get married. But they must find her a husband first, as Mr Syrovátko, with whom Matylda spent the night, is married. The official's choice falls on his shy subordinate Mr Tenkrát. Mr Tenkrát soon realizes the situation, but his resistance is in vain - he is first married and then promoted.