Dravci  (Raptors)
R: Jiří Weiss V: Československá filmová společnost, 1948 Sk: Vávra - Feix VV: Karel Šilhánek N: povídka Most S: Josef MachJiří Weiss PR: Václav Gajer K: Karel Degl Hu: E.F. Burian; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý), píseň Vrť sa, dievča, píseň Pryč a pryč je všecko Nahr: FISYO, Štěpán Pavel Dir: Otakar Pařík Zp: sbor Arch: Karel Škvor St: Antonín Zelenka Zv: Dobroslav Šrámek H: Vítězslav Vejražka (ing.František Rýdl), L.H. Struna (kočí Václav Rýdl, Františkův otec), Marie Nademlejnská (Marie Rýdlová, Františkova matka), Saša Rašilov (Martin Žůrek, tajemník stavebního), Jindřich Plachta (zahradník Antonín Carda, místopřed), Jiří Plachý (majitel stavební firmy ing.Novotný), Bohuš Záhorský (obchodník Kristián Krofta), Viola Zinková (Irena, Kroftova dcera), Jana Mikulová (dělnice Růžena), Otomar Krejča (disponent Hrubý), Yvonne Šebesťáková (Catherine, manželka Hrubého), Světla Svozilová (vdova Máňa Koubová), Miloš Nedbal (tajemník MNV dr.Dvořák), Lída Myšáková (Jindřiška, Dvořákova žena), Michaela Lišková (Alenka Dvořáková), Vojta Plachý-Tůma (člen MNV), Miloš Hájek (stavař Sezima), František Marek (člen MNV, ředitel záložny), Lída Plachá (úřednice Fialová), Rudolf Princ (zástupce záložny), Karel Houska (kreslič Sekanina), Miloš Vavruška (kreslič Julek Carda), Jaroslav Seník (předseda MNV), Zdeněk Kryzánek (sklepmistr Jenda, Růženin přítel), František Havrda (kočí) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 30.04.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Dřevěná lávka, která provizorně nahradila kamenný most zničený za války, nevyhovuje potřebám města. Situace se proto bude řešit novou výstavbou. Ze soutěžních návrhů vyhlášeného konkurzu udělí městský národní výbor první cenu mladému vedoucímu nově utvořeného stavebního družstva Františku Rýdlovi. Jeho konkurent stavitel Novotný se však nechce smířit se ztrátou tak výhodné zakázky. Spojí se proto s tajemníkem MNV dr. Dvořákem a bohatým obchodníkem Kroftou. Tito intrikáni využijí toho, že Rýdlův plán předpokládá zboření několika domů a zničení krásné Kroftovy zahrady, a poštvou proti Rýdlovi obyvatele postižených domů i některé členy MNV. K dosažení svých záměrů využívají úplatky, vyhrožování i podlé zákroky proti Rýdlovu družstvu. Kroftovu zaměstnanci Hrubému se však podaří zmocnit se dokumentů, které Kroftu usvědčují z nezákonné činnosti. Plány Rýdlových odpůrců, jimž šlo jen o osobní prospěch, jsou prozrazeny. Lidé se dozví pravdu a Rýdl se svými poctivými spolupracovníky může začít se stavbou nového mostu, který bude k užitku všech.
   The wooden footbridge which replaced the stone bridge destroyed in the war doesn't accommodate the needs of the town. The situation will have to be solved by a new construction. The first prize in the competition for the new design is given by the Municipal National Committee to the young manager of the newly established building cooperative František Rýdl. His competitor Novotný doesn't want to accept losing such an advantageous contract. He gets together with the secretary of the Municipal National Committee Dr Dvořák and with the rich businessman Krofta. These plotters use the fact that Rýdl's plan involves demolishing several houses and destroying Krofta's beautiful garden to set the inhabitants of the affected homes and some of the members of the Municipal National Committee against Rýdl. They use bribery, threats and evil actions against Rýdl's cooperative to achieve their aims. However, Krofta's employee Hrubý manages to get hold of the documents which prove Krofta guilty of illegal activity. The plans of Rýdl's opponents, who only worked for their personal gain, are revealed. The people learn the truth and Rýdl can start building, together with his loyal workers, the new bridge which will stand for the benefit of all.