Dnes večer všechno skončí  (This Will All Be Over Tonight)
R: Vojtěch JasnýKarel Kachyňa V: Československý armádní film, 1954 VV: Antonín Holan N: Lubomír Možný S: Lubomír Možný PR: Jiří Hanibal AR: Libuše MaláFrantišek Karásek K: Jaroslav Kučera DK: Jaroslav Šmajsl AK: Jaroslav Kaiser Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Radim Drejsl: píseň Na vojně, píseň Měsíček svítí, já musím jíti Nahr: FISYO Dir: Jaromír Nohejl Zp: sborJosef Vinklář Arch: Chrudoš Uher Kost: Marie Řehořová Ma: Miloslav Koubek St: Jan Chaloupek Zv: František Fabián H: Eva Kubešová (Helena Bušková, alias Irena Vágner), Josef Vinklář (svobodník Milan Pazdera, písař vel), Otto Lackovič (četař Karel Haluza, vedoucí soubor), Anton Mrvečka (svobodník Jožo), Deyl Rudolf ml. (nadporučík Liška), Bedřich Prokoš (plukovník), Vlastimil Brodský (agent Krejza), Světla Amortová (Jahodová, Helenina bytná), Vladimír Hrubý (vojenský kuchař Mikulíček), Emilie Hráská (vesničanka), Rudolf Křivánek (příslušník kontrarozvědky), Bohumil Šeda (vesničan), Jan Víšek (důstojník), Jiří Smutný (příslušník kontrarozvědky), Karel Hovorka (číšník), Pavel Šmok (voják - tanečník), Bohumil Smutný (voják) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 18.02.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Nedaleko vojenského výcvikového tábora na Šumavě jsou po automobilové honičce zatčeni nepřátelští agenti. Jen agentu Krejzovi se podařilo uprchnout. Vojenský pěvecký soubor vystupuje v Tichoticích na oslavě splnění družstevního plánu. Následuje taneční zábava, na které se dvěma kamarádům, svobodníku Milanovi a četaři Karlovi, zalíbí stejná dívka. Helena Bušková je z Prahy a v Tichoticích je na zdravotní dovolené. Pohledná mladá žena dá přednost Milanovi a ten se do ní zamiluje. Přes zákaz vycházek Milan opouští tajně každý večer tábor a navštěvuje Helenu. Karlovo varování před dívčinými tajnými záměry považuje Milan za žárlivost. Krejza vyhledá Helenu a ta jej ukryje na půdě domku. Helena se svěří Milanovi, že jejího vydíraného otce může zachránit jen získání šifrovacích tabulek, které jí jako písař může obstarat. Milan se po návratu svěří Karlovi a spolu s ostatními připraví past. Při další návštěvě se u Heleny začne prát s Krejzou a žena se pokusí Milana zastřelit. Vojáci vtrhnou do místnosti a zatknou Krejzu i Helenu, ve skutečnosti agentku Irenu Vágnerovou.
   The enemy agents are caught after a car pursuit near an army training camp in the Šumava Mountains. Only the agent Krejza manages to escape. The army choir is performing in Tichotice at a celebration of the cooperative quota accomplishment. There is a dancing party after that, at which the two friends, Lance-corporal Milan and Sergeant Karel, both fall for the same girl. Helena Bušková is from Prague, and she is in Tichotice on a holiday to convalesce. The good-looking young woman prefers Milan and he falls in love with her. He leaves the camp each night, despite the curfew and visits Helena. He considers Karel's warning about the girl's secret intentions to be a sign of jealousy. Krejza finds Helena and she hides him in the attic of her small house. Helena confides to Milan that her blackmailed father can only be saved by getting the secret code plates which he, being a copy clerk, could obtain for her. Milan confides in Karel on his return and they prepare a trap together with the others. On his next visit to Helena he starts a fight with Krejza, and the woman tries to kill him. The soldiers break into the room and arrest Krejza and Helena, who is actually the agent Irena Vágnerová.