Generál  (General,The)
R: Erwin Stranka V: Studio FAMU, 1960 VV: Černý Jan (výroba)Alena Lysoňková N: román Můj generál S: Erwin StrankaMiroslav Šimek K: Juraj Šajmovič Hu: archivní – Bernhard Flies: převzatá Ukolébavka /Schlafe, mein Prinzchen/ Arch: Jan Pacák Ma: Karel Holek H: Václav Trégl (generál), Věra Chytilová (generálova dcera), Zdeněk Kutil (generálův vojenský sluha), Jan Skopeček (násilník), Jan Schmidt (pacifista), Karel SlívaNěmecLiška Spol: Piro MilkaniPavel MertlSheila OchováAlexander StrelingerWasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Dvořák František A. /scénář/ (pedagogické vedení), Kratochvíl Miloš V. /scénář/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Je konec druhé světové války. Nacistický generál se vzdává. Je odsouzen a odpykává si svůj trest ve vězení. Když je propuštěn, poměry v Německé spolkové republice jsou bývalým nacistům, zdá se, nakloněné. Generálův bývalý vojenský sluha se zatím staral o jeho vilu a stal se milencem a ochráncem generálovy dcery. O generála mají zájem jeho bývalí spolubojovníci, kteří se, zatím tajně, scházejí a při svých projevech a pitkách vychovávají mladý dorost. Generál však už zestárl a zdětinštěl. Nevnímá realitu a na modelech bojišť vyhrává své imaginární bitvy. Generálova dcera se zbavuje nyní už nepotřebného milence. Generál umírá, ale mnoho jemu podobných zůstává.
   It is the end of the Second World War. The Nazi General surrenders. He is condemned and is serving his sentence in prison. When he is released, the circumstances in the German Federal Republic seem to be favourable toward the Nazis. The General's old army servant had been looking after his villa and has become a lover and protector of the General's daughter. The General's old fellow-fighters, who still meet in secret and are bringing up the young on their speeches and drinking bouts, take an interest in him. But the General is already old and doting. He doesn't notice the reality around him and is busy winning his imaginary battles on the battle-field models. The General's daughter gets rid of the now no longer necessary lover. The General dies, but many like him still remain.