DS - 70 nevyjíždí  (DS-70 Does Not Move Off)
R: Vladimír Slavínský V: Československý státní film, 1949 Sk: Borský - Sinnreich VV: Bohumil Šmída N: divadelní hra DS - 70 nevyjíždí S: Otakar KirchnerVladimír Borský K: Jan Roth Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Karel Škvor St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk) H: Deyl Rudolf ml. (mechanik Gabriel zvaný Gába), L.H. Struna (šéfmechanik Vacek), Robert Vrchota (elektrotechnik Kavan), Rudolf Široký (ing.Prokop Marek), Vlasta Fabianová (Olga, Markova žena), Vlasta Fialová (sekretářka Zdenka Krystínová), Felix le Breux (ing.Denkr), J.O. Martin (horník Vohryzek), Alena Kreuzmannová (Anička, Vohryzkova dcera), František Holar (horník Baltýnek), Gustav Nezval (redaktor dr.Vítek), František Klika (stavitel Bohumil Vnuk), František Hanus (architekt stavebního družstva), Zdeňka Balounová (žena na návštěvě u Olgy), Milada Davidová (Mařenka, Olžina přítelkyně), Alois Dvorský (hlídač na stavbě), Jindra Hermanová (hornická žena), Emanuel Hříbal (hlídač), Ladislav Janeček (redaktor Holeček), Ferdinand Jarkovský (muž v předsednictvu schůze), Antonín Jirsa (horník), Jan S. Kolár (člen komise), Josef Maršálek (záškodník Dymeš), Jaroslav Orlický (záškodník Müller), František Marek (člen komise), Bolek Prchal (dílovedoucí Anton), Blažena Slavíčková (Baltýnkova žena), Ladislav Sedláček (redaktor na dole), Jan W. Speerger (horník), Josef Steigl (horník), Zdeněk Šavrda (host u Olgy), Jaroslav Vojta (horník), Pavel Spálený (člen komise), Miloš Hájek (montér), Hugo Zoubek (muž na schůzi), Svoboda Karel (herec) (lékař), Hynek Němec (záškodník Braun), Roman Hemala (horník), Miroslav PolachOsvald AlbínOtto ČermákVáclav HalamaVěra KalendováArnold Flögl Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 09.11.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Obnova osvobozené republiky po druhé světové válce vyžaduje dostatek zásoby uhlí. Pro zvýšení těžby uvádí mostecká pánev do zkušebního provozu gigantické rypadlo, které má nahradit práci čtyř tisíc dělníků. Při zkoušce před komisí se však spálí generátor a těžba je ohrožena. Vyšetřováním se zjistí, že poškození je výsledkem sabotážní akce. Inženýr Marek se svými spolupracovníky Gabrielem a Vackem se ihned pustí do opravy, která vyžaduje velké pracovní vypětí. Markovou prací velmi trpí jeho manželství. Jeho manželka Olga zůstává sama v Praze. Stavba nových domků, určených především pro hornické rodiny, které musely opustit dosavadní bydliště, ale ve kterých má jednou bydlet i Markova rodina, nepokračuje podle plánů. Osamělá Olga se rozhodne odjet za mužem. Po počátečním nedorozumění s ním zůstane a pomáhá mu při náročné práci. Nakonec jsou sabotéři, kteří se znovu pokusili zničit již opravené rypadlo, zneškodněni a stroj může začít pracovat.
   The reconstruction of the liberated country after the Second World War demands sufficient supplies of coal. To increase the extraction, the mine in Most wants to run test work for a gigantic excavator, which is supposed to substitute the work of four thousand men. During the test before a committee the generator burns out and the extraction is threatened. The investigation shows that the damage was caused by sabotage. Engineer Marek, with his colleagues Gabriel and Vacek, start the repair work which demands a great effort on their part. Marek's marriage suffers greatly because of his work. His wife Olga stays alone in Prague. The building of new homes, intended mainly for the families of the miners, who had to leave their present homes, but in which Marek's family is also going to live one day, is not proceeding as planned. Lonely Olga decides to go and join her husband. After an initial misunderstanding, she stays and helps him with the time-consuming work. Finally, the saboteurs, who tried again to destroy the already repaired excavator, are picked up and the machine can start working.