Dýmka míru  (Pipe of Peace)
R: Vladimír Sís V: KF Brno, 1949 VV: Milan Hachla N: Fedor KauckýVladimír Sís S: Fedor KauckýVladimír Sís K: Bedřich Jurda Hu: Jan Tomšíček; archivní – Jaromír Vejvoda: píseň Škoda lásky St: Zdeněk Stehlík H: Miloslav Holub (konstruktér Vsevolod Jefimovič Kar), Martin Růžek (Angličan Francis Young), Václav Všelicha (řecký učitel Petros Vares), Jožka Stoklasa (americký novinář Norman Collins), Zlatomír Vacek (čínský sluha Ling), Eva Kubešová (Collinsova milá), Antonín Dobiáš (soustružník dýmek), Otakar Dadák (Francouz u Duprese), Leonid Pribytkov (Rus), Novotný Jaroslav (2) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Brněnský soustružník František Bouček vyrobil pět dýmek, ozdobených indiánskou hlavičkou. Pečlivě je zabalil a odeslal svým bývalým spolubojovníkům z druhé světové války. S každým příjemcem dárku je spojena drobná příhoda. Angličan se rozhodne nedat svému malému synovci k narozeninám šavli a naopak ho vést k životu v míru. Francouz je zraněn při demonstraci a musí se skrývat se svými přáteli. Dýmku v mdlobách téměř nevnímá. Řek je učitelem a je vládními vojáky pozván k výslechu. Dobře ví, že na něm budou chtít, aby jim prozradil vše o občanech vesnice, vesměs svých bývalých žácích. Rozhodne se proto uprchnout a na cestu si vezme dar od přítele - dýmku. Američan je novinář a v zápalu sepisování smyšlených zpráv ani neví, co mu má dýmka připomenout. Rus si vybaví zážitek z konce války. Společně s ostatními příjemci dárku se tehdy setkali na malém nádraží v severním Německu, kde čekali na příjezd vlaku a zakouřili si z jediné dýmky, která se tak stala symbolicky dýmkou míru.
   The woodturner from Brno, František Bouček, made five pipes, decorated with an Indian head. He wrapped them up carefully and sent them to his old fellow-fighters from the Second World War. A small incident is connected with each of the recipients of the gifts. The Englishman decides not to give his nephew a sabre for his birthday but to lead him to the way of peace instead. The Frenchman is hurt during a demonstration and has to hide with his friends. He hardly notices the pipe in his faintness. The Greek is a teacher and is taken to be interrogated by the government soldiers. He knows very well that they will want him to reveal all he knows about the people from the village, who were all his pupils once. So he decides to run away and he takes his friend's gift - the pipe - with him. The American is a journalist, and in the ardour of writing down his invented reports, doesn't even know what the pipe should stand for. The Russian recalls the event from the end of the war. At that time, all the recipients of the gifts met together on a little railway station in the North of Germany, where they waited for a train to arrive and smoked together from a single pipe, which then became the pipe of peace.