Expres z Norimberka  (Nuremberg Express,The)
R: Vladimír Čech V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: Rudolf Stahl N: Vladimír ČechKamil Pixa S: Vladimír Čech PR: Jindřich Polák AR: Vladimír ZelenkaZdena Pavlátová K: Josef Střecha AK: Jiří Tarantík Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – Dalibor C. Vačkář: píseň Písnička na rozloučenou Nahr: FISYO, Kaláb Jan Dir: Milivoj Uzelac T: Jaroslav Seifert Zp: sbor dětský Arch: Černý Karel (architekt)Jan ZázvorkaBohumil Pokorný Kost: Pavla Stahlová Ma: Vladimír Černý St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk)Adolf Böhm Op: Kamil PixaKarel Honke H: Ludmila Vendlová (učitelka Věra Mikulová), Bohuš Záhorský (agent Radimský), Josef Bek (příslušník StB František Klíma), Jaroslav Marvan (zlepšovatel František Čapek), Zdeňka Baldová (cestující Marie Vaňková), František Filipovský (kouzelník Mrkvička, alias Bondini), Svatopluk Beneš (agent Řehoř), Miroslav Homola (agent Nowak), Ladislav Boháč (taxikář Dvořák), Jaroslav Vojta (strojvůdce), Deyl Rudolf ml. (topič), Ladislav Chudík (příslušník StB Jiří Mareš), Oldřich Lukeš (řidič sanitky), Oldřich Vykypěl (agent z Norimberka), Antonín Holzinger (vlakvedoucí), Zdeněk Dítě (číšník Veselý), Gustav Nezval (plukovník StB Prokop), Miloš Vavruška (příslušník StB Martin Borovanský), Jiří Bruder (příslušník StB Barták), Skála Petr (herec) (příslušník StB Havlík), Ota Varský (příslušník StB Veleminský), Ladislav Ryšlink (příslušník StB), Josef Maršálek (příslušník StB), Vladimír Bičík (praporčík Černý, telegrafista), Jiřina Bílá (průvodčí), Josef Pehr (Láďa, Čapkův syn), Jaroslav Tumlíř (hradlař), Jaromír Pleskot (příslušník StB Zachar), Ferdinand Krůta (průvodčí), Václav Špidla (Jano, Marešův přítel), Ema Skálová (trafikantka), Milan Jedlička (praporčík Kouba), Emil Bolek (průvodce na Karlově mostě), Karel Hovorka (Dvořákův kolega), Karel Richter (mladík na ulici), Milada Smolíková (žena se džbánem), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena na chebském nádraží), Jaroslav TumlířJan ČechJ. Řepík Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 26.03.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Z Norimberka přijíždí do Chebu expresní vlak. Celníci přehlédnou krabičku od cigaret, přilepenou pod sedadlem v kupé. Krabička obsahuje plán na zničení jedné české přehrady. V Chebu přistoupí po celní prohlídce agenti Radimský a Řehoř, učitelka Věra a další cestující. Mezitím v Praze jiný agent - Nowak - vydírá taxíkáře Dvořáka, aby byl nápomocen při předávání plánů. Věra upustila zrcátko a v jeho odrazu zahlédla krabičku. V rozrušení se chce svěřit sympatickému spolucestujícímu Klímovi, ale ten s ní odmítne jít do jídelního vozu a vyslechnout ji. Osloví tedy na chodbičce Řehoře. Ten chce zabránit, aby ohlásila svůj objev vlakvedoucímu a vytáhne na ní dýku. Procházející číšník zachrání Věře život. Řehoř zatáhne za záchrannou brzdu a z vlaku uprchne. Při vyšetřování vyjde najevo, že Klíma je příslušník StB, a o krabičce ví. V Praze Dvořák prozradil vše StB a tak může být nachystána léčka. V dramatickém souboji na nábřeží Vltavy jsou Radimský a Řehoř zatčeni. Nowak zahyne po výbuchu granátu, který chtěl použít proti příslušníkům StB.
   The express train arrives at Cheb from Nuremberg. The custom officers fail to see a cigarette packet taped underneath one of the seats in a compartment. The box contains a scheme for the destruction of a Czech dam. After the custom control in Cheb, the agents Radimský and Řehoř, teacher Věra and other passengers get on the train. In the meantime, in Prague, another agent - Nowak - tries to blackmail the taxi-driver Dvořák to assist him in passing over the plan. Věra dropped a mirror and saw the box in the reflection. In her excitement, she wanted to share what she saw with the kind fellow-passenger Klíma, but he refused to join her to go to the dining car. Unfortunately, she spoke to Řehoř whom she met in the corridor instead. To prevent her from telling what she saw to the train crew, he draws a dagger on her. The waiter who happened to be passing by saves Věra's life. Řehoř pulls the security brake and escapes from the train. The investigation shows that Klíma is a member of the Secrete Police and that he knows everything about the packet. In Prague, Dvořák disclosed everything to the Secrete Police and a trap can be prepared. In the dramatic fight on the bank of the Vltava, Radimský and Řehoř are caught. Nowak is killed in the explosion of a shell which he wanted to use agains