Dům na Ořechovce  (Suburban Villa,A)
R: Vladislav Delong V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Beran N: Otto ZelenkaVladislav Delong S: Otto ZelenkaVladislav Delong TS: Vladislav Delong PR: Václav Vorlíček AR: Věra PopelkováVěra Pištěková K: Josef Illík AK: Jaroslav KupšíkVojtěch Kuthan Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Jaroslav Ježek: píseň V domě straší duch Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Milan Nejedlý Kost: Magdalena BalíkováKarel Postřehovský Ma: Ladislav Bacílek St: Zdeněk Stehlík Zv: Josef Zora Op: Hejhal Libor MUDr. H: Jiří Vala (MUDr.Zdeněk Lenhart), Marie Tomášová (studentka herectví Eva, Zdeňkova ž), Jan Pivec (profesor Jaroslav Mareš, majitel v), Marie Brožová (Julie, Marešova žena), Otylie Beníšková (matka Julie Marešové), Bedřich Prokoš (profesor Dedera, Zdeňkův šéf), Zdeněk Dítě (dr.Svátek, Zdeňkův kolega), Deyl Rudolf ml. (laborant Faigl), Ladislav Boháč (profesor AMU), Eduard Cupák (student herectví Karel), Otto Šimánek (JUDr.Beránek), Květa Fialová (Jiřinka, Svátkova žena), Bohuš Hradil (příslušník SNB), Rudolf Fleischer (Jožka, Zdeňkův spolužák), Dagmar Doubravská (Marie), Jiří Lír (Evin spolužák), Zdeněk Hodr (oddávající úředník), Libuše Havelková (bytová referentka), Ivo Palec (manžel na bytovém úřadu), Libuše Švormová (manželka na bytovém úřadu), Svatopluk Skládal (Sánský, muž prodávající byt), Karel Hovorka (svědek na svatbě), Olga Dobešová (majitelka bytu), Karel Šlajs (lékař z pohotovostní sanitky), Zdeněk Řehoř (manžel), Sylva Daníčková (studentka), Petr Kostka (student zavírající dveře koleje), Sylva Byšická (servírka), Ivan RůžičkaOta ŽebrákLaura Želenská Spol: Milan NejedlýBohumil Dudař Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.10.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor Mareš bydlí s ženou a tchyní ve vile na Ořechovce. Z finančních důvodů pronajme přes protesty tchyně podkrovní pokoj medikům. Jeden z nich, MUDr. Lenhart, se po skončení studií ožení a žádá Mareše, aby mu pronajal další pokoj. Mareš odmítne a navíc zakáže, aby Lenhartova žena Eva s manželem bydlela. Konflikt s nájemníky končí Marešovým zraněním a pobytem v nemocnici. Dr. Beránek z prokuratury prošetřuje Marešovu žalobu na Lenharta. Zjistí, že Marešova tchyně dostala před časem po jedné z hádek záchvat a zemřela. Ani její smrt situaci nezměnila a Mareš Lenhartovým další pokoj nepronajal. Mladí manželé se marně snažili získat jiný byt. Štědrovečerní noc strávila Eva v podkroví s manželem, ale Mareš na ně poslal policii. Při oslavě narozenin Lenhartova šéfa se novomanželé opili. Při loučení před kolejí, kde byla Eva nucena bydlet, se manželé pohádali. Rozrušený Lenhart se po návratu domů střetl s číhajícím Marešem a majitel domu nešťastnou náhodou spadl ze schodů. Nepatrně zraněný Mareš podal na Lenharta žalobu. Dr. Beránek vyslechl obě strany. Osobně dává za pravdu Lenhartovým, ale nepodaří se mu přesvědčit Mareše, aby žalobu stáhl. Lenhartovi se soudu neobávají, protože již mají naději, že jim bude přidělen byt v novostavbě.
   Professor Mareš lives with his wife and his mother-in-law in a villa in Ořechovka. Despite his mother-in-law's complaints he lets the loft to some medical students. One of them, Dr Lenhart, gets married at the end of his studies and asks Mareš to let him an extra room. Mareš refuses and even forbids Lenhart's wife Eva to live with her husband. The conflict with the tenants results in Mareš getting hurt and taken to the hospital. Dr Beránek from the prosecutor's office is looking into Mareš's suit against Lenhart. He discovers that Mareš's mother-in-law had a stroke after one of the arguments a while ago and died. Even her death didn't solve the situation and Mareš refused to let the other room to Lenhart. The young couple was trying in vain to get another flat. Eva spent Christmas Eve in the attic room with her husband, but Mareš sent the police after them. At Lenhart's boss' birthday party the newly wed couple got drunk. Saying goodbye to each other in front of the campus, where Eva was forced to live, the couple had a fight. The disturbed Lenhart, on his return, met with the spying Mareš, and the owner of the house fell from the stairs by accident. Barely hurt, Mareš sued Lenhart. Dr Beránek heard both sides. He personally favoured the Lenharts, but didn't succeed in persuading